Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Noul Testament povestit pentru copii - Buna Vestire

Noul Testament povestit şi cu explicaţii

pentru copii - prof. Religie Mirela Şova

 

VESTEA CEA BUNĂ (EVANGHELIA)

 

Noul Testament cuprinde patru cărţi cu numele de „Sfânta Evanghelie”: cea după Matei, după Marcu, după Luca şi după Ioan. De aceia, aceşti patru sfinţi sunt numiţi „evanghelişti”.

Mulţi oameni au trăit pe pământ până să Se nască Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru că El este Cel mai aşteptat Om al lumii şi Mântuitorul nostru, s-au păstrat cu sfinţenie numele tuturor strămoşilor Lui, începând bineînţeles cu Adam, părintele întregii omeniri.

Sfântul Luca ne arată toate aceste nume, dintre care vi le amintesc doar pe cele ale lui Adam, Set, Avraam, Isaac, Iacov, Iuda, David. Să nu uităm că Mântuitorul S-a născut din poporul evreu, care a fost pregătit vreme de sute de ani pentru primirea Sa.

 

Şi acum, să începem povestea ...

Doamne, ia-ne sub paza Ta şi ne descoperă acele evenimente pe care Tu le-ai trăit atunci, pentru noi!...

 

Zămislirea Mântuitorului lumii


... Într-o zi, care nu părea foarte deosebită de celelalte, Domnul Dumnezeu a trimis din cer pe îngerul Gavriil, într-o cetate din Galileea, pe nume Nazaret.

Aici locuia o Fecioară, Maria. Ea era logodită cu un bărbat din neamul lui David, şi anume cu Iosif.

- Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei! Aşa i-a vorbit îngerul.

Iar Fecioara s-a tulburat, gândind: „Ce fel de închinare poate să fie aceasta? Cum un înger să se închine în faţa mea?”

- Nu te teme, Marie, a rostit atunci îngerul, căci ai aflat har la Dumnezeu. Şi iată, vei lua în pântece şi vei naşte Fiu şi vei chema numele Lui: Iisus. El este Fiul lui Dumnezeu, iar împărăţia Lui nu va avea sfârşit.

Iar Maria s-a mirat, întrebând pe înger:

- Cum va fi aceasta, de vreme ce nu ştiu de bărbat?

- Duhul Sfânt Se va pogorî peste tine şi puterea lui Dumnezeu te va umbri, i-a răspuns îngerul. Iar pentru ca Maria să fie întărită că îngerul spune adevărul, acesta i-a dezvăluit o taină: ruda Mariei, Elisabeta, soţia preotului Zaharia, femeie bătrână şi fără copii, rămăsese însărcinată. Dumnezeu făcuse milă cu ea.

- Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău! s-a închinat atunci Maria. Şi în acel moment, ea a devenit Maica Domnului. Aceste vorbe şoptite de ea au însemnat începutul mântuirii. Căci în acea clipă, prin lucrarea minunată a Duhului Sfânt, Maria a zămislit pe Iisus, fără ca Iosif să ştie ceva despre aceasta. (vezi Luca I, 26 – 38)

 

Îndoiala lui Iosif


Iosif, logodnicul Mariei, s-a tulburat când a aflat că Maria a rămas însărcinată. De aceea, a vrut să o părăsească. Înainte de a face aceasta, i-a apărut în vis îngerul Domnului, care i-a grăit astfel:

- Iosife, nu te teme să iei pe Maria, logodnica ta, că ce s-a zămislit într-însa este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte Fiu şi-L vei numi Iisus, adică Mântuitor, pentru că El va mântui poporul Său de păcate. De demult, proorocul a vestit această minune, când a spus: „Iată, Fecioara va lua în pântece şi va naşte Fiu şi vor chema numele lui Emanuel, care înseamnă: Cu noi este Dumnezeu.”

În urma acestui vis, Iosif s-a liniştit şi a ascultat de înger, luând în casa lui pe Maria. (v. Matei I, 18 – 24)

 

Vizita Mariei la Elisabeta


După aceea, Maria s-a dus să-şi viziteze ruda, pe Elisabeta. Aceasta, de cum a văzut-o pe Maica Domnului, s-a bucurat, iar pruncul ei a săltat în pântece:

- Binecuvântată eşti tu între femei şi binecuvântat este rodul pântecelui tău, a zis Elisabeta Mariei.

Maria s-a bucurat şi ea, grăind:

- Sufletul meu dă slavă şi mulţumire lui Dumnezeu. Iată, de acum mă vor ferici toate neamurile.

Şi a stat Maria împreună cu Elisabeta în jur de trei luni, apoi s-a întors acasă, în Nazaret. (v. Luca I, 39 – 56)

 

Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul


Când i-a venit vremea, Elisabeta a născut un fiu. Vecinii şi rudele ei s-au bucurat împreună cu ea. După opt zile de la naştere, voiau să pună numele pruncului: Zaharia, după numele tatălui, cum era obiceiul. Dar Elisabeta s-a opus:

- Se va chema Ioan!

Atunci a fost întrebat şi tatăl. Acesta era mut, dar a scris pe o tăbliţă: „Ioan este numele lui.” Prin minune, în acel moment, lui Zaharia i-a trecut muţenia. El a început să mulţumească lui Dumnezeu. Cei din jur s-au speriat de minune şi au înţeles că pruncul Ioan va ajunge mare înaintea Domnului.

Zaharia a proorocit atunci despre Mântuitorul şi despre fiul său, Ioan:

- Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, că a cercetat şi a făcut mântuire poporului Său. Iar tu, pruncule, prooroc al lui Dumnezeu te vei chema, că vei merge înaintea feţei Domnului, ca să-I pregăteşti calea. Pentru mila Sa, Domnul ne-a trimis nouă Mântuitor, ca să lumineze pe cei aflaţi în întunericul morţii.

(v. Luca I, 57 – 79)

 

Te opreşte şi-ţi aminteşte!


Până acum, aţi aflat deja, dragi copii, despre începutul mântuirii noastre. Luaţi aminte, deci, cum Domnul a lucrat împreună cu oamenii drepţi şi cu îngerii, pentru a ne mântui. El a făcut atunci mari minuni: mai întâi, Elisabeta a rămas însărcinată la bătrâneţe, iar mai apoi, Fecioara Maria a luat în pântece prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt.

 

Îngerul Domnului a vestit naşterea Mântuitorului lumii şi l-a liniştit pe Iosif.

Mare a fost minunea ca o femeie bătrână să aibă fiu; mai mare însă a fost minunea ca o Fecioară să aibă Fiu!

 

Pentru continuarea povestirii, click aici.

Noul Testament povestit pentru copii

Mantuitorul-icoana.jpg

 prof. religie Mirela Şova
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article