Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Noul Testament povestit pentru copii - Gradina Ghetsimani

 

Noul Testament povestit pentru copii

Mantuitorul-icoana.jpg

prof. religie Mirela Şova

Noul Testament povestit şi cu explicaţii

pentru copii - prof. Religie Mirela Şova

 

 

Grădina Ghetsimani


Atunci Iisus a mers cu Apostolii în grădina Ghetsimani şi le-a zis:

- Şedeţi aici, până când Mă voi ruga.

El a luat cu Sine pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov şi S-a dus să Se roage, având sufletul plin de întristare şi mâhnire.

- Întristat este sufletul Meu până la moarte, le-a zis El. Rămâneţi aici şi staţi treji împreună cu Mine, rugându-vă!

Şi S-a dus Iisus puţin mai departe de ei, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat astfel:

- Părintele Meu, de este cu putinţă, să treacă de la Mine paharul acesta! Dar nu cum voiesc Eu să fie, ci cum voieşti Tu.

Iar un înger din cer I s-a arătat şi-L întărea. El Se ruga şi mai stăruitor, fiind în chin de moarte. Sudoarea Lui s-a făcut ca picături de sânge, care picurau pe pământ.

Apoi a venit Iisus la ucenici şi i-a găsit dormind. Atunci El i-a zis lui Petru:

- N-aţi putut să privegheaţi un ceas cu Mine! Vegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu cădeţi în ispită.

Şi S-a dus din nou, rugându-Se:

- Părintele Meu, dacă nu este cu putinţă să treacă acest pahar, ca să nu-L beau, facă-se voia Ta.

El a venit iarăşi la Apostoli, care dormeau. Pentru a treia oară S-a dus şi S-a rugat, cu aceeaşi rugăciune. După aceea a venit la ucenici şi le-a zis:

- De acum puteţi dormi. Iată, s-a apropiat ceasul şi Fiul Omului va fi dat în mâinile păcătoşilor. Sculaţi-vă, să mergem, căci s-a apropiat cel ce M-a vândut.

(v. Matei XXVI, 36-46; Marcu XIV, 32-42; Luca XXII, 39-46)

 

Prinderea lui Iisus


Pe când vorbea Iisus cu ucenicii despre apropierea lui Iuda Vânzătorul, acesta a sosit împreună cu mulţi oameni, înarmaţi cu săbii şi cu ciomege, dar şi cu făclii şi felinare, fiind noapte. Ei erau trimişi de arhierei şi de bătrânii poporului. Iuda le dăduse un semn, zicându-le:

- Pe care-L voi săruta, Acela este Iisus; puneţi mâna pe El.

Deci Iuda, apropiindu-se de Domnul, I-a zis:

- Bucură-te, Învăţătorule! Şi L-a sărutat.

- Prietene, pentru ce ai venit? l-a întrebat Iisus pe Iuda. Iar celorlalţi veniţi cu el, Iisus le-a zis:

- Pe cine căutaţi?

- Pe Iisus Nazarineanul, au răspuns aceia.

- Eu sunt, a grăit El.

Atunci aceia s-au dat înapoi şi au căzut la pământ. Din nou Domnul i-a întrebat pe cei veniţi să-L prindă:

- Pe cine căutaţi?

- Pe Iisus Nazarineanul.

- V-am spus că Eu sunt. Deci, dacă Mă căutaţi pe Mine, lăsaţi-i pe aceştia (pe apostoli) să plece.

Dar Simon-Petru, care avea sabie, a tăiat urechea dreaptă a slugii arhiereului, care se numea Malhus. Iisus a zis lui Petru:

- Pune sabia în teacă. Toţi cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Nu crezi tu că Eu pot să-L rog pe Tatăl Meu, ca să-Mi trimită îngerii în ajutor? Dar cum se vor împlini atunci Scripturile, că aşa trebuie să fie? Şi atingându-Se de urechea lui Malhus, l-a vindecat.

Către cei care veniseră asupra Lui, Iisus a zis:

- Aţi venit ca la un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În fiecare zi şedeam în templu şi învăţam, şi n-aţi pus mâna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru şi stăpânirea întunericului.

Atunci toţi ucenicii, lăsându-L, au fugit.

(v. Matei XXVI, 47-56; Marcu XIV, 43-52; Luca XXII, 47-53; Ioan XVIII, 2-12)

 

Iisus la arhiereul Anna


Deci ostaşii, comandantul şi slujitorii iudeilor, L-au prins pe Iisus şi L-au legat. Şi L-au dus întâi la Anna, socrul lui Caiafa. Simon-Petru Îl urma pe Iisus.

