Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Subiectele Olimpiadei de Religie, faza nationala, Cultul ortodox - clasa a IX-a, 2012

523123794_c8dd6285f1.jpgOlimpiada de Religie, FAZA NAŢIONALĂ

3 aprilie 2012, Oradea, Cultul Ortodox

 


CLASA A IX-A


Varianta 3


v     Toate subiectele sunt obligatorii

v     Timpul efectiv de lucru este de 3 ore

v     10 puncte se acordă din oficiu

 

SUBIECTUL I                            _______    30 puncte

 

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele formulate:

       „Duhul Sfânt se va pogorî peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va umbri; pentru aceea şi  Sfântul Care Se va naşte din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema.”  (Luca 1,35)

 

1. Prezentaţi învăţătura de credinţă care se desprinde din text, arătând importanţa acesteia pentru mântuire;

2. Precizaţi temeiurile cinstirii Maicii Domnului;

3. Evidenţiaţi deosebirile dintre cinstirea lui Dumnezeu, cinstirea sfinţilor şi cinstirea Maicii Domnului;

4. Enumeraţi  modalităţile de cinstire a Maicii Domnului.

 

 

 

SUBIECTUL II                             _______  20 puncte

 

Argumentaţi, în 10-12 rânduri necesitatea duhovnicului în viaţa voastră, pornind de la citatul: „Duhovnicul e lumină pentru toţi, părinte pentru toţi, e prieten, doctor de suflete, sfetnic bun şi povăţuitor de suflete. E păstor adevărat”.                                                                   

            (Pr. Arsenie Boca)

În  redactarea textului trebuie:

-          să respectaţi construcţia unui text de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei opinii;

-          să elaboraţi propria argumentare în concordanţă cu tema dată: formularea propriei opinii faţă de ideea pe care o exprimă afirmaţia dată, enunţarea argumentelor adecvate şi formularea unei concluzii pertinente.

 

 

 

SUBIECTUL III                               _______ 40 puncte

 

Pornind de la textul : ”Poruncă nouă dau vouă: Să vă iubiţi unul pe altul. Precum V-am iubit pe voi, aşa şi voi să vă iubiţi unul pe altul. Întru aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii faţă de alţii.” (Ioan 13, 34-35), redactaţi un eseu de minimum 2 pagini, în care să evidenţiaţi datoriile creştinului faţă de aproapele şi importanţa aplicării lor în viaţa cotidiană.

 

 

Notă! Se punctează şi structurarea compoziţiei (introducere, cuprins, încheiere), înlănţuirea logică a ideilor, originalitatea lucrării, utilizarea adecvată a limbajului religios şi citarea din Sfânta Scriptură.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article