Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Propunere de Paraclis: Sfantul Sfintit Mucenic Vlasie (11 februarie)

sf-ier-vlasie.jpgPropunere: PARACLISUL SFÂNTULUI SFINŢIT MUCENIC VLASIE

(11 februarie)

 

 

 

 

Rugăciunile începătoare...

 

 

Troparul

 

Si partas obiceiurilor si urmator scaunelelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele inalte. Pentru aceasta, cuvantul adevarului drep invatand si cu credinta rabdand pana la sange, sfintite mucenice Vlasie, roaga-te lui Hristos Dumnezeu sa mantuiasca sufletele noastre.

 

Slava... Si acum... asemenea:

 

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

 

Psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule...

 

 

Canonul Sfântului Sfinţit Mucenic Vlasie

 

Cântarea I

 

Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Ca unul ce ai strălucit cu blândeţea şi cu sângele cel vărsat pentru dragostea lui Hristos ai înnoit testamentul mărturisirii, revarsă izvoarele rugăciunii tale şi curăţeşte mintea mea, ca să îţi aduc cinstire spre izbăvirea din adâncul osândirii.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Într-o peşteră a muntelui te-ai ascuns, voind a afla în peştera inimii tale mai desăvârşit pe Cel Ce în peşteră S-a născut, ca să înnoiască peşterile inimilor surpate de loviturile multor păcate.

 

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

 

Cu darul dat ţie de Hristos ca Adam mai înainte vieţuiai în pace cu animalele şi le binecuvântai, arătându-le cu totul blânde; pe mine, cel ce prin păcat, m-am arătat mai rău decât dobitoacele îmblânzeşte-mă cu a ta rugăciune.

 

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

 

Maica Vieţii, ca dintr-o cămară preasfinţită din Tine a ieşit Stăpânul a toată suflarea, pe Care roagă-L să învieze sufletul meu cel omorât cu păcatele.

 

 

Cântarea a III-a

 

,, Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu ”.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

 

Mulţime de tămăduiri ai revărsat celor aspru prigoniţi de neputinţe, iar acum şi pe mine, cel ce bolesc cu trupul, dar mai ales cu sufletul, dăruieşte-mi îndoită sănătate.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Pe copilul femeii celei ce se tânguia l-ai scos din amara primejdie, deci bunătatea ta să rodească şi întru inima mea cea chinuită de săgeata gândurilor rele, arătându-mă mai luminat prin pocăinţă.

 

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

 

Glasul rugăciunii văduvei intrat-a în urechile inimii tale şi ai potolit întristarea acesteia, dăruindu-i tu purceluşul răpit de lup; scoate-mă şi pe mine cu rugăciunea ta din gura lupului celui înţelegător, care neîncetat caută să mă tragă în gura iadului.

 

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

 

Uşa pocăinţei deschide-mi mie, celui ce am alunecat în păcate multe, şi cu gânduri smerite luminează-mi mintea cea greu întunecată de patimi.

 

Apoi aceste stihiri:

În temniţă ai fost aruncat pentru Cel Ce temniţele iadului a sfărâmat şi a scos pe Adam cel căzut împreună cu tot neamul. Cu puterea Acestuia scoate-mă pe mine din temniţa gândurilor rele, care mă lipseşte pe mine de libertatea sufletului.

 

Maica Cuvântului, opreşte valurile ispitelor ce mă înconjoară şi ruşinează pe cei ce cu răutate păzesc călcâiul meu, dându-mi trecere netulburată pe cărarea mântuirii.

 

Sedealna

 

Darul văduvei ai primit şi i-ai proorocit ei revărsarea binecuvântării dumnezeieşti în toată vremea; de aceasta nu mă lipsi nici pe mine, cel ce din vistieria cea săracă a inimii mele voiesc a-ţi aduce cuvinte de cinstire.

 

 

Cântarea a IV-a

 

,,Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum socotindu-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne ! ”.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Nădăjduind tu la ajutorul lui Hristos, ai defăimat pe cei cumplit întunecaţi la minte, şi de groaza chinurilor nu te-ai temut, întărindu-te cu darul Domnului.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Pe lemn ai fost spânzurat pentru Cel Ce S-a suit pe Cruce ca să facă cale către cer celor ce erau în adâncul pierzării; pe Acesta roagă-L să treacă cu vederea nedreptăţile noastre şi să ne ridice din adâncul patimilor.

 

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

 

Cu picăturile sângelui tău cele şapte femei s-au întărit în credinţă, iar noi alergând a primi picăturile rugăciunilor tale voim a ne curăţi de toată întinăciunea cugetului.

