Overblog
Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

psalmii in versuri

Psalmii in versuri Mirela Șova Psalmul 147 Ierusalime, laudă pe Domnul, Cântă, Sioane, Dumnezeului, El te-a-ntărit, El înmulţit-a rodul, Primit-ai binecuvântarea Lui. Şi ţi-a dat pace, grâne mândre-n holdă, Cel ce cuvântul spus-a pe pământ; El dă zăpadă,...

Psalmii in versuri Mirela Șova Psalmul 142 Doamne, auzi ruga mea, Şi ascultă-mi cererea, Cu credincioşia Ta, În toată dreptatea Ta. Nu intra la judecată Cu viaţa mea vinovată, Nu e om ca să trăiască Şi să nu păcătuiască. Vrăjmaşul mă prigoneşte, Sufletul...

Psalmii in versuri Mirela Șova Psalmul 137 Doamne, Te voi lăuda Din toată inima mea; Ruga, Tu, mi-ai auzit, Când din gură Ţi-am grăit! Îţi voi închina cântare Când vei fi în adunare, În locaşul Tău cel sfânt, Cu îngerii - lăudând. Ţie eu mă voi pleca,...

Psalmii in versuri Mirela Șova Psalmul 131 Doamne Sfinte, aminteşte-Ţi De David şi-a sa blândeţe; Cum el Ţie s-a jurat Să-Ţi ridice loc înalt: - Nu voi da somn ochilor, Dormitare genelor, Nici odihnă tâmplelor, Linişte picioarelor, Până nu aflu sălaş...

Psalmii in versuri Mirela Șova Psalmul 125 Când am fost scoşi din robie, Ne-am umplut de bucurie. Domnul ne-a dat, Ne-a mângâiat! Am grăit cu veselie, Plini de mare bucurie. Neamuri au spus Că Tu ne-ai scos! Lucruri mari El a făcut, Bucuria ne-a umplut....

Psalmii in versuri Mirela Șova Psalmul 119 La necaz, spre Domnul am strigat Şi m-a auzit, m-a mângâiat! Doamne Dumnezeu, mă izbăveşte De tot răul ce mi se vesteşte! Ce primeşti de la limba vicleană? Săgeţi ascuţite, trase-n rană, Cu cărbuni aprinşi, în...

Psalmii in versuri Mirela Șova Psalmul 118, continuare Sunt al Tău, mă mântuieşte, Aştept să-mi dai îndreptări; Păcătosul mă pândeşte, Pentru rele încercări. Nu pot spune eu, vreodată, C-am plinit porunca Ta - Ea e pentru oameni dată, Eu pot numai încerca....

Psalmii in versuri Mirela Șova Psalmul 118 Fericiţi neprihăniţii Ce păzesc legea cea sfântă; Fericiţi vor fi smeriţii Ce spre Domnul se avântă! Fericiţi cei ce păstrează Calea sfintelor porunci; Cei ce, bine, nu lucrează Se vor chinui la munci! Doamne,...

Psalmii in versuri Mirela Șova Psalmul 114 Am iubit pe Dumnezeu, Auzit-a glasul meu; Glasul meu de rugăciune În zile de-amărăciune. Şi-a plecat urechea Lui Spre necazul omului; M-au cuprins dureri de moarte, Primejdii întunecate. Chem numele Domnului:...

Psalmii in versuri Mirela Șova Psalmul 109 Dumnezeu spune lui Dumnezeu: - Şezi de-a dreapta Mea, e sfatul Meu, Iar Eu voi zdrobi vrăjmaşii Tăi, La picioare-Ţi vor cădea cei răi! Dumnezeu Îi dă lui Dumnezeu Toiagul puterii peste rău, Sceptrul de-Împărat...

1 2 3 4 > >>