Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Oferta educationala 2009 - 2010. Seminarul ortodox SF. IOAN GURA DE AUR, Husi

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN - VASLUI

SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX

"SF. IOAN GURĂ DE AUR"

Str. I. Al. Angheluş, nr. 1, mun. Huşi, jud. Vaslui, cod 735100

Tel./fax: 0235/471599

Site: www.episcopiahusilor.ro/seminar.html

E-mail : semteohusi@yahoo.com

Persoană de contact : Diac. Andrei Dragoş ZAGAN, Tel : 0740236556

_____________________________________________________________________


OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2009-2010

În decembrie '89 românii şi-au recâştigat unul din cele mai preţuite daruri cu care Dumnezeu l-a înzestrat pe om: LIBERTATEA. Din păcate, mulţi dintre noi, şi mai ales tinerii, au înţeles greşit acest mare dar redobândit şi îl confundă cu libertinajul. De aceea şcoala românească se confruntă din ce în ce mai des cu cazuri de violenţă, cu un dezinteres faţă de educaţie, cu un absenteeism ridicat, imoralitate, consum de alcool şi chiar de droguri, toate în rândul elevilor.

Nimic nu e mai de preţ decât libertatea. Însă nu poţi să te bucuri de ea dacă nu ai descoperit-o şi nu
i-ai înţeles rosturile, iar ca să-ţi însuşeşti aceste rosturi, ai nevoie de
modele şi de lecţii de viaţă. Doar aşa iţi poţi face bine temele ca om. Şi unde înveţi cu temei să desluşeşti taina şi menirea omului pe pământ, dacă nu în FAMILIE, în ŞCOALA şi în BISERICĂ ?

După aproape cinci decenii de propagandă comunistă, de pervertire a valorilor adevărate cu scopul de a distruge cetăţeanul şi de a construi un individ perfect manevrabil într-un sistem totalitar, ne dorim o recuperare totală ca după o boală grea. Şi cine sunt lecuitorii pe umerii cărora apasă dulce-amar această nobilă sarcină? Cu siguranţă:

FAMILIA, ŞCOALA, BISERICA.


Niciun efort, niciun sacrificiu nu e prea mare când e vorba de formarea generaţiilor viitoare. De aceea, Seminarul nostru s-a înscris în lucrarea educativă de a transmite tinerilor învăţătura mântuitoare, formându-le astfel conştiinţa creştinului prezent şi activ în societate, deodată fiu al Bisericii şi cetăţean al ţării.

Să nu uităm că şcoala românească a luat fiinţă în sânul Bisericii, iar primii dascăli au fost clericii. Nu spunem că astăzi preoţii sunt cei mai buni profesori, însă putem afirma că sunt cei mai buni formatori sau păstori de suflete. Dar seminarul nostru nu are în rândul cadrelor didactice doar preoţi profesori, ci se bucură de prezenţa unui episcop, şi anume a Preasfinţitului Părinte Corneliu Bârlădeanul, a cărui activitate didactică încununează munca întregului corp profesoral din şcoala noastră.

Aşadar, putem afirma cu tărie că ne dorim ca absolvenţii seminarului teologic, înainte de a fi buni specialişti - teologi sau filologi -, să fie buni creştini.

Până în acest an şcolar, la seminarul teologic din Huşi nu aveau acces decât băieţii care doreau să îmbrăţişeze o carieră teologică. În anul şcolar 2009-2010 ne-am propus creşterea numărului de elevi cu încă o clasă, (profil umanist, specializarea filologie), la care să aibă acces nu doar tinerii, ci şi tinerele. Venim astfel în întâmpinarea fetelor din judeţului nostru (şi nu numai), precum şi a băieţilor care nu doresc neapărat să se axeze pe o carieră profesională teologică, dar vor să poată beneficieze de o educaţie la

nivel liceal în spirit creştin şi care se concretizează în moralitate, seriozitate, bună formare duhovnicească şi cunoaşterea temeinică a Bisericii şi a învăţăturilor ei de credinţă.