 

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

 

Maica Vieţii, întoarce-mă de pe căile morţii întru care am ajuns prin păcat şi ca pe fiul cel rătăcitor mă ridică din porţile întristării, ducându-mă în cămara milostivirii Tatălui Ceresc.

 

 

Cântarea a V-a

 

,,Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur Împărat al păcii”.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu puterea cinstitei Cruci ai însemnat iezerul şi în mijlocul acestuia ca pe uscat ai stat; pe noi, cei ce înotăm în marea învolburată a ispitelor, ne ajută a nu cădea în adâncul păcatelor.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Nevoinţa rugăciunii pentru lume bine plinind, ai cerut mare milă de la Hristos pentru cei ce vor cinsti numele tău; nu ne lipsi nici pe noi de binecuvântarea ta, fericite.

 

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

 

Nor luminos te-a umbrit pe tine, cel ce te-ai arătat nor izvorâtor de ploaia rugăciunii, cu care curăţeşte şi mintea noastră cea întinată de gânduri rele.

 

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

 

Întinde-mi mână de ajutor şi mă scoate din marea nelegiuirilor mele, ca întru corabia rugăciunii să călătoresc spre limanurile cele line ale mântuirii.

 

 

Cântarea a VI-a

 

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu săgeţile cuvintelor ai defăimat pe ighemon, iar acum cu ale tale rugăciuni izgoneşte din inima mea toată răutatea patimilor, ca să te cinstesc totdeauna cu credinţă .

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Toţi cei ce cu dragoste săvârşesc pomenirea ta se umplu de binecuvântarea dumnezeiască, iar acum nu ne lepăda nici pe noi, Sfinte, cei ce suntem mult greşiţi, dar avem trebuinţă de mila dumnezeiască.

 

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

 

Cu sabia ai fost tăiat pentru Cel Ce a tăiat blestemul nostru cu ascuţişul Crucii, iar acum zapisul greşelilor cel asupra noastră îl taie cu sabia rugăciunii tale.

 

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

 

Eva căzând în groapa neascultării în adâncul iadului a ajuns, iar noi avându-Te pe Tine ridicare, ne izbăvim din adâncul păcatelor noastre.

 

Apoi aceste stihiri:

Cu Hristos te-ai unit în cămara inimii luminate de rugăciune, iar acum peştera inimii noastre o luminează cu a ta sfântă rugăciune, izbăvindu-ne de toate cursele răutăţii.

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

 

Condacul

 

glas 2, podobie : Cu sângiurile tale...

 

Odrasla cea dumnezeiască, floarea cea neveştejită, viţa cea cu multă roadă a viei lui Hristos, purtătorule de Dumnezeu, Vlasie, umple de veselie pe cei ce cu credinţă săvârşesc pomenirea ta, cel ce te rogi neîncetat pentru noi toţi.

 

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.

Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul...

 

Evanghelia dupa Matei:

 

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de catre Tatal Meu si nimeni nu cunoaste pe Fiul, decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i descopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

 

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule...

 

Slavă... glas 2:

 

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

 

Şi acum...

 

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

 

Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: "Toata nadejdea..."

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.

Pe Hristos văzându-L neîncetat în oglinda minţii, ai stat cu îndrăzneală înaintea tiranului celui cu minte întunecată şi cu înţelepte cuvinte ai vădit toată înşelăciunea idolilor; de idolii patimilor păzeşte-ne pe noi, cei învechiţi în răutate şi neputincioşi în lucrarea faptelor duhovniceşti.

 

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Sfântului Sfinţit Mucenic Vlasie, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.

Doamne, miluieste (de 12 ori).

 

 

Cântarea a VII-a

 

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri! ”.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Ca unul ce nu treci cu vederea suspinurile celor necăjiţi, ci reverşi grabnic mângâiere duhovnicească, priveşte şi spre inimile noastre umilite şi le umple de darul lui Hristos.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu doctoria rugăciunii tale ai tămăduit pe cei greu încercaţi de boală, iar acum peste tot călătorind aduci pace în suflete şi vindeci durerile de multe feluri ale trupurilor şi sufletelor noastre.

 

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

 

Prin pilda vieţuirii tale îngereşti călăuzit-ai turma lui Hristos la limanul adevărului, iar acum mintea noastră cea robită de viclenie o îndreptează pe pajiştea înţelegerilor dumnezeieşti.

 

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

 

Alungă pe cei ce tulbură pacea sufletului meu, ca Una Ce ai orbit ochii duhurilor răutăţii şi ai primit glasuri îngereşti de laudă spre slava lui Dumnezeu.

