Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a doua / Patimile Domnului

Proiect didactic

 

 

Clasa: a II-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecției): Patimile Domnului

Tipul lecției: transmitere și însușire de noi cunoștințe

Obiective operaționale:

O1: să stabilească ordinea evenimentelor din Săptămâna Patimilor, sugerate prin cuvinte – cheie pe tablă;

O2: să extragă ideile principale din lecție, pe explicațiilor și relatărilor primite;

O3: să continue povestirile cu început dat, pe tematica lecției;

Obiective formativ-educative:

-      să conștientizeze dragostea lui Dumnezeu față de toți oamenii, manifestată prin Întruparea, Activitatea, dar mai ales prin Jertfa pe Cruce (și Învierea) Fiului Său;

-          să-și formeze deprinderea de a medita la Patimile Domnului și de a se ruga Lui.

 

Strategia didactică:

-          mijloacele de învățământ folosite la lecție: Biblia istorisită pentru copii, ilustrații mari pe carton (de la Editura Sfântul Mina), Caiete speciale de Religie – Editura Sfântul Mina, Iași;

-       metodele de învățământ utilizate la lecție: conversația, conversația euristică, explicația, exercițiul, cântecul religios, povestirea, lectura textelor religioase, jocul didactic, problematizarea;

-          formele de organizare a clasei: frontal și individual.

 

Bibliografia folosită la lecție: Sfânta Scriptură, Mica Biblie, Caiet special pentru clasa a II-a, Editura Sfântul Mina, Metodica predării Religiei – Dorin Opriș, Biblia istorisită pentru copii (cu ilustrații de Martha Xynopoulou-Kapetanakou)

 

 

 

I. Moment organizatoric

 

- contactul cu clasa, salutul;

- rugăciunea Tatăl nostru;

- notarea absențelor;

- pregătirea caietului de Religie.

 

II. Anunțarea titlului lecției noi și prezentarea obiectivelor propuse

 

- Prin interpretarea unui colind românesc legat de Patimile Domnului:

 

Când fost-a Prunc micuț Iisus

 

Când fost-a Prunc micuț Iisus

În grădiniță El și-a pus

Un trandafir, cu gând curat,

Să poarte flori de-ncununat.

 

Când trandafirul înflorea

Hai, iute prunci se năpusteau

Asupra trandafirilor,

Rupând de zor podoaba lor.

 

Mai vrei să porți cunună, vrei,

Strigară ceata de iudei,

Și-n loc de trandafir curat

Cu spini e capu-ncoronat.

 

Apoi prezentarea unei planșe cu Răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos.

Elevii sunt solicitați să indice numele Icoanei. Sunt anunțați că vor învăța astăzi despre Patimile Domnului, care au culminat cu răstignirea Sa pe Cruce. Vor putea interveni și ei în timpul predării, cu întrebări sau cu informații deja știute (din familie, de la biserică, din anul școlar anterior etc.). Astfel vor putea cunoaște mai multe despre Domnul nostru Iisus Hristos și bunătatea, blândețea, iubirea Sa față de oameni, pentru mântuirea cărora S-a jertfit pe Cruce.

 

III. Transmiterea noilor cunoștințe

 

- Profesorul scrie pe o tablă mai multe cuvinte, aparent dezordonat, după exemplul de mai jos:

 

Coroană de spini                   Pilat

                       Răstignire               vineri

Ghetsimani                      piroane

                  Pălmuire

Scuipări                     judecare

               Nevinovăție            ora 12,00

Martori mincinoși          vânzarea lui Iuda

               Lepădarea lui Petru

Batjocură                        purtarea Crucii

               Tâlhari                prohod

 

- Apoi, împreună cu elevii, stabilește ordinea evenimentelor din Săptămâna Patimilor evocate prin aceste cuvinte, numerotând și relatând faptele respective în detaliu. Elevii participă activ la povestire, întrebând, adăugând etc.

 

- În paralel, pe cealaltă tablă, se extrag ideile principale din lecție, care se notează și în caietele de Religie.

 

IV. Fixarea noilor cunoștințe

 

- Prin exercițiul-joc: Eu citesc o propoziție din Biblia istorisită pentru copii, tu continui oral povestirea. Profesorul citește câte o propoziție legată de lecția de zi, solicitând elevilor să continue povestirea, fără ajutorul textului biblic, oral.

 

V. Aprecierea, asocierea, generalizarea

 

- Sunt evidențiați și notați cu calificativ (FB) elevii care au participat activ la oră, mai mult decât ceilalți.

 

- Sunt prezentate informații inedite cu privire la Coroana de spini a Mântuitorului. Vezi aici:

 

http://www.doxologia.ro/istoria-bisericii/lacrimi-pe-coroana-de-spini-mantuitorului

 

VI. Activitatea suplimentară

 

De recitit din Biblia pentru copii despre Patimile Domnului.

 

VII. Încheierea

 

Rugăciunea. Salutul.

 

 

Autor: prof. Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article