Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Propunere de Paraclis: al Sfantului Clement, facatorul de canoane (30 aprilie)

4755352757_91f9688ed6.jpgPARACLISUL SFÂNTULUI CLEMENT,

FĂCĂTORUL DE CANOANE

(30 aprilie)

 

 

 

Rugăciunile începătoare, apoi:

 

 

Troparul

 

Canonul cel drept al imnografilor, Sfinte Clement, minte îngerească având, cu binecuvântarea Tatălui, cu voia Fiului şi cu înţelepciunea Duhului ai înfrumuseţat praznicele Sfinţilor cu minunate cântări, iar acum veselindu-te cu aceştia în cămările cereşti, nu ne uita pe noi, Părinte, cei ce voim a ne învrednici de mijlocirea ta.

 

 

Slava... Si acum... asemenea:

Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

 

Psalmul 50: Miluieste-ma, Dumnezeule...

 

Canonul Sfântului Clement imnograful

 

Cântarea I

 

Apa trecându-o ca pe uscat şi de răutatea egiptenilor izbăvit, israeliteanul striga: Izbăvitorului şi Dumnezeului nostru să-I cântăm.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu condeiul Duhului ai scris în cartea inimii tale tainele cele izvorâte din adâncul sufletului, cu a căror curgere veseleşte şi inima mea cea ostenită de mrejele gândurilor răutăţii.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Pe Sfinţi avându-i prieteni de nădejde, cu înţelepciune şi întru smerenia cugetului ai scris lor laude, iar Hristos te-a mărit pe tine, aşezându-te în ceata lor, ca să te rogi şi pentru sufletele noastre.

 

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

 

Pe Treimea cea mai presus de gând O ai propovăduit şi plată însutită ai luat pentru osteneala ta în via Cuvântului, Căruia te şi roagă să nu ne osândească pe noi ca pe sluga cea nevrednică.

 

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Scoate-mă din adâncul păcatelor, Ceea Ce ai născut pe Adâncul milostivirii şi mă izbăveşte de toate cursele vrăjmaşilor, care caută neîncetat să mă tragă în adâncul deznădăjduirii.

 

 

 

Cântarea a III-a

 

,,Tu eşti tăria celor ce aleargă la Tine, Doamne, Tu eşti lumina celor întunecaţi; şi pe Tine Te laudă duhul meu”.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu pietrele rugăciunilor tale ţi-ai zidit palat în cer şi primind întru el toate cetele Sfinţilor te veseleşti neîncetat, aducând slavă Treimii.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu iscusinţă ai împodobit cu dumnezeieşti cuvinte praznicele Sfinţilor şi pe Mântuitorul ai slăvit, ca la judecata Sa să fii primit şi tu în odihna Sfinţilor pe care i-ai iubit şi i-ai lăudat.

 

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

 

Numele blândeţii purtând, te-ai arătat întocmai la suflet şi cu legătura rugăciunii tale trage-ne pe toţi din adâncul greşealelor la limanul pocăinţei.

 

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Nu se pricepe toată mintea a aduce laudă vrednică de frumuseţea Ta, căci ai întrecut toate cetele îngereşti cu strălucirea virtuţilor, iar acum eşti nouă izvor de luminare.

 

Apoi aceste stihiri:

Pentru curăţia vieţii tale darul Cuvântului ai luat, însă nu ai dat dormitare ochilor tăi, Cuvioase, până nu ai înmulţit din destul talantul dăruit ţie, ca să te învredniceşti a intra întru bucuria Domnului tău.

 

Preacurată Fecioară, Ceea Ce ai minunat cetele îngerilor cu strălucirea frumuseţii Tale, nu înceta a ne lumina pe noi cu razele înţelepciunii celei de sus, ca să mergem cu pace pe cărarea mântuirii.

 

Sedealna

glas 2, podobie: Ceea ce esti rugatoare calda...

