Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Noul Testament povestit pentru copii - Trimiterea Apostolilor in lume

 

Noul Testament povestit pentru copii

Mantuitorul-icoana.jpg

 prof. religie Mirela Şova

Noul Testament povestit şi cu explicaţii

pentru copii - prof. Religie Mirela Şova

 

 

Trimiterea Apostolilor în lume


După mai multe minuni săvârşite şi după mai multe cuvântări ţinute, Hristos a chemat la Sine pe cei doisprezece ucenici şi le-a dat puterea să scoată duhurile cele rele din oameni şi să vindece orice boală. Pe aceşti doisprezece ucenici El i-a numit „Apostoli”:

Pe Simon, căruia i-a zis Petru;

Pe Andrei, fratele lui;

Pe Iacov şi pe Ioan, fiii lui Zevedeu;

Pe Filip şi pe Bartolomeu (Natanael);

Pe Matei şi pe Toma;

Pe Iacov Alfeu;

Pe Iuda Tadeu;

Pe Simon Zilotul şi pe Iuda Iscarioteanul, cel care L-a vândut.

Acestora le-a zis să se ducă în primul rând între evrei, să le vestească apropierea împărăţiei cerurilor.

- Tămăduiţi pe cei neputincioşi, înviaţi pe cei morţi, curăţiţi pe cei leproşi, pe demoni scoateţi-i; în dar aţi luat, în dar să daţi, le-a spus Iisus Apostolilor.

Iată, Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii. Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, iar sufletul nu pot să-l ucidă. Temeţi-vă mai degrabă de acela care poate şi sufletul şi trupul să le piardă în gheena.

Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel care se va lepăda de Mine înaintea oamenilor, şi Eu mă voi lepăda de El înaintea Tatălui meu, Care este în ceruri.

Cine vă primeşte pe voi, pe Mine Mă primeşte, şi cine Mă primeşte pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine.

Aşa le-a vorbit Iisus Apostolilor, şi multe alte învăţături le-a dat.             

(v. Matei X, 1-42; Luca VI, 13-16)

 

Sâmbăta


Într-o sâmbătă, Iisus mergea cu ucenicii printre semănături. Acestora li s-a făcut foame, încât au smuls câteva spice, le-au frecat în mâini şi mâncau. Câţiva farisei i-au văzut şi i-au certat, zicând că nu se cuvine să facă aşa în zi de sâmbătă.

Dar Iisus le-a zis că şi împăratul David, când a flămânzit, a mâncat pâinile din templu, de care nu avea voie să se atingă. Şi le-a mai spus că El este Domn şi al sâmbetei.

- Milă voiesc, iar nu jertfă. Nu-i mai osândiţi pe cei nevinovaţi, a adăugat Iisus.

*

În altă sâmbătă, Iisus era în sinagogă şi învăţa. Acolo era şi un om care avea mâna dreaptă uscată.

- Se cade, oare, a vindeca sâmbăta? L-au întrebat cărturarii şi fariseii. Şi Îl pândeau, să vadă ce face.

- Care e omul care-şi va lăsa oaia în groapă, dacă va cădea în ea sâmbăta? Iar omul, cu cât e mai mare decât oaia! Deci este bine să vindeci sâmbăta şi să dai ajutor. Aşa le-a răspuns Iisus. Apoi a zis omului cu mâna uscată:

- Întinde mâna ta. Acela a întins-o şi mâna i s-a vindecat.

Dar fariseii s-au supărat şi s-au sfătuit între ei să-L omoare pe Iisus.                

(v. Matei XII, 1-20; Luca VI, 1-11)

 

Orbul din naştere


Într-o sâmbătă, Iisus a văzut în calea Sa un om care era orb din naştere.

- Învăţătorule, L-au întrebat ucenicii, cine a păcătuit: el sau părinţii lui, de s-a născut orb?

- Nici el, nici părinţii lui n-au păcătuit, a răspuns Iisus. S-a născut aşa ca să se arate prin el puterea lui Dumnezeu. Eu sunt Lumina lumii. Atunci Iisus a scuipat pe pământ, a făcut tină din scuipat şi a uns cu ea ochii orbului. I-a zis să se spele la scăldătoarea Siloamului.

