Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Despre concurent Jianu Liviu-Florian (CV)

Jianu Liviu-Florian

             Născut la 19 aprilie 1961, în Craiova.

            Elev al Şcolii Trişcu din Craiova, şi al liceului "Nicolae Bălcescu".

            A absolvit Facultatea de Electrotehnică din Craiova, secţia Automatizări şi Calculatoare, promoţia 1986, media 9.99, poziţia a 7-a pe ţară.

            Paraşutist militar brevetat.

            Membru al "Societăţii Scriitorilor Olteni",  din mai 2000.

            Membru al cenaclului "Al. Macedonski" al Societăţii Scriitorilor Olteni şi al cenaclului "Marin Sorescu" al Sindicatului Electroputere  Craiova.

 

Volume publicate:

informatică

            1. "Programarea orientată pe obiect în Turbo Vision" - editura "Intarf", Craiova, 1993, tipografia "Avrămeanca".

            2. "Programarea orientată pe obiect în Turbo Vision" - editura Lotus, Craiova, 1994 ( sponsor "CEROLA SRL" );

 

poezie

            1. "Musca, păianjenul şi paralelipipedul" - premiul I la Concursul Naţional de poezie "Al. Piru", organizat de editura Vlad&Vlad, 1996, apărut la editura Sitech, Craiova, 1998.

            2. "Cheltuieli de suflet" - 1999, editura Sitech, Craiova.

            3. "Să-mpuşti o pasăre care visează" - 2000, editura Sitech, Craiova.

 

proză

            1. "Lumea are cele mai bune intenţii!" -  proză scurtă, Editura "Contrafort", Craiova, 2008, 200 pagini;

 

 

Antologii:

            1. "Tărâm de dragoste", 1979, poezie, antologie a Comitetului Judeţean al Partidului Comunist Român, Dolj;

            2. "La început a fost Cuvântul...", 2000, a "Societăţii Scriitorilor Olteni" , poezie, proză ;

            3. "A patra antologie paradoxistă", New Mexico University, SUA;

            4. "Vara visurilor mele", 2003, antologia revistei "Amurg Sentimental", Bucureşti;

            5. "Zugravul de cuvinte", Antologia Cenaclului "Marin Sorescu", al Sindicatului "Electroputere" Craiova, aprilie 2004;

            6. "Fifth Paradoxist Anthology", Râmnicu-Vâlcea, 2006;

            7. „Medalionul literar - structură permanentă de cultură şi educaţie", de Marian Barbu (coordonator), Alex. Gheorghe, Florea Miu, Radu Scorojitu, vol. II, Editura "Ramuri", 2006, pag. 321, 572 pagini;

            8. „Dicţionarul Biografic al Societăţii Scriitorilor Olteni", Editura MJM, Craiova, 2003;

            9. „Împreună dumiriri pe cale", volumul 2, Fundaţia „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil", Craiova;

            10. Antologia Concursului de creaţie literară: "Vara visurilor mele", ed. a VII-a, 2008, organizat de revista Amurg sentimental şi cenaclul "Visătorii" al Liceului din Puieşti, Vaslui.

.           11. "Golgota de hârtie", Antologia Cenaclului "Marin Sorescu", al Sindicatului "Electroputere" Craiova, 2009;

 

 

Colaborări la

Radio-Oltenia Craiova ( poezie, reportaj) ,

Radio Bucureşti ( poezie),

Radio-Vacanţa Costineşti ( poezie, reportaj, epigrame ),

Radio Charlie,

Radio-Sud,

publicaţiile "Licăriri", "Înainte", "Cuvântul Libertăţii", "Ramuri", "Raţiunea", "Ediţie specială", "Gazeta de Sud", "Femeia ortodoxă", "Family News", "Mozaic",  "Contact", "Arca lui Noe", "Lamura", "MJM", "Glasul femeii ortodoxe", "Millenium"  - Craiova;

"Limba şi literatura română", "Jungla Universitară", "Amurg sentimental", "Oglinda literară" - Bucureşti; "Al cincilea anotimp", "Crişana plus de duminică", "Familia" - Oradea;

"Monitorul", "Convorbiri literare" - Iaşi;

"Paradoxism" - Universitatea New Mexico, SUA;

"Gazeta de Sud-Est" - regional;

 "Cetatea culturală" - Cluj;

"Almanah 2004 - Bucovina literară" - Suceava;

"Orizont Lupenean" - Lupeni, Gorj;

