Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Noul Testament povestit pentru copii - Minuni. Potolirea furtunii

 

Noul Testament povestit pentru copii

Mantuitorul-icoana.jpg

 prof. religie Mirela Şova

Noul Testament povestit şi cu explicaţii

pentru copii - prof. Religie Mirela Şova

 

 

Vindecarea slugii sutaşului


Când intra Hristos în Capernaum, a venit un sutaş la El şi i-a zis:

- Doamne, sluga mea e bolnavă şi se chinuieşte cumplit.

- Voi veni şi o voi vindeca, i-a răspuns Domnul Hristos.

- Doamne, nu sunt vrednic să intri în casa mea. Zi numai cu cuvântul şi se va vindeca sluga mea, s-a rugat sutaşul. Că şi eu am ostaşi în stăpânire, iar când poruncesc unuia ceva, acela face întocmai.

Mântuitorul s-a mirat de credinţa sutaşului şi a zis celor din jurul Lui:

- Adevărat vă spun, la nimeni din Israel n-am găsit atâta credinţă. Mulţi dintre cei care nu sunt israeliţi vor veni în împărăţia cerurilor şi mulţi israeliţi vor ajunge în afara împărăţiei, la plângerea şi scrâşnirea dinţilor. Apoi Iisus a zis sutaşului:

- Du-te, să-ţi fie ţie după cum ai crezut. Şi s-a însănătoşit sluga lui chiar în acel moment.

(v. Matei VIII, 5-13)

 

Liniştirea furtunii de pe mare


De multe ori, Hristos ajungea lângă marea Galileii, numită şi lacul Ghenizaret. De altfel, cei mai mulţi dintre proaspeţii Săi ucenici erau pescari. Într-o zi, El se afla într-o corabie cu ucenicii. Hristos dormea. Pe mare s-a pornit o furtună puternică. Valurile acopereau corabia.

Ucenicii, speriaţi, L-au trezit din somn, zicând:

- Doamne, mântuieşte-ne, că pierim.

- De ce vă este frică, puţin credincioşilor? le-a spus Iisus. Atunci, El a certat vânturile şi marea, iar furtuna s-a potolit imediat. Pe mare s-a făcut o linişte deplină.

Ucenicii s-au minunat şi s-au întrebat:

- Cine este Acesta, că şi vânturile, şi marea, ascultă de El? (v. Matei VIII, 23-27)

 

Cei doi demonizaţi


După liniştirea furtunii, Hristos a mers în ţinutul Gadarenilor. Aici i-au ieşit în cale doi demonizaţi cumpliţi, care locuiau în morminte şi care îngrozeau întreaga zonă.

- Ce ai Tu cu noi Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme, ca să ne chinuieşti? au strigat demonii din cei doi oameni. Dacă ne scoţi de aici, trimite-ne în turma de porci care paşte în apropiere!

- Duceţi-vă! le-a spus Iisus. Iar diavolii au ieşit din oameni şi s-au dus în turma de porci. Şi întreaga turmă s-a aruncat în mare şi s-a înecat. Păzitorii porcilor au fugit în cetate şi au povestit cele întâmplate cu demonizaţii.

Atunci întreaga populaţie din cetate a ieşit înaintea lui Iisus şi L-a rugat să plece de acolo. (v. Matei VIII, 28-34)

 

Pescuirea minunată


Odată, când stătea Hristos lângă lacul Ghenizaret, în mijlocul mulţimii dornice să-L asculte, a văzut două corăbii oprite la ţărm.

El S-a urcat în corabia lui Simon şi din ea vorbea mulţimilor. După aceea, Mântuitorul a zis lui Simon:

- Du corabia la adânc şi aruncaţi mrejele, ca să pescuiţi.

- Învăţătorule, a răspuns Simon mâhnit, toată noaptea ne-am străduit să pescuim ceva şi n-am prins nimic. Dar, pentru că zici Tu, voi arunca mrejele încă o dată.

Zis şi făcut. Simon şi tovarăşii lui au mai aruncat o dată mrejele. Şi au prins îndată atât de mult peşte, încât au chemat şi pe cei din a doua corabie să-i ajute. Mrejele erau gata să se rupă. Amândouă corăbiile s-au umplut atât de tare de peşte, încât mai aveau puţin şi se scufundau.

Atunci Simon Petru a căzut în genunchi în faţa lui Iisus şi a zis:

- Du-te de la mine, Doamne, că sunt om păcătos. El era cuprins de spaimă, ca şi tovarăşii săi: Iacov şi Ioan, fiii lui Zevedeu, şi ca ceilalţi aflaţi împreună cu ei.

- Nu te teme, i-a zis Iisus lui Simon, de acum vei fi pescar de oameni.

Pescarii au tras corăbiile la ţărm, au lăsat totul şi s-au dus după Hristos. (v. Luca V, 1-11)

 

 

Te opreşte şi-ţi aminteşte!


Priveşte, drag copil, la bunătatea, mila şi puterea Mântuitorului nostru. El poate vindeca orice boală şi orice neputinţă, chiar şi fără să fie în prezenţa celui bolnav. Aşa s-a întâmplat în cazul slugii sutaşului. A fost însă nevoie de credinţa nemărginită a sutaşului, ostaş roman care s-a rugat de un evreu, de Hristos.

 

Vezi că Hristos are putere şi asupra mării, şi asupra vânturilor, pentru că este Domnul şi Creatorul lor. De aceea, El a putut potoli prin cuvânt furtuna de pe mare. Mai mult, Hristos are putere şi asupra demonilor. De aceea, El a izbăvit (salvat) pe cei doi oameni demonizaţi. Însă locuitorii cetăţii respective L-au rugat pe Hristos să plece de la ei, având părere de rău pentru porcii pierduţi în mare, în loc să se bucure că a venit Mântuitorul şi S-a arătat lor prin minunea făcută.

 

Bineînţeles că Hristos are putere şi asupra peştilor, încât Simon Petru şi tovarăşii săi au putut pescui foarte mult, după o noapte în care nu prinseseră nimic. Această minune a prevestit puterea ucenicilor de a „pescui” oameni, prin cuvântările lor. Adică să atragă oameni la credinţă, prin cuvântul lui Dumnezeu rostit de ei.

 

De ce a făcut Hristos aceste minuni şi altele, numeroase şi diverse? Din mai multe motive: din mila pentru bolnavi, pentru a ajuta, deci, pe oameni, dar şi pentru a le arăta că El e Mântuitorul. Se profeţise de multă vreme că Mesia, când va veni, va face minuni mari, neasemănate.

Ia aminte în continuare la alte şi alte minuni ale Lui!

 

Pentru a citi mai departe, click aici.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article