Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Noul Testament povestit pentru copii - Vai voua, fariseilor!

 

Noul Testament povestit pentru copii

Mantuitorul-icoana.jpg

prof. religie Mirela Şova

Noul Testament povestit şi cu explicaţii

pentru copii - prof. Religie Mirela Şova

 

 

Cererea fiilor lui Zevedeu


Într-o zi, fraţii Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, i-au făcut următoarea cerere lui Iisus:

- Învăţătorule, dă-ne să şedem unul de-a dreapta Ta şi altul de-a stânga Ta, când vei fi mărit în ceruri.

- Nu ştiţi ce cereţi! le-a răspuns Iisus. Şederea aceasta este pregătită dinainte, pentru alţii.

Atunci ceilalţi zece Apostoli s-au mâniat pe fiii lui Zevedeu. Dar Iisus a zis tuturor ucenicilor:

- Cine vrea să fie mai mare între voi, să fie tuturor slugă. Voi nu trebuie să vă asemănaţi conducătorilor de popoare, domnind unul asupra altuia. Căci şi Fiul Omului nu a venit ca să conducă ori să aibă slujitori, ci ca El să-i slujească pe alţii şi să-Şi dea sufletul pentru mulţi.

(v. Marcu X, 35-45)

 

Semnul lui Iona


Odată, când erau adunaţi mulţi evrei să Îl asculte pe Iisus, Acesta le-a zis:

- Neamul acesta este un neam viclean. El cere semn, dar nu i se va da decât semnul lui Iona proorocul. Aşa cum Iona a fost semn pentru neamul ninivitenilor, aşa va fi Fiul Omului semn pentru acest neam.

Regina de la miazăzi va osândi la judecată acest neam, pentru că ea a venit de departe până aici, mai demult, ca să asculte înţelepciunea lui Solomon. Iar voi, aici, aveţi mai mult decât pe Solomon.

Bărbaţii din Ninive vor osândi neamul acesta (evreu) la judecată, pentru că ei şi-au schimbat viaţa la cuvintele profetului Iona; iar voi, aici, aveţi mai mult decât pe Iona.

(v. Luca XI, 29-32)

 

Vai vouă, fariseilor!


Într-o zi, Iisus a fost invitat să prânzească în casa unui fariseu. El S-a dus şi S-a aşezat la masă, fără să Se spele pe mâini mai înainte. Fariseul s-a mirat de acest lucru. Iisus i-a răspuns astfel:

- Voi, fariseilor, curăţiţi partea din afară, dar inima voastră e plină de furtişaguri şi de viclenie. Nebunilor! Faceţi milostenie, ca să curăţaţi ce e înăuntrul vostru, şi atunci toate vă vor fi curate.

Vai vouă, fariseilor! Că închideţi împărăţia cerurilor înaintea oamenilor; nici voi nu intraţi în ea, nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsaţi.

Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, că daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen, crezând că aşa se împlineşte Legea; dar aţi lăsat părţile cele mai grele ale Legii: dreptatea, mila şi credinţa.

Vai vouă, cărturarilor şi fariseilor făţarnici, că semănaţi cu mormintele cele văruite, care pe din afară par frumoase, iar înăuntru sunt pline de oase de morţi. Aşa şi voi, vreţi să păreţi drepţi în ochii oamenilor, deşi sunteţi plini de minciună şi nedreptate.

Şerpi, pui de vipere, cum veţi scăpa de osânda gheenei (iadului)? De aceea Eu trimit la voi prooroci, înţelepţi, cărturari, dintre care voi veţi ucide şi veţi răstigni, veţi biciui şi veţi urmări, ca să fie asupra voastră tot sângele drepţilor căzut pe pământ, de la sângele lui Abel până la cel al lui Zaharia.

Aşa că fariseii şi cărturarii au început să-L urască foarte tare pe Iisus, pândindu-L şi mai mult, ca să-I găsească vreo vină. 

(v. Matei XXIII, 14-35; Luca XI, 37-54)

 

Alte îndemnuri ale Mântuitorului


Şi se adunau mulţi oameni să Îl asculte pe Iisus, mii şi mii, încât se călcau unii pe alţii. Atunci Domnul le-a zis:

- Să nu fiţi prefăcuţi, cum sunt fariseii. Pentru că tot ce veţi ascunde, va ieşi la iveală. Ce aţi spus la întuneric, se va auzi la lumină. Ce aţi vorbit la ureche, se va vesti de pe acoperişurile caselor.

Prietenilor, nu vă temeţi de cei care ucid trupul, după care nu mai au nicio putere. Voi temeţi-vă de cel care, după ce a ucis, are putere să arunce în gheena. Iar dacă vă vor prinde şi vă vor duce la oamenii de seamă, nu aveţi grijă ce veţi vorbi, pentru că Duhul Sfânt vă va învăţa chiar în acel moment ce trebuie să spuneţi.

(v. Luca XII, 1-15)

 

Pilda omului bogat


Şi a zis Iisus către mulţime:

- Păziţi-vă de lăcomie. Iată, unui om bogat i-a rodit ogorul din belşug. Şi el se gândea cu mulţumire: „Ce voi face, că nu am unde să adun atâtea roade? Voi strica hambarele vechi şi le voi face mai mari. Voi strânge în ele tot grâul şi bunătăţile mele. Apoi voi zice sufletului meu: Suflete, ai multe bunătăţi, strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea, veseleşte-te.”