Cu cheia cuvântului smerit ai descuiat vistieriile cele de taină ale Cuvântului şi ai luat de acolo aurul înţelepciunii, cu pricepere alcătuind canoane întru cinstea Sfinţilor, împreună cu care roagă-te să ne izbăvim noi din legăturile patimilor.

 

 

 

Cântarea a IV-a

 

,,Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc al întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, proorocul Avacum socotindu-l a strigat: Slavă puterii Tale, Doamne!”

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu strălucirile virtuţilor te-ai împodobit şi norul cel negru al păcatului l-ai alungat cu fulgerul gândului smerit, cu care luminează şi mintea mea cea înţelenită în păcat, fericite Clement.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Deschide-mi mie porţile pocăinţei, ca unul ce ai luat îndrăzneală a te ruga pentru cei rătăciţi pe căile păcatului, ca să măresc cu dragoste prăznuirea ta cea minunată.

 

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

 

Meşteşugul cuvântului stăpânind, te-ai lăsat stăpânit de dragostea Cuvântului şi cu osteneli mai presus de fire te-ai încununat, ca să nu moşteneşti chinul cel veşnic, de care izbăveşte-ne şi pe noi prin rugăciunile tale.

 

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Carte a pocăinţei ai fost arătată lumii, căci munţii păcatelor i-ai nimicit şi te-ai suit pe Taborul înţelepciunii întru îmbrăţişarea neîncetată a rugăciunii către Hristos.

 

 

 

Cântarea a V-a

 

,,Negura sufletului meu, Mântuitorule, risipeşte-o cu lumina poruncilor Tale şi mă luminează ca un singur Împărat al păcii”.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Picură-mi mie cuvintele înţelepciunii ca să te laud pe tine Sfinte Clement, podoaba imnografilor, şi să mă izbăvesc de necurăţia minţii mele împotmolite în multe păcate şi gânduri rele.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Ca pe cei doi bani ai văduvei primeşte fericite, cuvintele mele cele sărăcăcioase şi mijloceşte la Hristos să-mi dea şi mie darul cuvântului, ca să laud pe Sfinţii Săi cu credinţă.

 

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

 

Pe vrăjmaşul cel înţelegător ai biruit cu piciorul gândului smerit şi acum săltând cu îngerii, nu înceta a face pomenire înaintea lui Hristos de cei ce te cinstesc pe tine.

 

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Maica Cuvântului, scoate-mă din robia patimii, ca Una Ce eşti Vas ales a toată înţelepciunea şi sfinţeşti inimile robilor Tăi ca râuri de gânduri dumnezeieşti.

 

 

 

Cântarea a VI-a

 

Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Glasul Evangheliei lui Hristos auzind, ai alergat pe calea Sfinţilor şi te-ai făcut împreună moştenitor cu aceştia bunătăţilor celor veşnice gătite celor ce cu credinţă lucrează faptele mântuirii.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

De multa ta smerenie minunându-ne, te rugăm să nu lepezi cuvintele noastre de laudă către tine, ci să ne reverşi nouă din destul izvorul înţelepciunii lui Hristos.

 

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

 

Tatăl a scris în cartea inimii tale cu condeiul Duhului cuvintele cele sfinţitoare ale Cuvântului, cu care luminându-se şi inimile noastre, te mărim pe tine, fericite Părinte Clement.

 

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

De multe păcate fiind biruit, sunt aproape de căderea în prăpastia deznădăjduirii, dar scoate-mă Preacurată, de la vrăjmaşii mei, ca să nu ajung eu mâncare celui viclean în adâncurile cele mai dedesubt.

 

Apoi aceste stihiri:

Împreună cu toţi imnografii moştenitori ai slavei Cuvântului roagă-te Sfinte Clement, ca să sporim noi pe calea rugăciunii, păzindu-ne de toate cursele vrăjmaşului care caută să împiedice paşii noştri dinspre alergarea mântuirii.

Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

 

Condacul

 

glas 2, podobie : Cu sângiurile tale...