"Murmur" - revistă virtuală de gândire naţională şi ortodoxă;

"Nordlitera" - revistă virtuală;

"Pasager" - revistă virtuală;

"Terra Nova" - Canada - revistă virtuală;

"Prăvălia culturală" - revistă virtuală;

"Clopotul" - revistă virtuală;

"Altermedia" - revistă virtuală;

"Agero" - revistă virtuală, Stuttgart, Germania;

"Observatorul" - Toronto, Canada;

"Noi, NU!" - revistă virtuală;

"Candela de Montreal", Canada;

"Destine literare", Canada;

"Starpress" - Râmnicu-Vâlcea;

"Ecoul", Epoca", "Neamul românesc";

"Glas comun", "Slova creştină";

"Destine literare" - Canada;

"Singur" - Târgovişte;

"Caiete Silvane";

"Rapsodia" - Sibiu; "Phoenix Mission" - Arizona, SUA;

"Cuvântul Liber" - cotidian mureşean;

 

 

Referinţe critice:

 

Virgil Dumitrescu (1996), Alexandru Firescu (1996), Ştefan Tunsoiu (1996), Simona Lica (2000), Ştefan Marinescu (2001), Marian Barbu (2000-2008), Maria Prochipiuc(2006), Tudor Negoescu(2006), Doina Pologea (2006), Florentin Smarandache (2006), Melania Cuc(2007), George Filip(2007), Ştefan Vlăduţescu (2008), Ştefan Doru Dăncuş(2009).

 

 

Premii în domeniile: tehnic, literar şi artistic

(cronologic)

 

1. Premiul EDITURII  MILITARE  la OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, faza finală, IAŞI, 1977; Profesor emerit de limba română: Iordache Aurelia.

 

2. Premiul I la OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ, faza finală, ARAD, 1978; Profesor emerit de limba română: Iordache Aurelia.

 

 3. Premiul III pentru poezie, al Taberei de creaţie Ciric, Iaşi, 1979; Preşedintele juriului: Tudor Opriş.

 

4. Locul III pe ţară, în cadrul Festivalului "Cântarea României", Cluj, 1979, cu recitalul "În faţa atomului", de Geo Bogza; Preşedintele juriului: Ion Cojar.

 

5. Protagonist al spectacolului de muzică, poezie şi euritmie "Sunt suflet in sufletul neamului meu", al liceului Nicolae Bălcescu, regizat de Dl. Emil Boroghină, locul I pe ţară, festivalul "Cântarea României", Piatra-Neamţ, 1979; Preşedintele juriului: Alecu Popovici.

 

 6. Rolul principal (Vlad Tepeş ) în piesa "A treia ţeapă", de Marin Sorescu,  cu care trupa de teatru a CASEI DE CULTURĂ A STUDENŢILOR din Craiova, regizor - Patrel Berceanu - obţine la Craiova, în 1986, locul I pe ţară, pe scena Naţionalului din Craiova,  în cadrul Festivalului "Cântarea României"; În juriu: Marin Sorescu, Dumitru Radu Popescu, Tudor Gheorghe, Leni-Pinţea Homeag.

 

7. Locul IV pe ţară, în cadrul Festivalului "Cântarea României", secţiunea recitare, Iaşi, 1985, cu poezia, creaţie personală, "GENEZA"; Preşedintele juriului: Ion Caramitru.

 

8. Premiul I  la Sesiunea Naţională a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Cluj, 1986, cu lucrarea "Conducerea cu sistemul de proces ECAROM 800 a 8 bucle de reglare independente"; Preşedintele juriului: conf. univ. dr. Emil Ceangă, Universitatea din Galaţi.

 

9. Premiul I  la Concursul Naţional de poezie "Al. Piru", organizat de editura Vlad&Vlad, 1996; Motto: " Ce e tăcerea? De parcă ar avea dreptul la mai mult! ( Merwin )"; În juriu: Gabriel Chifu, Patrel Berceanu, Marius Ghica, Mihai Duţescu, Constantin Barbu, Ilarie Hinoveanu, Virgil Dumitrescu, Dan-Ion Vlad, Octavian Lohon.

