Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Noul Testament povestit pentru copii - Despre vremurile din urma

 Noul Testament povestit şi cu explicaţii

pentru copii - prof. Religie Mirela Şova

 

 

Sfaturi către credincioşi


Copii, ascultaţi pe părinţii voştri, pentru Hristos. Căci porunca este: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ.”

Iar voi, părinţilor, nu vă întărâtaţi copiii spre mânie, ci creşteţi-i în învăţătura lui Hristos.

Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să scăpaţi de uneltirile diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva oamenilor, ci împotriva duhurilor rele din văzduh.

Iar armele lui Dumnezeu sunt acestea:

- cingătoarea: adevărul;

- platoşa: dreptatea;

- încălţămintea: vestea cea bună a păcii;

- pavăza: credinţa, care stinge toate săgeţile arzătoare ale vicleanului diavol;

- coiful: mântuirea;

- sabia: cuvântul lui Dumnezeu.

Şi faceţi în toată vremea rugăciuni în Duhul Sfânt, cu stăruinţă.

Pace, fraţilor, şi dragoste, cu credinţă de la Dumnezeu Tatăl şi de la Domnul Iisus Hristos. Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos, având inimă curată.

(Efeseni VI, 1-24)

 

A doua Venire a lui Hristos


Fraţilor, nu vă întristaţi pentru cei ce au murit în nădejde. Pentru că noi credem că Iisus a murit şi a înviat şi tot astfel Dumnezeu îi va aduce împreună cu El pe cei adormiţi cu nădejdea în Iisus.

La glasul trâmbiţei lui Dumnezeu, la sfârşitul lumii, Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos va veni din cer. Atunci cei morţi în nădejde vor învia, iar cei vii şi credincioşi vor fi ridicaţi împreună cu aceia pe nori, ca să întâmpine pe Domnul în văzduh – şi aşa vor fi mereu cu Domnul.

Iar ziua Domnului, când va veni El a doua oară, va fi pe nepregătite, aşa cum vine un hoţ noaptea. Dar nu toţi vor fi atunci nepregătiţi. Voi, care sunteţi fii ai luminii, şi nu ai nopţii şi ai întunericului, veţi fi treji, îmbrăcaţi cu platoşa credinţei şi a dragostei, având coiful nădejdii de mântuire.

Dumnezeu aşa ne doreşte: nu spre mânie, ci spre mântuire, ca să o dobândim pe aceasta prin Domnul nostru Iisus Hristos. El de aceea a murit pentru noi, ca noi – şi treji, şi în somn – să trăim împreună cu El.

De aceea, trăiţi în bună pace unii cu alţii. Cinstiţi pe cei care se ostenesc pentru voi şi care vă dau sfaturi bune. Pe cei neputincioşi, pe cei slabi la suflet, sprijiniţi-i, îmbărbătaţi-i; răbdaţi-i pe toţi.

Să nu răsplătească cineva cuiva răul cu rău.

Bucuraţi-vă pururea.

Rugaţi-vă neîncetat.

Mulţumiţi pentru toate – căci aşa voieşte Domnul.

Duhul să nu-L stingeţi.

Proorociile nu le dispreţuiţi.

Toate să le încercaţi, dar să ţineţi ce este bine.

Feriţi-vă de orice înfăţişare a răului.

Dumnezeul păcii să vă sfinţească şi să vă păzească fără pată, pentru venirea Domnului nostru Iisus Hristos.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin!

(I Tesaloniceni IV, 13-18; V, 1-28)

 

Despre Antihrist


Nu vă speriaţi, dacă cineva vă va zice că ziua Domnului a şi venit. Pentru că Domnul nu va veni, până când nu se va da pe faţă Antihrist, omul nelegiuirii, fiul pierzării, potrivnicul.

Acela se va arăta mai presus de Dumnezeu, încât se va aşeza în templul lui Dumnezeu, dându-se pe sine drept dumnezeu. El nu va apărea decât la vremea lui.

Taina fărădelegii se lucrează şi acum, până va veni acea vreme. Iar atunci se va arăta cel fără de lege. Dar Domnul Iisus Hristos îl va ucide cu suflarea gurii Sale şi-l va nimici cu strălucirea venirii Sale.

Venirea lui Antihrist va fi prin lucrarea diavolului, însoţită de tot felul de puteri şi de semne şi de minuni mincinoase. Dar şi de amăgiri păcătoase, care îi vor înşela pe toţi fiii pierzării – fiindcă nu au primit iubirea adevărului, ca să se mântuiască.

