Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Subiecte la olimpiada de religie, etapa locala, 2011-2012, clasa a VIII-a

5154492580_ffae7f2cbc.jpgSubiecte la Olimpiada de Religie, Etapa locală

2011-2012, clasa a VIII-a

(București, sector 1)

 

 

25. II. 2012, Cultul Ortodox

 

 

Toate subiectele sunt obligatorii.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

 

 

Subiectul I: 20 puncte

A. Scrie pe foaia de concurs litera corespunzătoare răspunsului corect. Fiecare item are un singur răspuns corect. (10 puncte)

 

1. Simbolul Credinței cuprinde învățături despre:

a) Sfânta Treime, Sfânta Biserică, Sfânta Liturghie, Învierea Morților, Viața veșnică;

b) Sfânta Treime, Sfânta Biserică, Sfânta Scriptură, Învierea Morților, Viața veșnică;

c) Sfânta Treime, Sfânta Biserică, Sfintele Taine, Învierea Morților, Viața veșnică.

 

2. Învățătura despre Sfânta Treime:

a) evidențiază că există trei Dumnezei;

b) arată că Dumnezeu este Unul în ființă și întreit în Persoane;

c) nu-și are temeiul în Sfânta Scriptură.

 

3. În chip nevăzut, Biserica a fost întemeiată de:

a) Mântuitorul, prin jertfa Sa pe Cruce;

b) Sfinții Apostoli, când Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei;

c) Sfinții Părinți.

 

4. Duhul Sfânt S-a arătat în lume în chip de:

a) foc, nor, porumbel;

b) foc, pământ, nor;

c) foc, porumbel, apă.

 

5. Prin viață veșnică înțelegem:

a) viața oamenilor din timpul Mântuitorului;

b) viața celor drepți;

c) viața pe care o vor trăi atât cei drepți, cât și cei păcătoși după judecata universală.

 

B. Citește cu atenție enunțurile următoare. Notează, pe foaia de concurs, cu A enunțul corect și cu F enunțul incorect. (10 puncte)

 

1. Simbolul de credință a fost alcătuit la Sinoadele ecumenice de la Niceea și Constantinopol.

2. Pilda neghinei evidențiază puterea credinței și a prieteniei.

3. Duhul Sfânt purcede de la Tatăl.

4. Însușirile harului sunt: universalitatea, gratuitatea și necesitatea.

5. La Judecata Universală va fi cercetat doar sufletul.

 

 

Subiectul II: 30 puncte

Citește cu atenție următorul text, apoi rezolvă cerințele formulate:

“unde este Duhul lui Dumnezeu, acolo este Biserica și unde este Biserica, acolo este Duhul lui Dumnezeu, tot harul și adevărul”. (Sfântul Irineu)

 

1. Precizează cele două sensuri ale cuvântului “biserică”.

2. Scrie articolul din Simbolul de credință care se referă la Biserică și prezintă însușirile acesteia.

3. Comentează, în maximum 5 rânduri, citatul de mai sus.

 

 

Subiectul III: 40 puncte

Citește următorul text biblic:

“După roadele lor îi veți cunoaște pe oameni. Orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele. Și orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc.” (Matei 7, 16-18)

 

Redactează o compunere de maximum o pagină pornind de la cuvintele evanghelice de mai sus, în care să prezinți ce trebuie să facem pentru a crește și a ne îmbogăți sufletul prin cultivarea minții și înnobilarea inimii, și dă-i acesteia un titlu sugestiv.

În elaborarea ei, trebuie să ai în vedere următoarele aspecte:

- roadele credinței (minim cinci);

- două argumente pentru importanța credinței;

- păstrarea legăturii cu Hristos prin Biserică.

 

Notă: Se punctează structura sistematică a prezentării (introducere, cuprins, încheiere), înlănțuirea logică a ideilor, utilizarea limbajului religios adecvat și citarea din Sfânta Scriptură.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article