 

10. Premiul Special  pentru Scenografie al juriului, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Francofon, ediţia a III-a, Arad, 23-26 octombrie, 1995, pentru scenografia piesei "Cântăreaţa cheală" (în limba franceză), de Eugen Ionescu, cu formaţia de teatru a liceului CFR din Craiova;

           

11. Membru al Societăţii Scriitorilor Olteni, mai 2000;

 

12. Laureat al concursului "Vara visurilor mele" - secţiunea proză - organizat de revista "Amurg Sentimental" din Bucureşti şi Cenaclul "Visătorii" al Liceului din Puieşti Vaslui, 30 iulie 2002; Motto: "Ce este limba? Haină neagră ce căzu de pe zid/ Cu mânecile încercând să spună ceva. ( Merwin)"; Preşedintele juriului: Ion Machidon.

 

13. Redactor şi tehnoredactor al "Dicţionarului Biografic al Societăţii Scriitorilor Olteni", editura MJM, Craiova, 2003;

 

14. Cercetari privind conducerea sistemelor tehnologice flexibile de fabricaţie pentru deformarea plastică la rece a pieselor pentru caroserie auto - Teză de doctorat - dr. ing. Marian Popescu, Universitatea Dunărea de Jos, Galaţi 2004 -> colaborator; Conducător doctorat: prof. univ. dr. Epureanu Alexandru.

 

15. Membru în colectivul de redacţie al publicatiei on-line  de gândire  şi atitudine ortodoxă - "Murmur", din septembrie 2004;

 

16. Premiul I la concursul naţional de poezie religioasa "Daniil Sandu Tudor", Vatra Dornei,20-23 iulie 2006. Motto: "...Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut..."  (Iisus Hristos).  Premiul este un dar pe care îl fac, din toată avariţia şi făţărnicia mea, Domnului şi Dumnezeului nostru, Iisus Hristos. În juriu: Dan Verona, Liliana Ursu, Monica Pillat.

 

17. Premiul al II-lea  la concursul naţional de poezie "Dor de dor", Cluj-Napoca, mai 2007. Motto: "Veşnicia s-a născut la sat" (Lucian Blaga). În juriu: Al-Florin Ţene, Marin Toma.

 

18. Premiul al III-lea, secţiunea proză scurtă, 2007, la prima ediţie a Concursului Naţional de Poezie, Proză Scurtă şi Pictură, cu tema IISUS, organizat de Trustul de Presă "Ambasador", în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Mureş şi Asociaţia Artiştilor Plastici Mureş. Motto: "...Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut..."  (Iisus Hristos). Închin şi ofer acest premiu Domnului şi Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, cel miluit în timpul vieţii pământeşti cu premiile palmelor, sudalmelor, caznelor, temniţei , lanţurilor, pătimirilor, şi răstignirii pe cruce.

 

 19.      Premiul  pentru literatură creştină, secţiunea proză, la Concursul Naţional de Poezie şi Proză Scurtă "V. Voiculescu", ediţia a XVIII-a, Buzău, 11 octombrie 2007, organizat de Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a judeţului Buzău, în colaborare cu Biblioteca judeţeană "V. Voiculescu", Centrul judeţean al Creaţiei Populare, Primăria comunei Parşcov, Muzeul judeţean, Casa de Cultură a municipiului Buzău, Fundaţia pentru tineret Buzău, Asociaţia culturală "Renaşterea buzoiană", Fundaţia academică "V. Voiculescu", Fundaţia "Irineu Mihălcescu". Motto: "Doamne, numai dragostea Ta aş fura..." ( "Tâlhar", de Vasile Voiculescu). Preşedintele juriului: Popescu Florentin.

            Închin acest premiu pentru pomenirea părintelui Cleopa Ilie, şi a desăvîrşitului creştin, medic, adesea fără de arginţi, şi minunat scriitor, Voiculescu Vasile.  

 

20.       Premiul I, secţiunea proză scurtă, la Festivalul naţional de umor ,,Ion Cănăvoiu'', ediţia a XV-a, 20-21 octombrie 2007, Organizat de Consiliul Judeţean Gorj, CJCPCT Gorj, Biblioteca judeţeană, Muzeul Gorjului, Liga culturală ,,Fiii Gorjului'' şi Consiliul local Runcu. În juriu: Ştefan Cazimir, Nicolae Dragoş, Cornel Udrea.

            Motto: "...Şi dăruiţi zâmbetul vostru... Căci nimeni nu duce lipsă mai abitir de aşa ceva, decât acela care nu a dăruit niciodată un zâmbet semenilor lui...".
            Închin acest premiu pentru pomenirea părintelui Cleopa Ilie, a scriitorului Ion Cănăvoiu, şi a tatălui meu, Marian.

