Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Noul Testament povestit pentru copii - Rugaciunea Mantuitorului pentru Biserica

 

Noul Testament povestit pentru copii

Mantuitorul-icoana.jpg

prof. religie Mirela Şova  

Noul Testament povestit şi cu explicaţii

pentru copii - prof. Religie Mirela Şova

 

 

Anunţarea lepădării lui Petru


Spre sfârşitul Cinei celei de Taină, Iisus i-a zis lui Petru:

- Simone, Simone, iată satana v-a cerut să vă cearnă ca pe grâu. Iar Eu M-am rugat pentru tine, să nu piară credinţa ta. Tu, cândva, întorcându-te, să întăreşti pe fraţii tăi.

- Doamne, I-a zis Petru, eu sunt gata să merg cu Tine şi în temniţă, şi la moarte.

- Ţie îţi zic, Petre, i-a răspuns Domnul, că nu va cânta cocoşul astăzi, până ce nu te vei lepăda de Mine de trei ori, zicând că nu Mă cunoşti!

(v. Matei XXVI, 34; Luca XXII, 31-34)

 

Cuvântarea de despărţire a lui Iisus. (1)


Şi a zis Iisus ucenicilor:

- Nu vă tulburaţi. Credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine. Mă duc să vă pregătesc loc în casa Tatălui Meu, unde sunt multe lăcaşuri.

Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. Cel ce crede în Mine va face şi el lucrările pe care le fac Eu şi mai mari decât acestea va face. Eu Mă duc la Tatăl şi orice veţi cere în numele Meu, aceea voi face, ca să fie slăvit Tatăl prin Fiul.

Dacă Mă iubiţi, păziţi poruncile Mele. Pentru că, dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl Meu îl va iubi, şi vom veni la el şi vom face lăcaş la el.

Eu voi ruga pe Tatăl şi vă va da vouă alt Mângâietor, să fie cu voi în veac: pe Duhul Adevărului. Nu vă voi lăsa orfani, ci voi veni la voi. Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe Care-L va trimite Tatăl, în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu.                                           

(v. Ioan XIV, 1-31)

 

Cuvântarea de despărţire (2)


Şi le-a mai zis Iisus ucenicilor:

- Eu sunt viţa cea adevărată şi Tatăl Meu este lucrătorul. Orice mlădiţă care nu aduce roadă în Mine, El o taie. Şi orice mlădiţă care aduce roadă, El o curăţeşte, ca mai multă roadă să aducă. Rămâneţi în Mine şi Eu în voi. Aşa cum mlădiţa nu poate să aducă roadă singură, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici voi, dacă nu rămâneţi în Mine.

Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Fără Mine nu puteţi face nimic.

Nu vă mai zic vouă slugi, că sluga nu ştie ce face stăpânul său. Vă numesc pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la Tatăl Meu vi le-am făcut cunoscute.

Să vă iubiţi unul pe altul.                       

(v. Ioan XV, 1-27)

 

Cuvântarea de despărţire (3)


Apoi a zis Iisus către ucenici:

- Va veni vremea când cel ce vă va ucide va crede că aduce închinare lui Dumnezeu.

Eu mai am multe să vă spun, dar acum nu le puteţi înţelege. Însă când va veni Duhul Adevărului, Duhul Sfânt, vă va conduce El la tot adevărul şi cele viitoare vi le va spune.

Eu Mă duc la Tatăl. Voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va bucura. Dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Puţin nu Mă veţi mai vedea şi iarăşi puţin şi Mă veţi vedea. Când iarăşi vă voi vedea, vă veţi bucura – şi bucuria aceasta a voastră nu va mai pleca de la voi.

Vine ceasul să vă risipiţi şi să Mă lăsaţi singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine.

Acestea vi le-am grăit ca să aveţi pace în Mine. În lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.

(v. Ioan XVI, 1-33)

 

Rugăciunea Mântuitorului pentru Biserică


După cuvintele de despărţire, Iisus S-a rugat Tatălui, zicând:

- Părinte, a venit ceasul! Am săvârşit lucrul pe care Mi l-ai dat de făcut. Am arătat numele Tău oamenilor pe care Mi i-ai dat. Ei au cunoscut şi au crezut că Tu M-ai trimis.

