Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Noul Testament povestit pentru copii - Nasterea Domnului

Noul Testament povestit şi cu explicaţii

pentru copii - prof. Religie Mirela Şova

 

Naşterea Mântuitorului în Betleem


La şase luni după naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, urma să Se nască Mântuitorul lumii, Domnul Iisus Hristos.

Pe acele vremuri, împăratul roman a dat poruncă să se facă un recensământ al populaţiei întregului Imperiu. Deci fiecare persoană mergea să se înscrie în cetatea din care provenea cu neamul. Iosif a pornit atunci la drum cu Fecioara Maria, călătorind din Galileea în Iudeea, din Nazaret către Betleem. Ei trebuiau să se înscrie în Betleem, de unde se trăgea neamul lui David.

Pe când se aflau ei în Betleem, Mariei i-a venit vremea să nască. Şi a născut într-o iesle, căci nu s-a găsit pentru ei alt loc de găzduire. Acolo a fost Pruncul înfăşat şi culcat.

(v. Luca II, 1-7)

 

Păstorii


În apropierea Betleemului se aflau mai mulţi păstori, cu turmele lor. Îngerul Domnului li s-a arătat lor într-o lumină puternică, iar ei s-au speriat foarte tare.

- Nu vă temeţi, le-a zis îngerul. Că am venit să vă vestesc mare bucurie, care va fi pentru tot poporul. Că astăzi vi s-a născut Mântuitor, Hristos Domnul, în Betleem, cetatea lui David. Iar semnul după care Îl veţi cunoaşte este că veţi găsi un Prunc înfăşat, culcat în iesle.

Atunci păstorii au văzut la un loc cu îngerul binevestitor o mulţime mare de alţi îngeri, care spuneau:

- Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!

După aceea, îngerii nu s-au mai văzut. Păstorii vorbeau între ei plini de uimire:

- Să mergem până la Betleem, să vedem şi noi Pruncul! Şi s-au dus, grăbiţi, şi au găsit pe Maria, pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle. Iar păstorii au povestit ce le zisese îngerul despre Copil.

Maica Domnului păstra în inima ei toate cuvintele despre Prunc.

Apoi, păstorii s-au întors la turmele lor, lăudând pe Dumnezeu pentru ceea ce auziseră şi văzuseră. Toţi cei care ascultau cuvintele păstorilor se minunau.

(v. Luca II,8-20)

 

Magii de la Răsărit


După ce S-a născut Hristos, magii de la Răsărit au ajuns, după un drum lung, la Ierusalim, întrebând:

- Unde este regele Iudeilor, Care S-a născut? Căci noi am văzut steaua Lui la Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui.

Pe vremea aceea, regele Iudeilor era Irod. El s-a tulburat foarte tare când a auzit că magii caută un alt rege decât el. Toţi locuitorii Ierusalimului s-au neliniştit la întrebarea magilor.

Atunci, regele Irod a adunat pe toţi învăţaţii poporului, pe arhierei şi pe cărturari, şi i-a întrebat:

- Unde este locul în care trebuie să Se nască Hristos?

- În Betleem, în Iudeea, au răspuns aceştia, căci aşa a spus proorocul.

Atunci Irod i-a chemat în ascuns pe magi şi a aflat de la ei când li s-a arătat steaua. El i-a trimis la Betleem şi le-a zis:

- Mergeţi şi aflaţi despre Prunc, iar dacă Îl veţi găsi, daţi-mi şi mie de veste, ca să vin şi eu să mă închin Lui.

Magii au plecat spre Betleem, după cuvintele lui Irod. Iar steaua pe care o văzuseră la Răsărit mergea înaintea lor. Şi au mers aşa până când steaua s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. Cu bucurie mare, magii au găsit acolo pe Prunc şi pe Maica Lui. Ei s-au închinat Lui, dându-I în dar: aur, tămâie şi smirnă.

După aceea, magii au fost vestiţi în vis ca să nu se întoarcă la Irod. Deci pe alt drum s-au dus ei în ţara lor.

(v. Matei II, 1-12)

 

Tăierea împrejur a Domnului. Dreptul Simeon şi proorociţa Ana

 

La opt zile de la naşterea Pruncului, I-au pus numele „Iisus”, cum zisese îngerul. Iar la patruzeci de zile de la naşterea Lui, L-au adus la Ierusalim, ca să-L închine Domnului, după legea lui Moise.

