Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Noul Testament povestit pentru copii - Predica de pe Munte

 

Noul Testament povestit pentru copii

Mantuitorul-icoana.jpg

 prof. religie Mirela Şova

Noul Testament povestit şi cu explicaţii

pentru copii - prof. Religie Mirela Şova

 

 

Predica (cuvântarea) de pe munte (1)


După ce făcuse mai multe minuni, Iisus S-a suit pe un munte. Era înconjurat de ucenicii Săi şi de alţi oameni şi le grăia astfel:

- Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu.

Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri!

Aşa a început Hristos cuvântarea Sa, cu Fericirile. Apoi a adăugat către ucenici:

- Voi sunteţi pentru lume precum sarea pentru bucate. Dacă sarea se strică, cu ce se va mai săra mâncarea? Voi sunteţi lumina lumii. Să luminaţi înaintea oamenilor, încât să vadă faptele voastre bune şi să dea slavă lui Dumnezeu.

(v. Matei V, 1-16)

 

Predica de pe munte (2)


Şi a zis Hristos aşa:

- Eu nu am venit să stric Legea lui Moise, ci să o împlinesc. Dacă cei de demult au primit porunca „să nu ucizi”, Eu vă spun acum că oricine se mânie pe fratele lui sau îi vorbeşte urât va fi vrednic de osândă.

Dacă îţi vei aduce darul Tău la altar şi acolo îţi vei aminti că fratele tău e supărat pe tine, lasă darul tău acolo, mergi, împacă-te cu fratele şi abia apoi adu-ţi darul.

Ştiţi şi că s-a zis demult: „să nu fii desfrânat”. Eu însă vă spun: oricine se uită la femeie cu poftă, a desfrânat cu ea în inima lui.

S-a zis iarăşi: „cine va lăsa pe femeia sa, să-i dea carte de despărţire”. Eu însă vă spun: oricine îşi va părăsi femeia va greşi, mai puţin cel care o lasă din cauza desfrânării ei.

Tot demult s-a zis: „să nu juri strâmb şi să ţii înaintea Domnului jurămintele tale”. Eu însă vă spun: să nu juraţi nici pe cer, pentru că este tronul lui Dumnezeu, nici pe pământ, că este aşternut picioarelor Lui; nici pe Ierusalim, cetatea marelui Împărat; nici pe capul vostru. Ci cuvântul vostru să fie: da sau nu, şi atât.

Aţi auzit că s-a zis în Lege: „ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte”. Eu însă vă spun: nu vă împotriviţi celui rău. Cui te loveşte pe obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui care vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar dacă te obligă cineva să mergi cu el un kilometru, mergi cu el doi.

Celui care îţi cere, dă-i. Celui care vrea să se împrumute de la tine, dă-i.

S-a zis demult: „să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău”. Dar Eu vă zic: iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, răsplătiţi răul care vi se face, cu binele. Rugaţi-vă pentru cei care vă supără şi vă chinuiesc. Numai aşa vă veţi asemăna cu Tatăl vostru Cel din ceruri şi veţi ajunge fiii Lui. Căci El răsare soarele peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, vă asemănaţi cu vameşii, cu păgânii. Voi însă fiţi desăvârşiţi, precum este Tatăl vostru Cel ceresc. (v. Matei V, 17-48)

 

Predica de pe munte (3)


Şi Mântuitorul a continuat, zicând:

- Aveţi grijă ca faptele voastre bune să nu le faceţi doar pentru a fi văzuţi şi lăudaţi de oameni. Altfel vă pierdeţi răsplata de la Tatăl vostru Cel din ceruri.

Când faceţi milostenie, să fie în ascuns. Tatăl vostru, Care vede în ascuns, vă va răsplăti.

Când vă rugaţi, să fie în cămara voastră, în ascuns, închizând uşa. Tatăl vostru, Care vede în ascuns, vă va răsplăti. La rugăciune nu e nevoie să spuneţi multe cuvinte. Tatăl vostru ştie dinainte de ce aveţi trebuinţă. Ci voi aşa să vă rugaţi:

Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău; vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi; şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri; şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Amin.

Deci, dacă voi veţi ierta oamenilor greşelile lor, vă va ierta şi vouă Tatăl Cel ceresc ceea ce greşiţi. Dar dacă nu veţi ierta greşelile oamenilor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile.

Când postiţi, nu fiţi trişti, doar ca să vadă oamenii că postiţi. Să ţineţi postul în ascuns şi Tatăl vostru va vedea şi vă va răsplăti. (v. Matei VI, 1-18)

 

Predica de pe munte (4)


Şi a adăugat Hristos, grăind:

- Nu vă adunaţi comori pe pământ. Rugina, molia sau hoţii vi le vor strica sau fura. Adunaţi-vă comori în cer, unde nimeni nu vi le strică sau fură.

Nu puteţi fi credincioşi în acelaşi timp la doi stăpâni. Nu puteţi să vă închinaţi şi lui Dumnezeu, şi diavolului. De aceea, nu vă lipiţi inima de averi, preocupându-vă de hrană, de îmbrăcăminte. Voi îngrijiţi-vă de sufletele voastre.

