Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Subiectele Olimpiadei de Religie, faza nationala, Cultul ortodox - clasa a X-a, 2012

532206524_0b56639888.jpgOlimpiada de Religie, FAZA NAŢIONALĂ

3 aprilie 2012, Oradea, Cultul Ortodox

 


CLASA A X-A


Varianta 3

 

v     Toate subiectele sunt obligatorii.

v     Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

v     Se acordă 10 puncte din oficiu.

 

 

SUBIECTUL I                                                                      30 puncte

 

Citiţi cu atenţie următorul text, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:

„Biserica este… locul unde se întâlneşte cerul cu pământul, acea scară a lui Iacob care înlesneşte comuniunea Divinului cu umanul, pe treptele căreia îngerii coboară pe pământ, iar oamenii se urcă în cer, unindu-se într-un singur cor de mărire a lui Dumnezeu. Biserica-locaş trebuie să ne dea, în ansamblul ei arhitectonic şi pictural, o viziune sau imagine sensibilă a Bisericii cereşti, a «cerului pe pământ”  (Pr. Prof. Ene Branişte, Liturgica generală)

 

  1. Prezentaţi rolul locaşului de cult ca spaţiu liturgic;
  2. Identificaţi carateristicile principale ale stilului bizantin;
  3. Descrieţi contextul istoric în care au apărut şi s-au dezvoltat locaşurile de cult ale creştinilor în primele trei secole;
  4. Menţionaţi trei elemente specifice stilului moldovenesc.

 

 

SUBIECTUL II                                                                     20 puncte

 

Argumentaţi, în 10 – 12 rânduri, afirmaţia: „Crucii Tale ne închinăm, Hristoase, şi Sfântă Învierea Ta o lăudăm şi o mărim” (Troparul Înălţării Sfintei Cruci).

În redactarea textului, trebuie:

-          să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;

-          să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.

 

 

 

SUBIECTUL III                                                                    40 puncte

 

Pornind de la textul „Să ne abatem fără întârziere de pe drumul pierzător al răutăţii şi să mergem pe drumul mântuitor al virtuţii, pentru că astfel, şi în această viaţă trecătoare vom avea binecuvântarea lui Dumnezeu, şi în cealaltă ne vom bucura de bunătăţile nestricăcioase ale Împărăţiei cerurior” (Sfântul Ioan Gură de Aur), redactaţi un eseu de minimum 2 pagini, în care să evidenţiaţi drumul spre desăvârşire prin practicarea virtuţilor şi ferirea de patimi, în lumina libertăţii personale a tânărului creştin.

 

 

Notă: Se punctează şi structura compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios adecvat şi citarea din Sfânta Scriptură.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article