 

 

Cântarea a VIII-a

 

În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii !

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Ca un serafim slujeşti Celui Ce te-a aprins pe tine cu focul doririi celor cereşti, iar acum din focul osândirii ne scoate pe noi, cei ce trecem prin foc şi prin apă mai înainte de a ajunge la limanul Vieţii.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu îndrăzneala ta cea către Hristos, pe noi, cei ruşinaţi de multele noastre nelegiuiri, ne înfăţişează Ziditorului spre iertare.

 

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

 

Ca unul ce ai îmblânzit pe fiarele cele sălbatice, pe mine, cel greu căzut în răutate nevindecată, mă îmblânzeşte cu puterea rugăciunii tale.

 

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

 

Ploaia milostivirii Tale să ude şi pământul cel secetos al inimii mele, ca să mă îndrevnicesc a culege roadele gândurilor dumnezeieşti, Stăpâna mea.

 

 

Cântarea a IX-a

 

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Pacea lui Hristos o revarsă în inimile noastre, ca unul ce ai fost sfinţit spre a sluji turmei întru adâncul cugetului smerit, şi ne dă tuturor a te cinsti pe tine cu credinţă.

 

Stih: Sfinte Sfinţite Mucenice Vlasie, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Furtuna patimilor o izgoneşte din sufletul meu şi fă să-mi răsară mie pe cerul inimii Soarele dreptăţii, Cel Ce trimite tuturor razele darului Său dumnezeiesc.

 

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

 

Ca o fântână adâncă a darurilor dumnezeieşti te-ai arătat, din care adapă-mă şi pe mine, cel ce am ostenit călătorind prin deşertul multor patimi.

 

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

 

Cu adierile rugăciunii Tale, îndreptează corabia minţii mele către limanurile cele mai bune ale pocăinţei, ca să nu pier eu neîndreptat întru adâncurile fărădelegilor mele, Preacurată Fecioară.

 

Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:

"Ceea ce esti mai cinstita...".

Bucură-te, cununa cea preaslăvită a arhiereilor, curcubeu sfinţit al tuturor darurilor Duhului, cel ce cu blândeţea ta ai făcut ascultătoare fiarele cele mai cumplite, potoleşte şi viforul ispitelor mele.

Din căile pierzării mă scoate pe mine, cel ce rătăcesc ca fiul cel risipitor, şi în casa părintească mă ascunde de lupii cei înţelegători ai patimilor.

Descuie-mi Sfinte, uşa pocăinţei, cu cheia rugăciunii tale, ca să nu mai rătăcesc eu departe de braţele părinteşti ale Celui Ce m-a renăscut prin apă şi prin duh, dându-mi mie poruncă a păzi rânduielile Sale.

Ca o slugă vicleană am petrecut pe căile păcatelor, iar acum voind a mă întoarce la Hristos, te rog pe tine, Sfinte, să-l întâmpini mai înainte pe calea rugăciunii, cerând pentru mine iertare şi mare milă.

Muntele slavei ai urcat cu smerenie şi te-ai învrednicit acum a petrece întru lumina cea veşnică, cu ale cărei raze luminează şi muntele cel smerit al minţii mele, ca să văd pe Soarele slavei.

Ca unul ce străluceşti în ceata ierarhilor şi cu sângele cel mucenicesc eşti înfrumuseţat ca şi cu o porfiră preastrălucită, nu înceta a te ruga pentru cei ce cu dragoste pomenesc preasfântă pomenirea ta.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos, cu Sfântul Sfinţit Mucenic Vlasie şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

 

Sfinte Dumnezeule... Preasfanta Treime... Tatal nostru...

 

si dupa ecfonis cantam Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne intampina...

 

Roagă-te Sfinte, neîncetat şi pentru mine, cel împovărat cu multe păcate grele, şi cu puterea ta arhierească dezleagă blestemul osândirii mele, mijlocindu-mi iertare şi pace de la Hristos.

 

Apoi cantam aceasta: stihira glas 2, podobie: "Cand de pe lemn...", vreme în care ne închinăm icoanei Sfântului:

 

Cu dragoste să ne adunăm în jurul mesei celei duhovniceşti întinse întru cinstirea mucenicului lui Hristos, pe care să-l rugăm să ne hrănească pe noi în toată vremea cu înţelegerile cele dumnezeieşti revărsate prin milostivirea Cuvântului.

 

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău.

 

Propunere de Paraclis: Mihaela Bratu

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article