Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a patra / Recapitulare - Modele de credinta in Vechiul Testament

MODELE DE CREDINȚĂ ÎN VECHIUL TESTAMENT

ȘI DECALOGUL

(Recapitulare)

 

5512468267_2973022a22.jpg

 

Clasa: a IV-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecției): Modele de credință în Vechiul Testament și Decalogul

Tipul lecției: recapitulare și sistematizare a cunoștințelor

Lecțiile recapitulate:

Profeții – generalități

Profetul Ilie

Profetul Daniel

Decalogul – generalități

Decalogul – datoriile față de Dumnezeu

Obiective operaționale:

O1: să găsească un fragment de text religios, folosind cărțile necesare (Acatistier, Mica Biblie);

O2: să alcătuiască (oral) scurte povestiri pe baza unor ilustrații, în privința respectării / nerespectării primelor patru porunci din Decalog;

O3: să recunoască datele de sărbătorire ale profeților Daniel, Ilie și Moise;

O4: să reconstituie (oral și în scris) numele unor profeți, pornind de la silabe date, amestecate;

O5: să formuleze câte o întrebare despre Decalog;

O6: să povestească minunea celor trei tineri în cuptorul de foc.

 

Obiective formativ-educative:

-     să urmeze în anumite situații concrete exemplul profeților și al drepților Vechiului Testament, raportat la condițiile actuale;

-     să conștientizeze dragostea lui Dumnezeu față de toți oamenii, manifestată în purtarea Sa de grijă și în alegerea unui popor din care să se nască Mântuitorul lumii;

-        să-și formeze deprinderea de a urma poruncile lui Dumnezeu cuprinse în Decalog, în urma cunoașterii lor.

 

Strategia didactică:

-       mijloacele de învățământ folosite la lecție: Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Acatistier, panglica cu buzunărașe și bilețele – exerciții, 4 ilustrații mari pe carton, Caiete speciale de Religie – Editura Sfântul Mina, Iași;

-      metodele de învățământ utilizate la lecție: conversația, conversația euristică, explicația, exemplul, exercițiul, povestirea, lectura și interpretarea textelor religioase, jocul didactic, problematizarea;

-        formele de organizare a clasei: frontal și individual.

 

Bibliografia folosită la lecție: Sfânta Scriptură, Acatistier, Mica Biblie, revista Lumea Credinței nr. 12 / 2010, DEX, Caiet special pentru clasa a IV-a, Editura Sfântul Mina; Metodica predării Religiei – Dorin Opriș.

 

Desfășurarea lecției:

 

I. Moment organizatoric

 

- contactul cu clasa, salutul;

- rugăciunea Tatăl nostru;

- notarea absențelor;

- pregătirea caietelor speciale pentru Religie.

 

II. Anunțarea titlurilor lecțiilor ce urmează a fi recapitulate și prezentarea obiectivelor propuse

 

- se precizează elevilor că vor fi recapitulate lecțiile din cadrul unităților de învățare: Modele de credință în Vechiul Testament și Iubirea lui Dumnezeu prin poruncile Sale, și anume:

Profeții – generalități

Profetul Ilie

Profetul Daniel

Decalogul – generalități

Decalogul – datoriile față de Dumnezeu.

 Vom recapitula aceste lecții pentru a puncta importanța câtova personalități din cadrul poporului evreu (profeții), rolul acestora în privința păstrării legăturii directe cu Dumnezeu și a transmiterii voinței Sale către poporul ales. De asemenea, vom insista pe necesitatea existenței Decalogului și pe explicarea primelor 4 porunci din Decalog.

 

III. Recapitularea, sistematizarea și sinteza cunoștințelor

 

Se va efectua sub formă de joc:

JOCUL BILEȚELELOR. Astfel, pe tablă a fost lipită în prealabil o panglică, cu mai multe buzunărașe colorate, ce cuprind bilețele.

 

Reguli: Elevul care dorește și care e numit de profesor, iese la tablă și trage un bilețel. Citește conținutul acestuia și încearcă să rezolve cerința primită. Timpul pus la dispoziție pentru rezolvarea tuturor cerințelor de către elevii clasei este de 30 min. Dacă ei vor reuși să îndeplinească în mod corect, încadrați în timp, clasa primește un cadou-surpriză.

 

Precizare: Bilețelele nu sunt numerotate, ele pot fi trase și rezolvate în orice ordine.

 

Cuprinsul bilețelelor:

 

1. Condacul 10 din Acatistul Sfântului Ilie, pag. 592

(Elevul are la dispoziție pe catedră mai multe cărți, dintre care trebuie să selecteze Acatistierul, să-l deschidă la pag. 592 și să citească acolo condacul respectiv)

Este vorba despre:

Vrând Preabunul Dumnezeu să mântuiască poporul lui Israel de înșelăciunile lui Baal, te-a ales pe tine, mare proorocule, drept unealta voii Sale sfinte și te-a umplut cu putere dumnezeiască de a întoarce pe cei fără de lege, de a îndrepta pe cei păcătoși, de a lumina pe cei întunecați și pe toți să-i înveți a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Condac = Cântec bisericesc scurt prin care se aduc laude unui sfânt sau se arată însemnătatea unei sărbători.

 

2. Citește din Mica Biblie, pag. 182, Isaia vestește pe Mesia. Explică

(Elevul va alege de pe catedră Mica Biblie și va citi capitolul intitulat astfel. Se va purta o discuție cu întreaga clasă pe marginea acestuia.)

