Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Noul Testament povestit pentru copii - Voia Tatalui

 

Noul Testament povestit pentru copii

Mantuitorul-icoana.jpg

 prof. religie Mirela Şova

Noul Testament povestit şi cu explicaţii

pentru copii - prof. Religie Mirela Şova


 

Voia Tatălui


Şi a zis Iisus mulţimilor:

- M-am coborât din cer nu ca să fac voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine, a Tatălui. Iar voia Tatălui este aceasta: ca pe cei pe care Mi i-a dat să nu-i pierd, ci să-i înviez în Ziua de Apoi. Şi iarăşi, aceasta este voia Tatălui Meu: ca oricine vede pe Fiul şi crede în El să aibă viaţă veşnică – şi Eu îl voi învia în Ziua de Apoi.

Nimeni nu poate să vină la Mine, dacă nu-l va trage Tatăl, Care M-a trimis.                             

(v. Ioan VI, 37-46)

 

Mărturisirea lui Petru


Odată, fiind Iisus împreună cu ucenicii, i-a întrebat:

- Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul Omului?

- Unii zic că eşti Ioan, alţii că eşti Ilie, iar alţii Ieremia sau unul dintre prooroci, au răspuns aceştia.

- Dar voi cine ziceţi că sunt? i-a mai întrebat Iisus.

- Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu, a grăit atunci Petru.

- Fericit eşti Simone, Fiul lui Iona, că nu vreun om ţi-a descoperit ţie aceasta, ci Tatăl Meu, Cel din ceruri, a răspuns Iisus. Tu eşti Petru şi pe piatra mărturisirii tale voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.

(v. Matei XVI, 13-19; Ioan VI, 66-71)

 

Prima vestire a Patimilor


După mărturisirea lui Petru, Iisus a vestit ucenicilor că va merge în Ierusalim, unde va pătimi din cauza arhiereilor şi a cărturarilor şi va fi ucis. Iar a treia zi, va învia.

Atunci Petru L-a luat deoparte pe Iisus şi I-a zis:

- Fie-Ţi milă de Tine, fă să nu Ţi se întâmple Ţie acestea.

- Mergi înapoia Mea, satano! i-a spus Iisus lui Petru. Gândul tău nu e de la Dumnezeu, ci de la oameni.

Cine vrea să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Că cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine îşi va pierde sufletul pentru Mine îl va afla.           

(v. Matei XVI, 21-28; Luca IX, 22-27)

 

Spălarea mâinilor


Într-o zi au venit la Iisus fariseii şi cărturarii din Ierusalim.

- De ce ucenicii Tăi calcă tradiţia? L-au întrebat aceştia pe Iisus. De ce nu se spală pe mâini când mănâncă?

- Dar voi, de ce călcaţi porunca lui Dumnezeu pentru tradiţia voastră? le-a răspuns Iisus. Voi sunteţi făţarnici, cum zice Isaia proorocul: Îl cinstiţi pe Dumnezeu cu buzele, iar inima voastră e departe de El. Voi îi învăţaţi pe oameni porunci care nu sunt de la Dumnezeu...

Omul nu se spurcă dacă mănâncă nespălat pe mâini, ci devine murdar prin gândurile rele care îi ies din inimă: de ucidere, de adulter, de furt, desfrânare, minciună, hulă...

Dar fariseii şi cărturarii nu au vrut să înţeleagă cuvintele Lui şi au plecat tulburaţi. (v. Matei XV, 1-20)

 

Femeia cananeiancă


Altă dată, Iisus a mers în părţile Tirului şi ale Sidonului. Acolo, o femeie cananeiancă a ieşit în calea lui Iisus, strigând:

- Miluieşte-mă, Doamne, Fiul lui David! Fiica mea este rău chinuită de demon.

Dar Iisus nu i-a răspuns. Ucenicii Lui L-au rugat: „Împlineşte cererea femeii, că strigă după noi”. Atunci Iisus a grăit:

- Nu sunt trimis decât către oile cele pierdute ale casei lui Israel.

Însă femeia a venit şi s-a închinat Lui, zicând:

- Doamne, ajută-mă.

- Nu este bine să iei pâinea copiilor şi să o arunci câinilor, i-a spus Iisus.

- Da, Doamne, a zis femeia, dar şi câinii mănâncă din fărâmiturile care cad de la masa stăpânilor lor.

- O, femeie, mare este credinţa ta, fie ţie după cum voieşti. Şi în acel ceas Iisus a vindecat-o pe fata femeii cananeience.

(v. Matei XV, 21-28)

 

 

Te opreşte şi-ţi aminteşte!


Vedem că Mântuitorul a rostit unele cuvinte mai greu de înţeles, despre trimiterea Lui în lume, de la Dumnezeu Tatăl. Pentru inimile curate însă, aceste cuvinte se lămuresc: Hristos a venit pe pământ să împlinească dorinţa Tatălui de a mântui pe oameni. Nu toţi oamenii vor răspunde acestei dorinţe, dar cei care vor veni la Hristos, vor avea viaţa veşnică.

Unii oameni, când au auzit aceste cuvinte, s-au tulburat, crezând că Iisus are prea mare îndrăzneală să spună că Dumnezeu e Tatăl Său. De aceea, Mântuitorul  i-a întrebat pe Apostoli, dacă şi ei se miră de cuvintele Lui sau nu. Atunci Apostolul Petru a făcut o frumoasă mărturisire de credinţă: „Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu”. Iisus l-a fericit pentru cuvintele sale, inspirate de Dumnezeu.

Cheile împărăţiei, pe care i le-a promis Iisus lui Petru, înseamnă puterea dată episcopilor şi preoţilor de a lega şi dezlega păcatele oamenilor, putere pe care numai aceştia o au.

După aceea, Iisus a vestit ucenicilor că va fi chinuit, omorât, dar că a treia zi va învia. El le-a arătat astfel că de bună voie merge spre Patimi, cunoscând venirea lor dinainte, ca şi biruinţa Sa asupra morţii. Acelaşi Apostol care şi-a mărturisit credinţa în dumnezeirea Sa, Petru, acum Îl sfătuieşte să se ferească de Patimi, neînţelegând motivul pentru care Iisus vrea să Se lase ucis.

Fariseii şi cărturarii sunt din ce în ce mai furioşi pe înţelepciunea Învăţătorului, când Acesta le spune în faţă că multe din tradiţiile ţinute de ei sunt împotriva voii lui Dumnezeu.

Iar o femeie străină, cananeiancă, este lăsată în mod intenţionat de Hristos să se roage de El îndelung pentru fiica ei, ca să fie lăudată la sfârşit: „O, femeie, mare este credinţa ta”. Mai multă răbdare şi credinţă a găsit Domnul la cei de alt neam, decât la mulţi din neamul Său, Israel.

 

Pentru a citi mai departe, click aici.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article