Trâmbiţă a tainelor Duhului şi icoană vie a frumuseţii sfinţeniei, pe tine te ştim Cuvioase Clement, oglinda preafrumoasă a imnografilor, cu frumuseţea cuvintelor tale străluceşte şi inima mea cea ţinută în lanţurile gândurilor rele.

 

Prochimenul, glas 4:

Cinstită este înaintea Domnului moartea cuviosului Său.

Stih: Fericit barbatul cel ce se teme de Domnul...

 

Evanghelia dupa Matei:

 

Zis-a Domnul ucenicilor Sai: Toate Mi-au fost date de către Tatal Meu si nimeni nu cunoaste pe Fiul, decat numai Tatal, nici pe Tatal nu-L cunoaste nimeni, decat numai Fiul si cel caruia va voi Fiul sa-i descopere. Luati jugul Meu asupra voastra si invatati-va de la Mine, ca sunt bland si smerit cu inima, si veti gasi odihna sufletelor voastre caci jugul Meu e bun si povara Mea e usoara.

 

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule...

 

Slavă... glas 2:

 

Pentru rugăciunile Cuviosului Tău, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

 

Şi acum...

 

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

 

Stihira, glas 6 (forma glasului 2), podobie: "Toata nadejdea..."

 

Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.

 

Pe cărarea tainelor dumnezeieşti înaintând, ai lepădat toată desfătarea cea lumească şi ajungând la limanul Vieţii te rogi să ne ridicăm şi noi din groapa împietririi inimilor.

 

Preotul zice: Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale Cuviosului Clement imnograful, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.

Doamne, miluieste (de 12 ori).

 

 

 

Cântarea a VII-a

 

Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri!”

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Ca o rază străluceşti cu putere în ceata imnografilor şi aduci jertfa de bună mireasmă a cântărilor dumnezeieşti împreună cu heruvimii, cu care roagă-te să ne curăţim noi mintea de toată cugetarea cea lumească şi să ne facem tăbliţe ale însemnărilor Duhului.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cuvioase Părinte, pe calea cea strâmtă ai călătorit pentru dragostea Cuvântului şi ajungând acum la lărgimea Raiului, roagă-te să ne izbăvim noi din strâmtorările păcatului şi să ne facem moştenitori Vieţii.

 

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

 

Crucea lui Hristos luându-o ca pe un jug iubit, nu te-ai uitat înapoi la înşelăciunile lumii, ci drept ai mers către Adevăr, către Care mijloceşte să ne scape pe noi din înşelăciunea patimilor.

 

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Nu mă depărta pe mine de la faţa Ta, Preacurată, căci sunt neputincios şi gârbovit de multe păcate, ci cu toiagul rugăciunii Tale mă sprijineşte, ca să biruiesc cursele ispitelor.

 

 

 

Cântarea a VIII-a

 

În văpaie de foc stau Ţie înainte heruvimii şi serafimii, Doamne, şi toată zidirea cântare frumoasă cântă Ţie: Lăudaţi-L, binecuvântaţi-L şi-L preaînălţaţi întru toţi vecii!

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Cu înţelepciune ai împodobit praznicele Sfinţilor cu cele mai alese cuvinte, ca şi cu nişte mărgăritare din adâncurile comorilor Duhului, iar acum din adâncul păcatelor scoate-mă pe mine, Părinte, cu undiţa rugăciunii tale.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Icoana pocăinţei tuturor ai arătat prin faptele tale cele înţelepte şi frumos ai zugrăvit prăznuirile Sfinţilor cu dumnezeieşti cuvinte, cu care înfrumuseţează şi sufletele noastre însetate de înţelepciune .

 

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

 

Pe Tatăl Cel fără de început, pe Fiul Său cel Preaiubit şi pe Duhul Cel de viaţă dătător ai slăvit în toată vremea şi ai moştenit slava Treimii, Căreia roagă-te să nu ne lase pe noi până în sfârşit pradă ocării păcatelor celor necuvioase.