La clasa de filologie, disciplinele şi programele şcolare vor fi identice cu cele de la clasele de filologie din liceele teoretice. Excepţie vor face doar disciplinele opţionale.Spre exemplu, în clasa a IX-a se vor studia următoarele discipline :

 • Limba şi literatura română : 4 ore ;
 • Limba modernă 1 : 3 ore ;
 • Limba modernă 2 : 2 ore ;
 • Limba latină : 1 oră ;
 • Matematică : 2 ore ;
 • Fizică : 2 ore ;
 • Chimie : 1 oră ;
 • Biologie : 1 oră ;
 • Istorie : 2 ore ;
 • Geografie : 2 ore ;
 • Socio-umane (logică şi argumentare) : 2 ore ;
 • Religie : 1 oră ;
 • Educaţie muzicală : 1 oră ;
 • Educaţie plastică : 1 oră ;
 • T.I.C. (Informatică) : 2 ore ;
 • Educaţie fizică : 2 ore ;
 • Consiliere şi orientare(Diriginţie) : 1 oră ;
 • Discipline opţionale (se vor alege 2 discipline) : Limba română, Sintaxa propoziţiei şi a frazei, Studiul Vechiului Testament, Formare duhovnicească etc.

Programul Seminarului implică o adaptare a elevilor la ritmul şi la pulsul Bisericii, fapt care înseamnă garanţia că fluxul de viaţă sacră şi de sfinţenie al acesteia va pătrunde şi în ei.

Avem cadrul necesar să-i indrumăm pe tineri să stabilească legături unii cu alţii, să trăiască suferinţe şi bucurii impreună, să discearnă între bine şi rău, să se desăvârşească moral, să înteleagă dragostea pentru pământul şi pentru casa în care s-au născut, să razbată în viaţă prin puterea credinţei, să fie cât mai competenţi şi cât mai competitivi într- o societate în permanentă transformare.


Seminarul nostru vă pune la dispoziţie următoarele :

 • programe şcolare moderne, cu o paletă largă de opţionale ;
 • săli noi de clasă mobilate corespunzător ;
 • cazare în cămin sau în gazdă (pentru elevii de la clasa de teologie ortodoxă

(seminar), cazarea este obligatorie în cămin ;

 • servirea mesei la cantina şcolară ;
 • burse pentru susţinerea elevilor cu probleme sociale ;
 • biserică pentru oficierea serviciilor divine ;
 • bibliotecă şcolară ;
 • cărţi în format electronic ;
 • sală multimedia cu 26 calculatoare ;
 • două reţele de calculatoare pentru în care se vor preda orele de informatică dar şi

alte discipline (prin intermediul calculatorului, prin programul AeL) ;

 • calculatoare legate la internet pentru uzul elevilor şi al profesorilor;
 • 2 aparate TV LCD cu diagonala de 107 cm pentru diferite prezentări şi vizionarea de programe tv ;
 • 2 videoproiectoare ;
 • 2 laptop-uri ;
 • cameră foto digitală ;
 • radiocasetofon ;
 • orgă muzicală ;
 • copiator XEROX pentru uzul elevilor şi al profesorilor ;
 • hărţi pentru uzul didactic ;
 • materiale sportive (masă de tenis, mingi de volei, baschet, fotbal, etc.) ;
 • posibilitatea de a publica diverse articole în revista şcolii „Lumină din Lumină" ;
 • îmbinarea armonioasă între studiul disciplinelor laice şi celor de specialitate ;
 • program religios zilnic şi servicii divine complete în duminici şi sărbători ;
 • asistenţă religioasă din partea preoţilor duhovnici ;
 • activităţi de practică liturgică, omiletică şi catehetică, desfăşurate în şcoală şi în cadrul unor parohii ;
 • ansamblu coral ;
 • uniformă distinctivă ;
 • excursii de studii ;
 • posibilitatea participării la activităţi specifice cu caracter internaţional ;
 • cunoaşterea corectă a învăţăturii de credinţă ;
 • aplicarea învăţăturii de credinţă în viaţa practică ;
 • fundamentarea biblică a învăţăturii de credinţă ;
 • oficierea corectă a cultului divin ;
 • exprimarea practică în cultul divin a învăţăturii de credinţă-capacitatea de a predica şi a învăţa Cuvântul lui Dumnezeu ;
 • organizarea de activităţi filantropice ;


An de an, elevii şcolii noastre participă la diferite olimpiade şi concursuri şcolare la care au fost obţinute premii care au întărit prestigiul seminarului. Concludente sunt mai ales rezultatele obţinute de elevii noştri în ultimii ani la examenul de bacalaureat.