Era scris ca primul născut băiat al unei familii să fie închinat la Ierusalim şi să se jertfească pentru el o pereche de turturele sau doi pui de porumbel.

Iar când Maria şi Iosif au adus Pruncul la templu, acolo Îl aştepta dreptul Simeon. Acesta era un om bătrân şi cu frică de Dumnezeu, căruia i se vestise că nu va muri până ce nu va vedea pe Mântuitorul lumii.

Simeon L-a luat în braţe pe Prunc şi s-a bucurat, zicând:

- Acum dezleagă-mă, Stăpâne, că ochii mei au văzut mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o pentru toate popoarele şi pentru poporul Tău, Israel.

Iar Iosif şi Maria se mirau de aceste cuvinte. Simeon i-a profeţit Fecioarei Maria că prin sufletul ei va trece sabie.

Şi era acolo, la templu, şi Ana proorociţa, care vorbea despre Prunc tuturor celor care aşteptau mântuire în Ierusalim.

(Luca II, 21-38)

 

Fuga în Egipt. Uciderea pruncilor


La scurt timp după aceste evenimente, îngerul Domnului s-a arătat iarăşi lui Iosif în vis, zicându-i:

- Scoală-te, ia Pruncul şi pe mama Lui, şi fugiţi în Egipt! Staţi acolo până vei primi o nouă veste, pentru că Irod va căuta Pruncul, să-L ucidă.

Imediat, Iosif s-a sculat şi a plecat la drum cu Maica Domnului şi cu Pruncul, deşi era noapte. Ei s-au dus în Egipt şi au stat acolo până la moartea regelui Irod.

Între timp, Irod aşteptase pe magi şi se mâniase că aceştia l-au ocolit. El a trimis soldaţi să ucidă toţi pruncii de doi ani şi mai mici, atât din Betleem, cât şi din împrejurimi. Mare jale a fost atunci pentru mamele copiilor …

După moartea lui Irod, îngerul a vestit pe Iosif că nu mai e pericol pentru Prunc, încât ei s-au întors din Egipt, în oraşul Nazaret din Galileea. (v. Matei II, 13-23)

 

 

Te opreşte şi-ţi aminteşte!


Nu citi mai departe, deocamdată. Ai aflat lucruri foarte importante până acum, lucruri despre care ştiai poate câte ceva, din alte părţi…

 

Uimeşte-te şi tu, drag copil, de felul în care a primit să Se nască Mântuitorul: într-o iesle săracă. Vezi, deşi El e Fiul lui Dumnezeu, nu S-a ruşinat de sărăcie.

 

Şi cine s-a bucurat de naşterea Lui? Mai întâi, Maria şi Iosif. Apoi, îngerii din cer. Îngerii au spus bucuria lor păstorilor. Dar şi magii de la Răsărit s-au bucurat. Mare a fost şi bucuria dreptului Simeon şi a proorociţei Ana. Iar pe lângă aceştia s-a bucurat tot poporul care aşteptase mântuirea lui Israel.

 

Dar cine nu s-a bucurat? Vedem că Irod s-a temut, pentru că S-a născut un Rege. El nu a înţeles că Hristos nu vroia tronul lui, că nu pentru aceasta S-a născut. Mai mult, de frică, Irod a ucis copii nevinovaţi… Însă pe Prunc, Irod nu a putut să-L ucidă. Îngerul L-a ocrotit şi L-a trimis împreună cu Iosif şi cu Maria în Egipt. Au mai fost şi alţii care nu s-au bucurat de naşterea Mântuitorului, cei care aveau alte gânduri decât pacea lumii şi fericirea ei.

Şi ce ai mai aflat până acum?

 

Că toate evenimentele care sunt legate de naşterea Mântuitorului au fost profeţite din vechime, de oameni luminaţi de Dumnezeu, numiţi „prooroci” sau „profeţi”. De sute de ani se ştia că Hristos Se va naşte din Fecioară, că Se va naşte în Betleem, că va fugi în Egipt o vreme, că vor fi ucişi mulţi prunci la naşterea Sa.

Acum citeşte mai departe… Povestirea despre Mântuitorul te aşteaptă!...

 

Pentru continuarea povestirii, click aici.

Noul Testament povestit pentru copii

Mantuitorul-icoana.jpg

  prof. religie Mirela Şova
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article