Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Lorica sau Platosa Sfantului Patrick al Irlandei

Lorica sau Platoșa Sfântului Patrick al Irlandei

 


 

Este vorba despre o poezie-rugăciune alcătuită de Sfântul Patrick, luminătorul Irlandei, în sec. V d. Hr., păstrată până astăzi ca rugăciune pentru apărare de duhuri necurate și de primejdii. Numele rugăciunii este “Lorica”, ceea ce înseamnă “platoșă”, dar i se mai spune și “strigătul cerbului”.

 

Tradiția irlandeză precizează că Sfântul Patrick a alcătuit-o și a cântat-o în anul 433, când mergea pe drum spre curtea regelui cu 20 dintre ucenicii săi, știind că îl paște o primejdie de moarte. Într-adevăr, ei erau căutați de păgânii druizi pentru a fi omorâți, numai că aceștia nu au văzut pe acel drum decât... o căprioară blândă, urmată de 20 pui de cerb...

 

5692057805_2a4b7d530b.jpg


Lorica / Strigătul cerbului

 


Mă ridic astăzi

întru

nemărginita putere, chemarea Treimii –

credința în Trei,

mărturisirea Unuia,

Dumnezeu Atoatefăcătorul.

 

Mă ridic astăzi

întru

puterea Nașterii lui Hristos, și Botezul,

puterea Răstignirii Lui, și Mormântul,

puterea Învierii Lui, și Înălțarea

puterea Pogorârii Lui la Judecata

                                   cea nemitarnică.

 

Mă ridic astăzi

întru

puterea cetelor Serafimilor

în ascultarea Îngerilor,

în slujirea Arhanghelilor,

în nădejdea învierii întru răsplată,

în rugăciunile Patriarhilor,

în prorociile Prorocilor,

în propovăduirea Apostolilor,

în credința Mărturisitorilor,

în neprihănirea Fecioarelor Sfinte,

în faptele drepților.

 

Mă ridic astăzi

întru

puterea cerului,

lumina soarelui,

strălucirea zăpezii,

frumusețea focului,

iuțeala fulgerului,

sprinteneala vântului,

adâncimea mării,

statornicia pământului,

tăria stâncilor.

 

Mă ridic astăzi

întru

puterea lui Dumnezeu, să mă îndrume,

tăria lui Dumnezeu, să mă țină,

înțelepciunea lui Dumnezeu, să mă călăuzească,

ochiul lui Dumnezeu, să mă vegheze,

urechea lui Dumnezeu, să mă audă,

cuvântul lui Dumnezeu, să-mi grăiască,

mâna lui Dumnezeu, să mă păzească,

calea lui Dumnezeu, să-mi stea înainte,

pavăza lui Dumnezeu, să mă acopere,

oastea lui Dumnezeu, să mă mântuiască

de cursele dracilor,

de ademenirile păcatelor,

de poftele firii,

de tot cel ce-mi voiește răul,

fie aproape ori departe,

fie singur ori în mulțime.

 

Acestea toate le chem astăzi

împotriva a toată puterea vrăjmașă fără de milă

ce va să vie asupra trupului și sufletului meu:

împotriva descântecelor prorocilor mincinoși,

împotriva legilor întunecate ale păgânătății,

împotriva legilor mincinoase ale ereziei,

împotriva înșelăciunilor închinării la idoli,

împotriva vrăjilor femeilor, fierarilor și druizilor,

împotriva a toată cunoștința oprită

                                             sufletului omenesc.

 

Hristos să mă păzească astăzi

de toată otrava, de ardere,

de înecare, de rană,

ca să mă învrednicesc de multă răsplată.

 

Hristos cu mine, Hristos înainte

Hristos în urmă, Hristos înlăuntru,

Hristos dedesupt, Hristos deasupra,

Hristos la dreapta, Hristos la stânga,

Hristos când mă culc, Hristos când șed,

                                       Hristos când mă scol,

Hristos în inima a tot cel ce cugetă la mine,

Hristos în gura a tot cel ce vorbește cu mine,

Hristos în tot ochiul ce mă vede,

Hristos în toată urechea ce mă aude.

 

Mă ridic astăzi

întru

nemărginita putere, chemarea Treimii –

credința în Trei,

mărturisirea Unuia,

Dumnezeu Atoatefăcătorul.

 

A Domnului este mântuirea,

A Domnului este mântuirea,

A lui Hristos este mântuirea.

Mântuirea Ta, Doamne, fie pururea cu noi. Amin.

 

(traducere din lb. engleză a uneia dintre variantele LORICĂI, preluată din cartea OMUL ÎMBRĂȚIȘĂRII, SFÂNTUL COLUMBA AL IONEI, Editura Sophia, 2013)

 

--------------------------------------------------------------------

 

Variantă în lb. engleză:

 

The Lorica


Also known as "The Breastplate of St. Patrick" and "The Lorica" / The Deer's cry

 

 

 

I bind unto myself today the strong Name of the Trinity, by invocation of the same,

the Three in One and One in Three.


I bind this day to me forever, by power of faith, Christ's incarnation;

His baptism in the Jordan River; His death on the cross for my salvation;

His bursting from the spiced tomb;

His riding up the heavenly way; His coming on the day of doom;

I bind unto myself today.


I bind unto myself the power of the great love of Cherubim;

the sweet "Well done" in judgment hour;

the service of the Seraphim,

Confessors' faith,

Apostles' word,

the Patriarchs' prayers,

the Prophets' scrolls;

all good deeds done unto the Lord, and purity of simple souls.


I bind unto myself today the virtues of the starlit heaven,

the glorious sun's life-giving ray,

the whiteness of the moon at even,

the flashing of the lightning free,

the whirling wind's tempestuous shocks,

the stable earth,

the deep salt sea, around the old eternal rocks.


I bind unto myself today the power of God to hold and lead,

his eye to watch,

his might to stay,

his ear to hearken to my need.

The wisdom of my God to teach,

his hand to guide, his shield to ward;

the Word of God to give me speech,

his heavenly host to be my guard.

Against the demon snares of sin,

the vice that gives temptation force,

the natural lusts that war within,

the hostile ones that mar my course;

or few or many, far or nigh, in every place, and in all hours,

against their fierce hostility, I bind to me these holy powers.

 

Against all Satan's spells and wiles,

against false words of heresy,

against the knowledge that defiles,

against the heart's idolatry,

against the wizard's evil craft,

against the death wound and the burning,

the choking wave and poisoned shaft, protect me Christ, till your returning.


Christ be with me,

Christ within me,

Christ behind me,

Christ before me,

Christ beside me,

Christ to win me,

Christ to comfort and restore me,

Christ beneath me, Christ above me, Christ in quiet,

Christ in danger, Christ in hearts of all that love me,

Christ in mouth of friend and stranger.


I bind unto myself the Name, the strong Name of the Trinity;

by invocation of the same: The Three in One, and One in Three,

of whom all nature has creation: Eternal Father, Spirit, Word,

praise to the Lord of my salvation, salvation is of Christ the Lord. Amen.Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article