Dacă Tatăl vostru are grijă să îmbrace şi să hrănească păsările şi florile, cu atât mai mult va avea grijă de voi. Căutaţi în primul rând împărăţia lui Dumnezeu şi atunci se vor adăuga vouă şi mâncarea, şi îmbrăcămintea.

Nu vă îngrijiţi de ziua de mâine. Ajunge că vă gândiţi la ziua de azi. (v. Matei VI, 19-34)

 

Predica de pe munte (5)


A zis iarăşi Hristos aşa:

- Nu judecaţi pe alţii, ca să nu fiţi nici voi judecaţi. De ce să vezi paiul din ochiul fratelui tău şi să nu bagi în seamă parul din ochiul tău? Curăţaţi-vă mai întâi de parul din ochiul vostru şi atunci de-abia veţi putea vedea şi scoate şi paiul din ochiul fratelui vostru.

Cereţi şi vi se va da. Căutaţi şi veţi afla. Bateţi şi vi se va deschide. Căci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor voştri daruri bune, cu atât mai mult o va face Tatăl vostru Cel din ceruri, dacă I le veţi cere.

Orice vreţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi lor, şi atunci aţi îndeplinit toată Legea.

Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin îmbrăcaţi cu haine de oaie, iar în sufletul lor sunt lupi flămânzi. Vă veţi da seama de ei după faptele lor. Nu poate un pom bun să facă roade rele şi niciun pom rău să facă roade bune. Aşa e şi cu ei.

Nu oricine Îmi zice „Doamne, Doamne” va intra în împărăţia cerurilor, ci cel care împlineşte voia Tatălui Meu Celui din ceruri. Cei ce fac fărădelegea, degeaba fac chiar şi minuni, şi proorocii, degeaba scot demoni din oameni. Eu îi voi depărta de la Mine.

Cel care aude aceste cuvinte ale Mele şi le împlineşte, se aseamănă cu un bărbat care îşi clădeşte casa pe stâncă. Chiar dacă vin apele mari şi suflă vânturile, casa nu cade. Dar cel care aude aceste cuvinte ale Mele şi nu le împlineşte este precum bărbatul nepriceput care îşi clădeşte casa pe nisip. Când vin apele şi când suflă vânturile, casa lui cade.

Aşa învăţa Hristos, iar cuvântul Lui avea putere multă. Ucenicii şi mulţimile care Îl urmau erau uimiţi de ceea ce El rostea. (v. Matei VII)

 


Te opreşte şi-ţi aminteşte!


Iată o mulţime de învăţături ale Mântuitorului, adresate ucenicilor Lui, oamenilor de atunci, dar şi nouă, celor de azi. Cuvintele Fiului lui Dumnezeu sunt nepieritoare şi folositoare oricărui om.

 

Despre ce ne-a vorbit El? Cu ce a început? Cu ceea ce orice om îşi doreşte: cu Fericirea. Până la Hristos, oamenii alergaseră după fericire şi nu o găsiseră. Nu ştiuseră care este fericirea cea adevărată. A trebuit ca să vină la noi Dumnezeu Însuşi, să ne-o arate. Ea e mult mai aproape de noi decât am fi crezut. Hristos ne-a descoperit cele nouă Fericiri.

 

Tot El ne arată în continuare că Legea Veche, dată lui Moise, nu era perfectă. El a venit să o completeze, nu să o strice. Şi cel mai important lucru pe care ni l-a adus Hristos este că ne-a arătat faptul că iubirea noastră nu trebuie să îmbrăţişeze numai pe cei din aceeaşi familie cu noi, din acelaşi neam, ci pe toţi oamenii, chiar dacă unii dintre ei ne sunt duşmani. Nimeni, până la Hristos, nu a dat o asemenea poruncă de iubire.

Mântuitorul ne învaţă în predica Sa că orice lucru bun facem trebuie să fie ascuns de oameni, de lauda lor. Milostenia, rugăciunea şi postul făcute în ascuns sunt văzute şi răsplătite de Tatăl Cel ceresc.

 

Şi iată modelul de rugăciune, dat de Hristos: „Tatăl nostru” – rugăciunea rostită de atâţia oameni, de atâţia ani!

În privinţa grijilor pământeşti, Hristos ne temperează: întâi să ne gândim la suflet şi numai după aceea la trup.

Mântuitorul, spre a fi mai bine înţeles şi pentru ca oamenii să ţină minte mai bine cuvintele Sale, dă tot timpul exemple din viaţa noastră zilnică. Ele sunt foarte profunde, pline de înţelepciune.

 

Apoi Hristos Se opreşte asupra păcatului de judecare a semenilor, pe care îl arată nefolositor sufletului nostru. De asemenea, El ne vorbeşte de proorocii mincinoşi, care vor fi îndepărtaţi din împărăţia cerurilor.

 

La sfârşitul predicii Sale, El ne arată că aceste cuvinte ale Lui trebuie şi împlinite în viaţă, nu doar ascultate. De-abia atunci ele ne vor folosi pe deplin.

 

Să vedem mai departe câteva din minunile pe care le-a făcut Mântuitorul nostru cu cei bolnavi, cu cei demonizaţi, cu cei neputincioşi sau cu natura înconjurătoare.


  Pentru a citi mai departe, click aici.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article