Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Noul Testament povestit pentru copii - Pastorul cel bun

Noul Testament povestit şi cu explicaţii

pentru copii - prof. Religie Mirela Şova

 

 

Păstorul cel bun


Şi a spus Iisus o pildă:

Cel ce nu intră pe uşă în staulul oilor, ci sare pe aiurea, acela este hoţ. Iar cel ce intră prin uşă este păstorul oilor. El scoate afară oile, care îi cunosc glasul şi îl urmează. Oile nu vor merge după un străin, căci nu merg după cei a căror voce nu o cunosc.

Eu sunt uşa oilor. Cei care au venit mai înainte de Mine sunt hoţi, iar oile nu i-au ascultat. Cine intră prin Mine, se va mântui.

Eu sunt Păstorul cel bun, care îşi pune sufletul pentru oile sale. Cel plătit sau cel care nu e păstor lasă oile şi fuge, dacă vine lupul la ele. Dar Eu Îmi pun sufletul pentru oi. Am şi alte oi, pe care trebuie să le aduc în staulul acesta, şi vor auzi glasul Meu, încât va fi o turmă şi un Păstor.

Eu dau oilor Mele viaţă veşnică şi nimeni nu le va răpi din mâna Mea. Tatăl este Cel care Mi-a dat aceste oi, iar Eu şi Tatăl una suntem.                      

(v. Ioan X, 1-18; 27-30)

 

Iudeii necredincioşi


De fiecare dată când Iisus amintea de Dumnezeu Tatăl, ca Tată al Său, mulţi iudei luau pietre şi voiau să-L lovească. Într-un rând, Iisus i-a întrebat pe aceştia:

- Multe lucruri bune v-am arătat de la Tatăl Meu. Pentru care din ele aruncaţi cu pietre asupra Mea?

- Nu pentru lucru bun aruncăm cu pietre asupra Ta, ci pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumnezeu, au răspuns iudeii.

- Dar şi în Legea voastră scrie: „Eu am zis: dumnezei sunteţi” (Psalmul 81, 6). Mai mult, dacă nu credeţi în Mine, credeţi în lucrările pe care le fac, pentru că Eu lucrez după voia Tatălui Meu.

Dar aceia au vrut iar să-L prindă şi Iisus a scăpat din mâna lor.                                              

(v. Ioan X, 32-38)

 

Despre căsătorie


Altă dată au venit iarăşi fariseii la Iisus, ca să-L prindă cu vreo greşeală. Deci L-au întrebat:

- Poate bărbatul să-şi părăsească femeia, pentru orice motiv?

- N-aţi citit că Dumnezeu a făcut de la început bărbatul şi femeia, ca să fie împreună? De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi va fi unit cu femeia sa. Iar ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Aşa le-a răspuns Iisus.

- Atunci de ce Moise a poruncit ca bărbatul să dea femeii carte de despărţire şi să o părăsească? au insistat fariseii. Iisus le-a răspuns:

- Nu a fost aşa de la început. Dar pentru că voi, cei din neamul evreu, aveaţi inimile împietrite, de aceea a fost dată porunca. Eu însă vă zic: cine va lăsa pe femeia sa, în afara motivului desfrânării, şi se va însura cu alta, face adulter. Iar cel ce s-a însurat cu cea lăsată, de asemenea e în adulter.                       

(v. Matei XIX, 1-12; Marcu X, 1-12)

 

Binecuvântarea copiilor


La Iisus au fost aduşi mai mulţi copii, ca El să-i binecuvânteze, punându-Şi mâinile peste ei şi rugându-Se. Dar ucenicii îi certau pe cei care aduceau copiii.

- Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi, a zis Iisus mâhnit, căci a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor. Şi i-a luat în braţe pe copii, punându-Şi mâinile peste ei.

(v. Matei XIX, 13-15; Marcu X, 13-16)

 

Tânărul bogat


La Iisus a venit şi un tânăr, zicându-I:

- Învăţătorule bun, ce să fac ca să primesc viaţa veşnică?

- De ce-Mi zici bun? l-a întrebat Iisus. Numai Dumnezeu este bun. Păzeşte poruncile: să nu ucizi, să nu faci adulter, să nu furi, să nu dai mărturie mincinoasă, să nu înşeli pe nimeni, să cinsteşti pe tatăl tău şi pe mama ta, să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

- Învăţătorule, a răspuns tânărul, am păzit toate acestea din copilărie. Ce-mi mai lipseşte?