Eu pentru aceştia Mă rog. Nu pentru lume Mă rog, ci pentru cei pe care Mi i-ai dat. Eu vin la Tine, iar ei rămân în lume. Nu Mă rog ca să-i iei din lume, ci ca să-i păzeşti pe ei de cel viclean.

Precum M-ai trimis pe Mine în lume, şi Eu i-am trimis pe ei în lume. Pentru ei Eu Mă sfinţesc, ca să fie şi ei sfinţiţi. Dar nu numai pentru aceştia Mă rog, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine, prin cuvântul lor, ca toţi să fie una, după cum Tu, Părinte, întru Mine şi Eu întru Tine, şi să cunoască astfel lumea că Tu M-ai trimis.

Părinte, voiesc ca acolo unde sunt Eu să fie şi aceia pe care Mi i-ai dat, să vadă mărirea Mea.

Iar iubirea cu care M-ai iubit Tu să fie în ei şi Eu în ei.

(v. Ioan XVII, 1-26)

 

 

Te opreşte şi-ţi aminteşte!


Mântuitorul a ştiut dinainte şi l-a vestit pe Apostolul Petru, că va spune de trei ori că nu-L cunoaşte, ceea ce însemna că se va lepăda de El. Şi i-a spus aceasta chiar atunci când Petru Îi promitea că Îl va urma la închisoare sau la moarte!

 

Mai apoi, Mântuitorul a întărit pe ucenicii Săi, vorbindu-le de plecarea Lui la Tatăl, adică de Înălţarea Sa la cer şi de şederea Sa de-a dreapta Tatălui. Prin aceasta i-a liniştit, zicându-le că nu îi va lăsa orfani, ci le va trimite pe Duhul Adevărului, pe Mângâietorul inimilor, adică pe Duhul Sfânt, a treia Persoană a Sfintei Treimi, aceasta împlinindu-se la cincizeci de zile după Învierea Sa.

 

Totodată, Iisus aminteşte foarte des ucenicilor, şi prin ei, şi nouă, tuturor, de porunca iubirii, care se împlineşte prin înfăptuirea cuvintelor lui Hristos. Modelul iubirii dintre oameni trebuie să fie cel al iubirii dintre Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul şi cel arătat de Dumnezeu spre cei care au primit cuvintele Lui. Acela care va împlini porunca iubirii va primi cel mai mare dar: pe Dumnezeu Însuşi: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt vor veni şi vor locui în inima lui.

 

De asemenea, Iisus S-a asemănat pe Sine cu o viţă-de-vie. Oamenii sunt mlădiţele viei, iar lucrătorul viei este Dumnezeu Tatăl. Cel care nu aduce roada faptelor bune, se taie din vie şi se aruncă în focul cel nestins, al iadului. Iar nimeni nu poate face nimic bun de unul singur, ci numai împreună cu Hristos.

 

Domnul nu ne numeşte slugi, ci prieteni, pentru că ne-a arătat toate tainele Sale, ca unor prieteni.

 

Multe alte cuvinte înţelepte şi dătătoare de viaţă ne-ar mai fi putut spune Hristos, dar trebuia coborât Duhul Sfânt în inimi, ca să ne facă să înţelegem cuvintele Domnului. De aceea, Iisus a promis ucenicilor că la Cincizecime, când va fi dat Duhul, vor putea primi toate adevărurile şi le vor putea spune şi lumii.

 

Sfântul Ioan Evanghelistul ne redă o emoţionantă şi adâncă rugăciune a Mântuitorului către Dumnezeu Tatăl, în care Acesta cere ca oamenii ce primesc cuvintele Lui să fie păziţi de viclenia diavolului, pentru a putea fi uniţi între ei şi cu El, prin iubire.

 

Pentru a citi mai departe, click aici.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
B
<br /> Merci de me traduire ce beau poème en français.<br /> <br /> A tres bientot j'espère<br /> <br /> <br />
Répondre