Şi s-a dus orbul, dar s-a întors văzând. Oamenii, miraţi, îl întrebau pe om ce s-a întâmplat, cum de vede. El a spus că Iisus a făcut minunea. Au aflat şi fariseii de întâmplare, zicând:

- Acest om nu este de la Dumnezeu, pentru că nu ţine sâmbăta. Dar alţii spuneau:

- Cum poate un păcătos să facă asemenea minuni?

Şi a grăit omul care fusese orb către farisei:

- Niciodată nu s-a auzit să fi deschis cineva ochii unui orb din naştere. Dacă Iisus n-ar fi de la Dumnezeu, n-ar putea să facă nimic.

Atunci fariseii l-au gonit pe acela. Iisus l-a căutat pe omul alungat şi i-a zis:

- Crezi tu în Fiul lui Dumnezeu?

- Dar cine este, Doamne, ca să cred în El? a întrebat acela.

- Cel ce vorbeşte cu tine, Acela este, a spus Domnul.

- Cred, Doamne. Şi omul care fusese orb s-a închinat Lui.

- Spre judecată am venit în lumea aceasta, ca cei care nu văd să vadă, iar cei care cred că văd să fie orbi, a adăugat Iisus.            

(v. Ioan IX, 1-41)

   

Tânărul din Nain


Într-o zi, s-a dus Iisus în cetatea Nain, împreună cu ucenicii şi cu alţi mulţi oameni. Pe când intrau ei pe poarta cetăţii, le-a ieşit în cale un convoi de înmormântare. Murise un tânăr, unicul copil al unei femei văduve.

Domnului I S-a făcut milă de acea femeie şi i-a zis:

- Nu plânge! Şi S-a dus lângă sicriu.

- Tinere, ţie îţi zic, scoală-te! Atunci mortul s-a ridicat şi a început să vorbească. Mulţimea s-a umplut de frică şi L-a vestit pe Iisus peste tot, ca pe un mare Prooroc.

(v. Luca VII, 11-17)

 

Trimişii lui Ioan


Sfântul Ioan Botezătorul a auzit din închisoare despre minunile lui Iisus şi a trimis la El pe doi dintre ucenicii săi, ca să-L întrebe:

- Tu eşti Cel ce vine (Mântuitorul) sau să aşteptăm pe altul?

Iisus a vindecat în faţa lor mai mulţi bolnavi şi a zis celor doi ucenici:

- Mergeţi şi spuneţi lui Ioan cele ce auziţi şi vedeţi: orbii îşi capătă vederea, şchiopii umblă, leproşii se curăţesc, surzii aud, morţii înviază, săracilor li se dau veşti bune.

Atunci ucenicii lui Ioan au plecat, mulţumiţi de răspunsul primit.              

(v. Matei XI, 1-30; Luca VI, 13-16)

 

 

Te opreşte şi-ţi aminteşte!


Mântuitorul a săvârşit multe fapte care au uluit pe contemporanii Săi. Dar nu a făcut-o numai El singur, ci a dat puteri asupra demonilor şi Apostolilor Săi, ca să ajute pe cât mai mulţi oameni. Mila Lui cea mare i-ar fi îmbrăţişat pe toţi bolnavii, neputincioşii, săracii, pe toţi oamenii.

 

Fariseii însă Îl priveau tot cu neîncredere. Nicio minune de-a Lui nu îi impresiona. Dacă vindeca în zi de sâmbătă, Îl considerau călcător al Legii lui Moise... Dar El ne-a învăţat că în ziua de odihnă avem voie să facem fapte bune.

 

Iarăşi am aflat de o înviere din morţi, de data aceasta a unui tânăr. Învierile, vindecările, cuvintele Lui înţelepte – toate ni-L arată pe Fiul lui Dumnezeu, venit în lume să aline durerile şi să dea speranţe noi sufletelor.

 

Trimişilor lui Ioan El le-a arătat că în persoana Sa se împlinesc profeţiile din vechime: de sute de ani, evreii ştiau că Mesia, Hristosul, Mântuitorul, când va veni, va face minuni cu totul neobişnuite, nenumărate şi nemaiauzite. Orbii să vadă, muţii să vorbească, morţii să învieze... Cum El făcea asemenea minuni, însemna că El e Mântuitorul mult aşteptat; nu mai trebuia aşteptat un altul...!

 

Pentru a citi mai departe, daţi click aici.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article