 

21.       Premiul al II-lea,  concursul de creaţie (secţiunea literatură umoristică, proză scurtă), Festivalul naţional de umor "Liviu Oros" Deva - ediţia a VIII-a, 28-29 martie 2008. Preşedintele juriului: Cornel Udrea.

            Motto: „...Şi dăruiţi zâmbetul vostru... Căci nimeni nu duce lipsă mai abitir de aşa ceva, decât acela care nu a dăruit niciodată un zâmbet semenilor lui...".

            Închin acest premiu Regelui Universului, Iisus Hristos, şi soţiei mele, Mihaela.

 

22.       Premiul Editurii "Junimea", la Concursul Naţional "Ion Creangă" de creaţie literară - poveşti, organizat de Muzeul Literaturii Române, Iaşi, Uniunea Scriitorilor din România - filiala Iaşi, Primăria Iaşi, ediţia a XV-a, Iaşi, 13 aprilie 2008.

            Motto: "...Mă închin cu sănătate de la golătate, despoieţii din urmă. De n-aveţi ce mânca acolo, poftim la noi, să postim cu toţii...". (Ion Creangă)

            Închin acest premiu pentru pomenirea Bisericii Ortodoxe Române, a părintelui Cleopa Ilie, a scriitorului, fiu de ţărani, Ion Creangă, a mamei mele, Adriana, şi a familiei mele.

 

23.       PREMIUL IV (MENŢIUNE SPECIALĂ) - "De ziua ta" - AL EDIŢIEI I A CONCURSULUI INTERNAŢIONAL DE POEZIE AL ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI "STARPRESS" www.valcea-turism.ro Organizat din iniţiativa a două forţe scriitoriceşti, din MONTREAL - CANADA (poet - GEORGE FILIP) şi RÂMNICU VALCEA - ROMANIA (editor - LIGYA DIACONESCU), de Revista Internaţională STARPRESS (www.valcea-turism.ro), în Parteneriat cu RADIO ROMÂNIA INTERNAŢIONAL, în colaborare cu: Editura DESTINE MONTREAL (e-mail: poetgfilip@yahoo.ca PUBLICAŢIA - REVISTA OBSERVATORUL - SUA & CANADA www.observatorul.com, CENACLUL OBSERVATORUL, COLECTIVUL TEATRULUI TUDOR MUŞATESCU DIN TORONTO, PUBLICAŢIA CANDELA - CANADA cu sprijinul REVISTEI IOSIF VULCAN DIN AUSTRALIA, www.revistaiosifvulcan.wordpress.com, www.ioanmiclau.wordpress.com, ROMANIAN GLOBAL NEWS (AGENŢIA DE PRESĂ A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI) şi redactia RGN (www.rgnpress.ro), precum şi a numeroase publicaţii naţionale şi internaţionale din România şi străinătate printre care amintim: www.monitor-cultural.com, poesis.weblog.rowww.ro-muenchen.de, www.realitateadinitalia.com, ASOCIAŢIA INTERCULTURALĂ ARS LONGA e.V. - Nürnberg, www.poezii.biz, ta.wordpress.com, www.romaniaitalia.net, es.wordpress.com, www.aradon.ro, www.biserici.org, zh.wordpress.com, eu.wordpress.com, groups.yahoo.com - cehia, technorati.com, www.revistamurmur.info, www.bocancul-literar.ro, www.sphere.comwww.GlasComun.info, Cenaclul Virtualia Iaşi, Publicaţia FLUX - Republica Moldova, etc. (Menţionăm că Artefactele şi Simbolistica de Premiere, de inspiraţie istorică din antichitatea greco-romana, sunt oferite de «AGORA ROMAGNA LATINA» - Canada, Societate pentru Istorie, Cultură şi Latinitate, prin grija domnului Daniel Constantin Manolescu, promotor şi tribun al sus-numitei societăţi.). Preşedintele juriului: George Filip.

Închin acest premiu pentru pomenirea Fecioarei Maria, şi a tuturor Sfinţilor.

24.       Premiul al II-lea pentru eseu, la cea de-a VII-a ediţie a concursului de creaţie literară "VARA VISURILOR MELE", Bucureşti, iulie 2008. Preşedintele juriului: Ion Machidon.

             Motto:                     "...luă iar în mînă tidva cea scîrboasă / şi-înfipse dinţii-într-însa, ca ogarul." (v. 77,78) "Infernul" ( Dante Alighieri ).

Închin acest premiu românilor care au fost, sunt, şi vor veni, şi Regelui lor, Iisus Hristos.