Însă Dumnezeu i-a zis bogatului: „Nebunule! În această noapte vei muri. Cui vor rămâne toate bunătăţile pregătite de tine?”

Aşa se întâmplă cu cel care îşi adună comori pentru sine şi nu se îmbogăţeşte în Dumnezeu. Voi, dar, căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu, iar cele necesare traiului vi se vor adăuga. Vindeţi averile voastre şi daţi milostenie. Aşa veţi avea comoară în ceruri, unde nu poate veni vreun hoţ, să o fure, nici vreo molie, să o strice.

(v. Luca XII, 15-35)

 

 

Te opreşte şi-ţi aminteşte!


Drag copil, poate îţi pui întrebarea: cui sunt pregătite locurile de-a dreapta şi de-a stânga lui Dumnezeu, când Se va arăta Acesta Judecător şi Împărat, la sfârşitul lumii? Fiii lui Zevedeu, Iacov şi Ioan, le-au râvnit, dar ele sunt pentru Maica Domnului (cel de-a dreapta) şi pentru Sfântul Ioan Botezătorul (cel de-a stânga), aşa cum ne arată Icoana Dreptului Judecător (Deisis).

 

Ce frumoasă pildă ne dă iarăşi Mântuitorul, când ne spune că El, deşi Dumnezeu, deşi Împărat al tuturor, nu a venit ca lumea să-I slujească, nu a venit ca un Stăpân poruncitor, ci a slujit El lumii: a ajutat-o, a învăţat-o, a vindecat-o, a iubit-o şi S-a dat la moarte pentru ea. Aşa a sfătuit El şi pe Sfinţii Apostoli să facă, să nu se certe între ei pentru mărire, ci să slujească unul altuia cu dragoste.

 

De asemenea, poate vă întrebaţi: care a fost semnul lui Iona? Iona, prooroc al Vechiului Testament, fusese înghiţit de o balenă uriaşă, în care stătuse timp de trei zile, fără să moară. După cele trei zile, Iona a ieşit din burta balenei şi s-a salvat, vestind ninivitenilor să se pocăiască, să-şi lase păcatele, ca să nu vină peste ei mânia lui Dumnezeu. Ninivitenii l-au ascultat. Faptul că Iona a stat trei zile în burta balenei simbolizează şederea Domnului nostru Iisus Hristos în mormânt, iar ieşirea lui Iona arată Învierea Domnului, cea de a treia zi.

 

Aşa cum ninivitenilor li s-a dat „semnul lui Iona”, evreilor li s-a dat Moartea şi Învierea Domnului – şi totuşi, mulţi evrei au rămas cu inima împietrită, după cum vom vedea în continuare. De aceea, ei vor fi aspru osândiţi la Judecată, mai ales că semnul lui Iona este mult mai mic decât Învierea Domnului.

 

Totodată, regina din Saba (din sudul Arabiei) venise demult la Ierusalim, să asculte cuvintele pline de înţelepciune ale lui Solomon. Evreii aveau în Persoana lui Iisus pe Însăşi Înţelepciunea, pe Dumnezeu Cuvântul, mai mare decât Solomon – şi totuşi L-au scuipat, L-au batjocorit, L-au ucis în chinuri cumplite!

Iisus a mustrat şi a arătat dinainte chinurile pregătite pentru fariseii şi cărturarii prefăcuţi: cei care păreau buni şi drepţi, în realitate fiind plini de putreziciunea celor mai urâte păcate. Aceştia, care aveau obiceiul de a ucide pe adevăraţii drepţi, vor ajunge în iad. Pe Dumnezeu nu-L vor putea păcăli cu masca sfinţeniei lor. Ei se prefăceau că împlinesc Legea lui Moise, dar respectau numai cele mai uşoare porunci, şi nici pe acelea cum trebuie; iar poporului îi cereau socoteală pentru orice greşeală, cât de mică. Ba chiar inventau porunci noi, care nu erau cuprinse în Legea lui Moise, ci se opuneau acesteia. Ei L-au urât pe Iisus, pentru că le spunea adevărul în faţă.

 

Apoi, Mântuitorul ne previne să nu ne asemănăm fariseilor şi nici să ne temem de ei. Chiar de ar avea puterea să ne ucidă sau să ne ducă în faţa mai marilor poporului, Dumnezeu este mai presus de ei şi ne va purta de grijă.

 

Să fim atenţi, iarăşi, în privinţa lăcomiei după averi. În zadar i-a rodit bogatului ogorul, dacă moartea îl aştepta, pe nepregătite. Cum ne putem noi îmbogăţi în Dumnezeu? Prin milostenie şi prin împlinirea tuturor celor poruncite de Dumnezeu. Comoara din ceruri e veşnică, pe când cea de pe pământ e trecătoare: poate fi pierdută, furată, stricată. Murind, noi nu putem lua cu noi vreun bun pământesc, pe când faptele noastre bune sunt alături de noi, ca o haină strălucitoare a sufletului nostru.

 

Pentru a citi mai departe, click aici.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article