 

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

De patimi cumplite sunt biruit şi nu aflu odihnă sufletului meu, dar te rog pe tine Maică, să mă ajuţi a ajunge la limanul pocăinţei.

 

 

 

Cântarea a IX-a

 

Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

Minţile cele înţelepte ai îndulcit fericite, cu mierea cuvintelor tale şi ţi-ai agonisit dragostea multora care au aflat şi folos mergând pe urmele cântărilor dumnezeieşti.

 

Stih: Sfinte Cuvioase Părinte Clement, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

 

De şarpele slavei deşarte ţi-ai păzit mintea ta cu scutul smeritei cugetări şi acum înţelepţeşte şi gândul meu a cugeta pururea cele spre mântuire.

 

Stih: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

 

Podoabă a imnografilor eşti, căci nu te-ai biruit de deşertăciunile lumii, ci cu strălucirile cuvintelor ai luminat praznicele Sfinţilor, iar Hristos te-a mărit împreună cu cei pe care i-ai iubit .

 

Stih: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

 

Nu Te depărta de sufletele noastre, când ne mâhnim cumplit întru adâncul neputinţelor, ci dă-ne mână de ajutor, ca să scăpăm şi de osândirea cea veşnică.

 

Apoi: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

Apoi aceste stihiri, glas 8, podobie:

"Ceea ce esti mai cinstita...".

Bucură-te, icoană prea strălucită a imnografilor, canonul cel drept al scriitorilor de cântări, lauda cea cu mulţumire a Sfinţilor, roagă-te neîncetat să se întărească Biserica pe piatra rugăciunii.

Crucea cea rânduită ţie de înţelepciunea lui Dumnezeu luându-o în spate ca pe un dar, nu te-ai înfricoşat de ameninţările ispitelor, ci ai slăvit totdeauna cu mulţumire pe Dătătorul a tot binele.

De blândeţea ta şi de curăţia inimii s-au minunat cetele Sfinţilor şi s-au grăbit să te primească în cereştile locaşuri, ca să lauzi cu ei neîncetat pe Cel Ce este Cununa imnografilor.

Nu înceta a aduce jertfe de rugăciuni înaintea tronului Cuvântului pentru cei ce strigă către tine cu credinţă: Părinte, ca să-i izbăveşti din strâmtorarea necazurilor.

În jurul scaunului Cuvântului dănţuieşti după dreptate, tu, cel ce toată viaţa te-ai ostenit să slăveşti pe Cel de pe scaunul heruvimilor, pe Care roagă-L acum să sfinţească inima mea ca pe un scaun unde Însuşi să Se odihnească împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt.

Primeşte fericite, nevrednicele mele cuvinte în cinstea prăznuirii tale, şi din întristarea patimilor mă scoate, ca să te măresc pe tine cu mulţumire.

Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim.

 

Sfinte Dumnezeule...Preasfanta Treime...Tatal nostru...

 

si dupa ecfonis cantam Troparul, glas 4, podobie: Degrab ne intampina...

 

Untdemnul înţelepciunii avându-l din destul, ai ţinut nestinsă candela inimii tale, iar acum cu untdelemnul darului tău umple şi vasul inimii mele, ca să nu moştenesc eu partea fecioarelor celor nebune.

 

Apoi cantam aceasta stihira glas 2, podobie: "Cand de pe lemn...", vreme în care ne închinăm icoanei Sfântului:

 

Sfinte Clement, bucuria Cuvioşilor şi odihna cea mare a Sfinţilor, scrie şi în cartea inimii mele sfat de înţelepciune, ca, urmându-l pe acesta, cu osârdie să mă mântuiesc din toate primejdiile şi să aflu iertarea şi mila Cuvântului la judecată.

 

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbăveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.

Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău.

 

Propunere de Paraclis: Mihaela Bratu

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article