Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a sasea / Femeia canaaneanca

PROIECT DIDACTIC

 

 

Clasa: a VI-a

Tema: Stăruinţa în rugăciune - Femeia canaaneancă

Motivația:

După studierea minunilor: de la nunta din Cana Galileii, pescuirea minunată și vindecarea celor 10 leproși, situații în care nu a fost nevoie de o stăruință deosebită pentru înfăptuirea minunilor de către Mântuitorul, se va discuta despre o minune aparte, săvârșită de Domnul nostru Iisus Hristos abia după umilința și stăruința unei femei, cu scopul întăririi creștinilor în virtuțile răbdării, smereniei, credinței, nădejdii în mila lui Dumnezeu.

Obiective operaționale:

(la sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:)

O1: să relateze minunea vindecării fiicei femeii canaaneence;

O2: să precizeze în ce au constat încercările femeii și rostul acestora;

O3: să extragă învățăturile morale din textele date (patristic și biblic);

O4: să completeze enunțurile lacunare, în legătură cu minunea studiată.

 

Condiții prealabile: clasă omogenă din punct de vedere al nivelului cunoștințelor elevilor, cunoștințe despre conținut în urma participării la slujbe și din anii anteriori, de la orele de religie, deprinderea elevilor de a utiliza strategii interactive.

 

Resurse materiale: icoana vindecării fiicei femeii canaaneence, harta Palestinei Noului Testament, Biblia, Biblia pentru copii, Caiet pentru elevi – Editura Sfântul Mina, N. Steinhardt – Dăruind vei dobândi, Dorin și Monica Opriș - Metode active de predare învățare; Zorica Lațcu Teodosia – Poezii; www.orthodoxabc.com.

 

Resurse procedurale: conversația euristică, dezbaterea, metoda SINELG (Sistem interactiv de notare pentru eficientizarea lecturii și gândirii)

 

Evaluarea: Ce dovezi există că elevii au învățat lecția?

a)      De conținut: răspunsurile la întrebări, completarea semnelor corespunzătoare pe marginea textului lecției, rezolvarea sarcinilor de lucru date de profesor;

b)    De utilizare a operațiilor gândirii și a abilităților practice: analiza textului, desprinderea ideilor, realizarea de conexiuni între evenimente, argumentarea unor afirmații, compararea cunoștințelor proprii cu ale colegilor.

 

Desfășurarea situațiilor de învățare

Evocare

1. Conexiuni cu cunoștințele anterioare, prin verificarea frontală a lecțiilor despre minunea de la nunta din Cana Galileii, pescuirea minunată și vindecarea celor 10 leproși.

- analiza hărții Palestinei Noului Testament și localizarea Ierusalimului, Ghenizaretului, Canei, Mării Galileii. Legătura cu lecția nouă: care este cetatea din extrema nordică, de pe harta dată? (Tirul)

 

Realizarea sensului

2. Comunicarea subiectului lecției noi și motivarea pentru învățare.

3. Confruntarea cu noile informații, utilizând metoda SINELG.

- Lectură biblică: Matei cap. 15, 21-28;

- lectura explicațiilor minunii, din caietul special;

- pe durata lecturii, se va nota de către fiecare elev, pe marginea textului: - pentru informații cunoscute deja; + pentru informații noi; - pentru informații diferite de ceea ce știați; ? pentru informații neclare sau despre care doriți să aflați și alte aspecte.

- completarea tabelului pe tablă, cu ajutorul elevilor:

 

+

-

?

 

 

 

 

 

 

- Prezentarea și analizarea icoanei vindecării fiicei femeii canaaneence;

- Discuție despre etapele “examenului” la care o supune Hristos pe femeia canaaneeancă, pornind de la articolul cu același nume cuprins în lucrarea DĂRUIND VEI DOBÂNDI, autor Nicolae Steinhardt, și anume:

  • neluarea în seamă, ignorarea (când Mântuitorul nu-i răspunde cu niciun cuvânt);
  • respingerea intervenției iubiților Lui ucenici;
  • declinarea de competență (când îi spune că nu este trimis decât către oile pierdute ale casei lui Israel);
  • insulta, jignirea, ocara (când îi spune femeii despre pâinea care nu se aruncă la câini);
  • Urmate de analiza modului în care femeia a trecut proba:

            - prin credință, deși era păgână și străină;

            - prin dezinteresare, cerând vindecarea fiicei sale, nimic pentru sine;

            - prin curaj, cerând ajutorul unui iudeu și rezistând insultelor publice;

            - prin stăruință, perseverând în cerere;

        - prin bună cuviință, “impecabilă politețe și nedezmințită eleganță”, închinându-se Domnului, rugându-se;

            - prin smerenie, când încuviințează: DA, DOAMNE, recunoscând că merită milă cât un câine;

           - prin inteligență și înțelepciune, când adaugă: dar și câinii mănâncă din firimiturile ce cad de la masa stăpânului lor, forțând un răspuns pozitiv la cererea ei.

După toate acestea, urmează răsplata maximă, femeia trece proba cu brio: numai ei îi spune Domnul: O, FEMEIE, MARE ESTE CREDINȚA TA, FIE ȚIE DUPĂ CUM VOIEȘTI.

 

Desigur, fiica femeii s-a vindecat. Canaaneanca este răsplătită, de fapt, în conformitate și proporțional cu greutatea examenului la care a fost supusă și potrivit calității răspunsurilor date. De aceea, neobișnuita asprime a Domnului se explică numai așa: prin hotărârea de a o hărăzi pe canaaneancă unui examen de grad înalt.

Astfel, Mântuitorului I-au stârnit bucuria și admirația: credința, dezinteresarea, curajul, stăruința, bunacuviință, smerenia și inteligența.

 

Reflecția

4. Exerciții din caietul special, pag. 25:

- ex. 3 – Tu te rogi? Dă exemple de situații concrete în care te-ai rugat stăruitor și Dumnezeu ți-a ascultat cererea. – oral, frontal; citirea poeziei SPOVEDANIE, Zorica Lațcu Teodosia;

 

SPOVEDANIE, de Zorica Lațcu Teodosia

 

Doamne, dintr-a inimii prisacă,

Dorurile-n roi spre Tine pleacă.

Lungă-i calea foarte, pân’ la Tine...

Cum s-o afle bietele-mi albine?

Fac popas în ierburi înflorite,

Spornic sug dulceață din ispite

Și să bea din floare dacă-ncearcă

Aripa de pulbere și-o-ncarcă.

Din măceș, din crini, din mătrăgună,

Mirul florilor în stup l-adună.

Mustul dulce-luminos le-mbată.

Au uitat spre Tine drumul, Tată!

Ca mărgăritarele-n șiraguri,

Lin s-așază faguri lângă faguri.

Doamne, într-a inimii prisacă,

Dorurile ceară or să-Ți facă

Și din ceară Ți-oi aprinde Ție

Mâine, la vecernie, făclie.

- ex. 4 – Reflectează asupra următoarelor texte (de la Sfântul Ioan Gură de Aur și Mc. 11, 22-24) – dezbatere;

- Fișă de lucru (v. http://www.orthodoxabc.com/wp-content/uploads/2012/06/030-EN-ed02_Canaanite-Woman.pdf).

 

Autor: prof. Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article