 

 

ÎN PREGĂTIRE

 

  1. "Apostolul Strongu' ( Cel Mare )" -  "roman epopee";
  2. "Alter Iuda" - poezii;

"Tânărul lipsit de experienţă în războiul duhovnicesc lasă pe fundul fiecărei lui fapte bune să se strecoare slava deşartă şi părerea de sine. Dar soldatul încercat în acest cumplit război, în mijlocul vâltorii luptei contra patimilor aflându-se, nici o nădejde în sine nu-şi pune, ori în faptele lui bune, ci mai vârtos sporeşte rugăciunea cu lacrimi, strigând întru ajutorul lui Dumnezeu. Avva Matoes zicea: "Cu cât omul stă mai aproape de Dumnezeu, cu atât se vede mai păcătos." El mai zicea: "Când eram tânăr, gândeam câteodată că am făcut vreun bine: acum că sunt bătrân, văd că nici măcar un bine nu am lucrat cu adevărat vreodată". Dar oare nu zis-a Însuşi Domnul nostru: " Nimeni nu este bun decât numai Unul Dumnezeu " (Matei 19:17).Deci dacă bun nu este nimeni decât numai Unul Dumnezeu, izvorul a tot binele, atunci cum ar putea fi bună vreo faptă care nu vine chiar de la Dumnezeu? Şi cum ar putea cineva care lucrează vreo faptă bună să şi-o atribuie sieşi, iar nu lui Dumnezeu? Şi dacă aşa stau lucrurile, atunci în ce se va putea lăuda vreodată omul cel muritor? În nimic, decât numai în Domnul şi în bunătatea Lui!"

 "Proloagele de la Ohrida" - de Sfântul Nicolae Velimirovici - Vol. I - pag. 530

 

         Dumnezeu nu a făcut oamenii roboţi. Oamenii au liber arbitru. Omul este colucrător cu Dumnezeu pentru împlinirea binelui Dumnezeiesc.

 

 

Referinţe critice

 

         "Liviu Florin Jianu scrie o poezie subtilă, modernă, între tradiţie şi experiment în totul novator ; este un spirit contemplativ, tulburat de nostalgii şi nelinişti, de spaime ale timpului său, uneori chiar anxios, dar precizia expresiei este îngemănată mai întotdeauna cu instinctul inefabilului şi al diafanului, astfel că influenţele varii se omogenizează iar figurativul citadin sau exotic şi fabulosul cotidian au  "contrapuncte" naturiste şi familiale ce dau, parcă, un aparent aer vechi de plângere biblică: după strămoşi, după neuitatul părinte Marian, după locurile natale descopertate de mistere şi legende, după setea de puritate a adolescenţei unită cu oroarea de platitudinea vârstei mature...

          Poezia sa are etnicitate, o anume celebrare a elementelor firii în viziune modernă, are "nopţi ale risipitului", vădeşte ironii cu detaşare şi stil, "întâlniri în oglindă" ale unui peregrin în timp, are eros şi cântec, puls şi permanenţă, jocuri cuceritoare de-a râsul şi de-a plânsul, spirit magic uneori, virtuţi ale ironiei, dar şi retrageri spre îndărătul cuvintelor, sarcasm ca terapeutică...
        Modern prin excelenţă, personal şi plin de neprevăzut, poetul ni se pare, totuşi şi înainte de toate, creatorul unei poezii de inefabilă nuanţă intelectuală, dar şi al unei memorialistici poetice semnată - Liviu Florian al Orlei."

   Alexandru Firescu, despre volumul de debut, "Musca, păianjenul şi paralelipipedul".

 

 

Liviu Jianu: Exerciţii de proză cugetată

                                                                           Ştefan Vlăduţescu

 

         "Există fapte şi oameni care în particular n-au nimic care să atragă ca inspiraţie epică. Totuşi, un spirit ce lecturează cotidianul cu o privire scrutătoare, sub aparenţa de platitudine şi în cuprinsul banalităţii, găseşte semnificaţii desfătătoare. Acestea sunt coordonatele universului epic al cărţii de proze scurte „Lumea are cele mai bune intenţii!" (Craiova, Editura Contrafort, 2008) de Liviu Jianu.