De aceea, Dumnezeu le trimite o lucrare de amăgire, ca ei să creadă minciuni şi ca să fie osândiţi toţi cei ce n-au crezut adevărul, ci au preferat nedreptatea.

Iar voi, fraţilor, staţi neclintiţi şi ţineţi învăţăturile noastre. Şi Domnul Iisus Hristos, împreună cu Dumnezeu Tatăl nostru, să vă mângâie inimile şi să vă întărească, la tot lucrul şi cuvântul bun.

(II Tesaloniceni II, 1-17)

 

Despre bogăţie


Noi nu am adus nimic pe lume şi tot aşa nu putem scoate ceva afară din ea. Ci având hrană şi îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulaţi.

Cei ce vor să se îmbogăţească ajung să cadă în ispită, în cursă, în multe pofte nebuneşti, care duc la ruină, la boală, ca şi la pierzarea sufletului.

Iubirea de argint e rădăcina tuturor relelor. Cei ce au dorit-o cu înfocare şi-au pierdut credinţa şi au avut multe dureri.

Tu, omule al lui Dumnezeu, fugi de aceasta şi caută dreptatea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţea. Tu cucereşte prin luptă viaţa veşnică, la care ai fost chemat.

Cei bogaţi în această lume să nu se mândrească şi să nu-şi pună încrederea în bogăţia cea pieritoare, ci în Dumnezeul cel viu, Care ne dă toate cu belşug, spre îndulcirea noastră. Bogaţii să facă binele, ca să se înavuţească în fapte bune. Să fie darnici, cu inimă largă, ca să dobândească şi ei viaţa veşnică. 

(I Timotei VI, 7-19)

 

Despre vremurile din urmă


Să ştii, frate Timotei, că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Atunci vor fi oameni iubitori de sine (egoişti), iubitori de arginţi, lăudăroşi, îngâmfaţi, hulitori, neascultători de părinţi, nemulţumitori, fără respect de Dumnezeu, lipsiţi de dragoste, nemiloşi, vorbitori de rău, neînfrânaţi, cruzi, neiubitori de bine, trădători, iubitori de desfătări mai mult decât de Dumnezeu, părând că sunt credincioşi, fără să fie.

Feriţi-vă de aceştia. Ei învaţă pe alţii, dar niciodată nu ajung la cunoaşterea adevărului. Nebunia lor se va arăta tuturor.

Toţi oamenii care vor să trăiască după cuvântul Domnului, cu evlavie, vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi fiind ei înşişi rătăciţi.

(II Timotei III, 1-13)

 

Te opreşte şi-ţi aminteşte!


Către efeseni, tesaloniceni şi către Timotei, Sfântul Apostol Pavel dă anumite sfaturi şi cuvinte de învăţătură, pentru păstrarea credinţei celei drepte şi în scopul pregătirii pentru a doua venire a Domnului.

El arată credincioşilor că toţi creştinii sunt luptători cu duhurile rele, având nevoie de arme deosebite de cele ale războinicilor. Şi anume: de adevăr, de dreptate, de pace, credinţă, iubire, nădejde, de cuvântul lui Dumnezeu şi de rugăciune.


Căci ziua de Apoi, a venirii Domnului şi a Judecăţii, va fi pe neaşteptate, mai ales pentru cei păcătoşi. Fiii luminii, adică cei scăldaţi în raza Duhului Sfânt, vor şti când se apropie acea zi, după mai multe semne, între care şi arătarea celui mai nelegiuit dintre oameni, a lui Antihrist. Acesta se va numi pe sine dumnezeu şi va cere tuturor oamenilor închinare, făcând multe semne şi minuni înşelătoare, cu putere diavolească.

Iar celor bogaţi, Sfântul Apostol Pavel le spune să nu-şi lipească inimile de averile lor, ci să fie milostivi cu ceilalţi, mulţumind lui Dumnezeu pentru belşugul primit. De asemenea, celor săraci care aleargă după bogăţii, el le arată că mai bună e căutarea virtuţilor, care aduc viaţa veşnică, cel mai mare dar al lui Dumnezeu.


Iarăşi, ne spune Apostolul, că în vremurile din urmă, adică acelea în care se aşteaptă a doua venire a Domnului, vor fi mulţi oameni de o viclenie neînchipuită, care vor părea lumii credincioşi, fără să fie, şi care vor fi plini de cele mai josnice păcate. Pe când oamenii buni, iubitori de adevăr, vor fi prigoniţi în această lume.

 

Pentru a citi mai departe, click aici.

Noul Testament povestit pentru copii

Sfanta-Treime.JPG

  prof. Religie Mirela Şova
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article