Arhiereul L-a întrebat pe Iisus despre ucenicii Lui şi despre învăţătura Lui.

- Eu am vorbit pe faţă lumii, a răspuns Iisus. Eu am învăţat întotdeauna în sinagogă şi în templu, unde se adună toţi iudeii, şi nimic nu am vorbit în ascuns. De ce Mă întrebi pe Mine? Întreabă pe cei ce au auzit ce le-am vorbit. Iată, aceştia ştiu ce am spus Eu.

Atunci unul dintre slujitorii prezenţi acolo I-a dat lui Iisus o palmă, zicând:

- Aşa răspunzi Tu arhiereului?

- Dacă am vorbit rău, dovedeşte că este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce Mă baţi? a grăit Iisus către soldat.

Deci Anna L-a trimis legat la arhiereul Caiafa.

(v. Ioan XVIII, 12-13, 19-24)

 

Lepădarea lui Petru


Iar portăreasa de la arhiereul Anna l-a întrebat pe Simon-Petru:

- Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Omului acestuia?

- Nu sunt, a răspuns Petru.

- Nu cumva eşti şi tu dintre ucenicii Lui? l-au întrebat slujitorii arhiereului, care se încălzeau la foc, în curtea acestuia.

Petru s-a lepădat şi a zis:

- Nu sunt.

Dar una din slugile arhiereului, care era rudă cu cel căruia Petru îi tăiase urechea (cu Malhus), a zis:

- Nu te-am văzut eu în grădină, cu El?

Şi iarăşi s-a lepădat Petru, zicând:

- Nu ştiu pe Omul acesta, despre Care ziceţi.

Îndată, pe când Petru încă vorbea, a cântat cocoşul. Şi întorcându-Se, Domnul a privit spre Petru. Deci acesta şi-a adus aminte de cuvântul Domnului, cum că mai înainte de a cânta cocoşul, se va lepăda de trei ori de El.

Şi atunci Petru a plâns cu amar.

(v. Matei XXVI, 69-75; Marcu XIV, 66-72; Luca XXII, 55-62; Ioan XVIII, 15-18, 25-27)

 

 

Te opreşte şi-ţi aminteşte!


Drag copil, ai citit şi vei citi în continuare despre cel mai dureros moment din istoria omenirii: oamenii, cei creaţi de Dumnezeu din iubire, L-au chinuit, L-au batjocorit şi L-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu, pe Domnul nostru Iisus Hristos.


El ştia ce I se pregăteşte. De aceea S-a rugat cu mare mâhnire în grădina Ghetsimani, ca să treacă de la El, dacă se poate, paharul suferinţelor. Dar Iisus ştia că nu se poate. Singur a stat la rugăciune, aşteptând venirea lui Iuda şi a slugilor arhiereilor, căci Apostolii dormeau.


Cu câtă blândeţe a vorbit cu cei ce veniseră să-L prindă, chiar şi cu Iuda Vânzătorul! Ba chiar a făcut o minune cu unul dintre ei, cu Malhus, vindecându-i urechea tăiată cu sabia de Petru. Aceia veniseră la El noaptea, cu săbii şi ciomege, ca la un tâlhar.


Ziua nu avuseseră curajul să se apropie de Domnul, de frica mulţimii. Ei credeau că Domnul va opune rezistenţă, El sau Apostolii Săi. Dar Iisus S-a dat prins de bunăvoie, pe când ucenicii Lui s-au speriat şi L-au părăsit, fugind. Numai Apostolii Petru şi Ioan L-au urmat, de la distanţă, să vadă ce se va întâmpla cu El.


Iisus a fost dus mai întâi la arhiereul Anna, unde I s-a tras o palmă, deşi nu I s-a găsit vreo vină. Petru, care se afla printre slugile arhiereului, a fost recunoscut de câteva dintre ele şi întrebat de trei ori, dacă e sau nu ucenicul lui Iisus. El s-a lepădat, zicând că nu e şi nici măcar nu-L cunoaşte pe Domnul... Atunci a cântat cocoşul şi Petru a înţeles că s-a împlinit ceea ce Mântuitorul îi profeţise. El a plâns, dându-şi seama că a greşit.

 

Pentru a citi mai departe, click aici.

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article