Autor de volume de poezie şi de informatică, concitadinul nostru Liviu Jianu debutează în ordinea epicului, arătându-se un bun narator. Cartea acoperă un interval tematic tridimensional şi se dezvoltă în trei tonalităţi distincte. Se individualizează mai întâi un stil al reflecţiei ce urcă de la concret la general, fabulos şi umoristic. Este vorba de o meditaţie ce se investeşte într-un registru grav, insinuant liric şi cu o marcată deschidere spre simbol. Se înscriu pe această dimensiune schiţe precum „Buzunarele", „Gradaţie de merit", „Educatoarea" şi „Dicţionar de război". Pecetea acestora este, dincolo de stil, centrarea pe evenimente şi împrejurări de mare semnificanţă existenţială. Faptele se impun împotriva povestirii. Acest lucru ne dă senzaţia că avem de a face cu naraţiuni fără epic, mizând probabilistic pe o bine controlată transparenţă a fisiunii simbolurilor. Între acestea, „Buzunarele" şi „Gradaţie de merit" sunt antologice şi, parcă, de nerepovestit.

Pe o a doua dimensiune întâlnim un stil jurnalistic anticalofil şi plin de vervă, un stil al reţinerii unor vieţi aflate în plină viteză, unul al oralităţii accelerate, al vorbirii naturale atrasă în proză de exigenţele prinderii în literar a ceea ce este domestic şi cotidian. Aici se încadrează schiţe precum „Sfântul Mitică Le Grand", „Ceaiul rusesc", „Mătura" sau „Moneda de 10 cenţi". În  această zonă, Liviu Jianu face proba resurselor sale lingvistice şi capacităţii de a fixa idei şi trăiri în armătura unui dialog polifonic. Izbuteşte să configureze biografii şi să înrămeze limbajual portrete. Reuşeşte să concretizeze o elegantă dinamică a naraţiunii, să scoată în evidenţă autenticitatea reacţiilor comportamentale şi să le păstreze acestora o nuanţă de fidelitate a transcrierii.

         Un al treilea stil ce aduce cu el şi un registru specific este acela de autoinvestigare religios-teologică. Pe această  zonă se configurează chipuri şi oameni strălucitori aşezaţi în locuri unde se întâmplă lucruri de rezonanţă esenţială. Scena este învăluită în cuvinte evocatoare şi purtătoare de conotaţii de plecăciune şi smerenie. Acum prozatorul dovedeşte o remarcabilă capabilitate de a păstra sfiala adresării şi ispitirea rugăciunii în limitele literaturităţii. Intervenţii narative, precum „Vânduţi pe doi Hristoşi", „Rugăciune", „Preotul de familie" sau „O ursitoare a Sfântului Scaun" ilustrează potenţialitatea de a face din smerenie şi modestie o experienţă estetică.

         Cele trei stiluri nu se află în competiţie. Ele sunt complementare, instanţa epică reuşind să nu le amestece şi a produce buimăcire. Un stil de exclusivitate se profilează în fiecare povestire. Ele sunt, de asemenea, echivalente valoric şi fac ca volumul să fie pe fiecare zonă tematico-stilistică unitar.

         Propensiunea şi înzestrarea prozatorului  sunt spre literatura de comportament cu inflexiuni simbolice. Proza prinde agreabil mişcarea sentimentelor, observă bine trăirile complexe şi notează pertinent situaţiile existenţiale. În plus, izbuteşte să ţină în concordanţă desfăşurarea evenimentelor şi „filmarea" lor narativă. Momentele statice sunt investite cu semnificaţii reflexive, precum nişte pauze pentru intervenţia gândirii. Conflictele, intrigile sunt rare, căci mişcarea este supravegheată de sus şi de departe. Prozatorul este un bun constructor de imagini în mişcare. Sigur, curgând pe trei braţe, volumul nu are coerenţă şi coeziune decât la nivelul instanţei narative, dar lectura nu este afectată de fragmentarism. Se observă o lipsă de aperenţă pentru descriere şi discursivitate în favoarea unei plăceri elegante a povestirii ce caută, dincolo de aparenţe, sensuri şi semnificaţii profunde ale existenţei.

         Cu lumea interioară a povestirilor sale, Liviu Jianu are delicate şi generoase intenţii bune, iar lumea la rândul ei are cu ea însăşi o înţelegere de nezdruncinat. Am spune că aceasta este proza lumii celor mai bune, confirmate şi realizate intenţii. Vedem în acest volum o probă de teme şi de stiluri. Marele efort de-abia începe pentru a alege să fii ceea ce talentul îţi permite şi a scrie coeziv, unitar şi coerent pe spaţii mari."

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article