 

3. Bilețelul cuprinde 8 icoane diferite ale Sfântului Prooroc Ilie Tesviteanul, fără altă precizare.

(Elevul va explica momentul din viața Sfântului Ilie reprezentat de fiecare Icoană. La fiecare bancă de elevi există distribuit câte un asemenea bilet, pentru ca toți elevii să poată urmări icoanele respective. Vor fi solicitați și alți elevi să răspundă, nu doar cel scos la tablă.)

 

4. Ex. 5 pag. 46 din caietul special

(Elevul va deschide caietul special pentru Religie, la pagina indicată, citind cerințele. Este vorba de scurte povestiri pe baza unor ilustrații, despre primele patru porunci din Decalog. Profesorul prezintă ilustrațiile și în format mare, pe carton.)

 

5. 17 decembrie, 20 iulie, 4 septembrie

(Elevul va identifica aici datele de sărbătorire ale profeților: Daniel, Ilie și Moise)

 

6. Pune tu o întrebare despre DECALOG! (clasei)

 

7. Ex. 2 pag. 64 caiet special

(Este vorba de un exercițiu de reconstituire a numelor unor prooroci din silabele date și de scrierea lor pe spațiile punctate corespunzătoare.)

 

8. Anania, Azaria, Misael – Cuptorul de foc

(Elevul povestește despre minunea celor trei tineri în cuptorul de foc.)

La acest moment, profesorul intervine cu o propunere de curiozități legate de tematica recapitulată:

 

Știați că...

 

- Potrivit Bibliei, vâlvătaia se ridica deasupra cuptorului (în interiorul lui) unde se aflau Anania, Azaria și Misael, de patruzeci şi nouă de coţi, iar un cot este echivalent cu 45 cm, ceea ce înseamnă că focul se ridica la o înălțime de aprox. 22 m?

 

- Duminica dinaintea Naşterii lui Iisus Hristos, numită Duminica Sfinţilor Strămoşi, a fost rânduită în Biserica Ortodoxă de sfinţii şi de Dumnezeu purtătorii părinţi să se facă pomenire de toţi drepţii părinţi care din veac au bineplăcut lui Dumnezeu, de la Adam şi până la Iosif, logodnicul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, după neamuri, precum i-a numărat istoriceşte Evanghelistul Matei. La fel, tot în această zi, se face pomenirea proorocilor şi proorociţelor.

 

- Despre misiunea ortodoxă în Tanzania – Africa, pe urmele Sfântului Apostol Marcu: În câteva sate sunt baobabi în centrul satului şi sub aceşti baobabi se întâlneau de ani şi de ani când discutau problemele comunităţii. Acolo era centrul satului. Sub baobabi erau nişte bănci şi ne întâlneam acolo. În satul Idodi era un baobab – cel mai gros copac pe care l-am văzut vreodată – de 5 metri în diametru! Se adunau 50‑100 de oameni la umbra lui! Vorbeam o oră, după care ei puneau câteva întrebări. Puteam sta acolo o oră, două ore, cât se simţea nevoia, apoi mergeam în alt sat. Le dăruiam câte o iconiţă şi un pacheţel de biscuiţi, la copii în primul rând, şi câteodată celor mari. Aceasta a fost o activitate din cele întreprinse acolo.

 

O altă activitate a fost oferirea de bani în parohii, pentru copiii din şcoala primară – câte 5000 de şilingi (echivalentul a 4 dolari). A însemnat mult pentru ei, deoarece puteau să‑şi cumpere uniforma şcolară. (pr. Nicodim Petre, fragment de interviu din revista Lumea Credinței nr. 12 / 2010) – Acesta din urmă corespunde unei solicitări a elevilor din ora anterioară, când s-au interesat de modul în care se răspândește și astăzi religia creștină la popoarele din Africa.

 

Tot acum, profesorul lecturează sau numește un elev care să lectureze un fragment din Cântarea celor trei tineri în cuptorul de foc:

Şi acei trei, într-un singur glas, au lăudat, au slăvit şi au binecuvântat pe Dumnezeu în cuptor, zicând:28."Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaînălţat întru toţi vecii.29.Binecuvântat este numele cel sfânt al slavei Tale, şi prealăudat şi preaînălţat întru toţi vecii.30.Binecuvântat eşti în locaşul sfintei Tale slave, lăudat şi preaslăvit în veci.31.Binecuvântat eşti Cel ce vezi adâncurile şi şezi pe heruvimi şi lăudat şi preaînălţat în veci.32.Binecuvântat eşti pe scaunul împărăţiei Tale şi prealăudat şi preaînălţat în veci.33.Binecuvântat eşti pe bolta cerului şi prealăudat şi preaslăvit în veci.34.Binecuvântaţi toate lucrurile Domnului pe Domnul, lăudaţi-L şi-L preaînălţaţi pe El în veci.

(cap. I, 27-34)


IV. Aprecierea, asocierea, generalizarea

 

Ați observat, în cadrul acestei unități de învățare, că Dumnezeu a purtat de grijă poporului evreu și, prin el, de întreaga omenire. Profețiile și poruncile aveau scopul de a îndrepta pe oameni înaintea lui Dumnezeu, de pregătire pentru primirea lui Hristos Mântuitorul. Toți cei care cred astăzi în El sunt “seminție aleasă, (...) neam sfânt, popor agonisit de Dumnezeu (I Pt. 2,9), popor din care sunt chemați să facă parte toți oamenii.

 

V. Concluziile

 

Sunt notați elevii care au dat cele mai multe răspunsuri corecte în cadrul orei.

 

VI. Activitatea suplimentară

 

Copiați pe caietul de notițe un citat biblic din profeți, de maxim jumătate de pagină.

 

VII. Încheierea

 

Rugăciunea. Salutul.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article