Atunci Iisus a privit către tânăr cu dragoste şi i-a spus:

- Un lucru îţi mai lipseşte: să vinzi toată averea ta şi să o dai săracilor. Aşa vei avea comoară în cer. Apoi să iei Crucea şi să-Mi urmezi.

Însă tânărul a plecat întristat, căci era foarte bogat. Aşadar, Iisus a spus atunci ucenicilor:

- Cât de greu vor intra cei bogaţi în împărăţia lui Dumnezeu! Mai uşor este să treacă funia prin urechile acului, decât să intre bogatul în împărăţia cerurilor!

Uimiţi, ucenicii se întrebau:

- Cine poate, dar, să se mântuiască?

- La oameni aceasta este cu neputinţă; dar la Dumnezeu toate sunt cu putinţă, le-a zis Iisus.

- Iată, noi am lăsat toate şi Ţi-am urmat, a grăit Petru. Cu noi ce va fi?

- Voi, cei ce Mi-aţi urmat Mie, veţi şedea pe douăsprezece tronuri, atunci când va veni Fiul Omului, ca Împărat peste lumea înnoită. Adevărat vă spun, că nu este nimeni care şi-a lăsat casă, sau fraţi, sau surori, sau mamă, sau tată, sau copii, sau ogor pentru Mine şi pentru cuvântul Meu, care să nu primească însutit acum, în vremea aceasta, iar în veacul ce va veni, să nu primească viaţă veşnică.            

(v. Matei XIX, 16-30; Marcu X, 17-31)

 

 

Te opreşte şi-ţi aminteşte!


Drag cititor, ai aflat în plus că Mântuitorul nostru este „uşa” prin care putem intra în Rai. Numai împreună cu El, avându-L pe El în noi prin Sfintele Taine (îndeosebi prin Sfânta Împărtăşanie), putem pătrunde în împărăţia cerurilor. Mai mult, El este Păstorul cel bun, Care nu îşi părăseşte niciodată oile, chiar dacă sunt atacate de „lupi” (oameni prefăcuţi, răi). „Oile” sunt credincioşii, „turma” Bisericii, care se înmulţeşte cu fiecare generaţie de oameni şi care creşte şi va creşte până la sfârşitul lumii.

 

Ca şi în alte rânduri, vedem că Iisus e căutat, spre a fi ucis cu pietre, pentru că se numeşte Fiul Tatălui ceresc. Cuvintele şi faptele Sale Îl arată însă a fi Mesia, Mântuitorul, Fiul lui Dumnezeu – dar nu toţi evreii au dorit să vadă acest lucru.

 

Fariseii Îl ispitesc pe Iisus şi cu întrebări legate de căsătorie şi de divorţ. Domnul le explică faptul că Dumnezeu a creat pe om: bărbat şi femeie, ca să fie uniţi, nu ca să se despartă. Numai în cazul în care unul îl înşeală pe celălalt, se poate accepta despărţirea.

 

Cu toate că ucenicii se împotriveau, Iisus a binecuvântat cu drag copiii, i-a luat în braţe şi a pus Sfintele Sale mâini peste ei, dându-i exemplu de inimă curată, de suflet pur. Curăţia şi nevinovăţia copiilor trebuie păstrate şi de oamenii maturi, pentru a putea ajunge în împărăţia cerurilor.

 

Nu numai copiii veneau la Iisus, ci şi tinerii. E cazul unui tânăr foarte bogat, care împlinea toate poruncile date prin Moise, şi care simţea că îi lipseşte totuşi ceva pentru a se mântui. Hristos îi dă sfatul de a-şi împărţi averea la săraci, ca să primească o mai mare comoară în ceruri. Acela însă a plecat întristat... De aceea Învăţătorul spune mai apoi ucenicilor Săi, că îi e foarte greu unui bogat să se mântuiască, având inima lipită de avuţia sa.

Dar celor care părăsesc toate pentru Domnul, care au această chemare – cum au fost Sfinţii Apostoli –, Mântuitorul le promite răsplată însutită şi pe pământ, şi în cer.

 

Pentru a citi mai departe, click aici.

Noul Testament povestit pentru copii

Mantuitorul-icoana.jpg

  prof. religie Mirela Şova
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article