Astfel, în 2008 la bacalaureat au fost 48 de candidaţi, promovând toţi, după cum urmează:

 • 15 elevi au obţinut medii între 9, 50 şi 10
 • 28 de elevi au obţinut medii între 9 şi 9,50
 • 5 elevi au obţinut medii între 8 şi 9

În ultimii ani, rezultatele la bacalaureat arată astfel :
 


Anul şcolar /Promovabilitate/ Media generală pe şcoală

2007-2008     100 %                    9.30

2006-2007     100 %                    9.04

2005-2006     100 %                    9.07

2004-2005     100 %                    8.77

2003-2004     100 %                    8.76


Aşadar, vă aşteptăm în seminarul nostru pentru a vă forma ca buni creştini şi oameni de nădejde ai ţării, pentru a vă desăvârşi duhovniceşte într-o şcoală ce-L are ca model educaţional pe Mântuitorul Iisus Hristos care ne spune: „Lăsaţi copiii şi nu-i opriţi să vină la Mine, că a unora ca aceştia este împărăţia cerurilor." (Sfânta Evanghelie după Matei cap. 19, versetul 14)

În continuare, vă vom prezenta modalitatea de admitere în anul şcolar 2009-2010 la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sf. Ioan Gură de Aur" - Huşi care propune două clase a IX-a de liceu, după cum urmează :

 • clasa a IX-a, profil umanist, specializarea filologie (28 locuri) ;
 • clasa a IX-a, profil teologic, specializarea teologie ortodoxă (28 locuri).

 

Admiterea pentru clasa a IX-a, profil umanist, specializarea filologie


Admiterea în clasa de filologie se face computerizat, la fel ca la oricare liceu teoretic.

ATENŢIE !!! Precizaţi directorilor, diriginţilor sau secretarilor că această clasă nu e clasa de seminar profil teologic, specializarea teologie ortodoxă, la care admiterea se face separat, după probele de aptitudini, ci e o clasă de filologie la care admiterea se face computerizat.


Admiterea pentru clasa a IX-a, profil teologic, specializarea teologie ortodoxă


La seminariile teologice, cursuri de zi, se pot înscrie absolvenţi de gimnaziu care au participat la tezele cu subiect unic şi care au media generala de absolvire a claselor V - VIII minimum 7,00 si la Purtare media minimum 9.00. Se pot înscrie absolvenţii clasei a VIII-a din promoţia 2009, indiferent de vârstă, precum şi cei din promoţiile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data de 13 septembrie 2009 inclusiv.

Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.

Se organizează probe de aptitudini, orale şi scrise.


Acte necesare pentru înscriere la Seminarul Teologic (clasa a IX-a) :

1. carte de identitate a candidatului (original şi copie) ;

2. documente de identitate ale părinţilor, doar în copie ; acolo unde este cazul, se vor aduce copii după carţille de identitate ale tutorilor, precum şi copii după hotărârea judecătorească ;

3. certificat de naştere (original şi copie);

4. certificat de botez (original şi copie);

5. fişă de înscriere (original), eliberată de unitatea de învăţământ în care candidatul a absolvit clasa a VIII-a ;

6. certificat de capacitate (doar pentru cei din promoţiile anterioare);

7. recomandarea preotului paroh şi a consiliului parohial;

8. binecuvântarea chiriarhului (se eliberează de către Centrul Eparhial Huşi);

9. foaie matricolă sau adeverinţă (eliberată de unitatea de învăţământ în care candidatul a absolvit clasa a VIII-a) din care să rezulte următoarele:

  a. ~ a studiat Religia în clasele V - VIII;

  b. ~ media generală pentru clasele V - VIII (minimum7, 00) ;

  c. ~ media la purtare pentru clasele V - VIII (minimum9, 00);

10. aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie ;

11. adeverinţă cu vaccinările eliberată de medicul de familie ;

12. adeverinţă eliberată de medicul de familie cu bolile cronice în care să fie trecută şi mentiunea : "este / nu este în evidenţa noastră cu epilepsie sau boli psihice";

13. fişă tip auto sau adeverinţe de la medicii specialişti care să cuprindă următoarele examene :

 • pulmonar
 • boli interne
 • O.R.L.
 • oftalmologie

14. declaraţie pe propria răspundere a părintelui sau tutorelui precum că elevul ce candidează suferă sau nu suferă afecţiuni cardiace, afecţiuni renale, afecţiuni digestive, astm bronşic, afecţiunui ale organelor de simţ (ochi, urechi), diabet, hepatită, epilepsie sau alte afecţiuni neuro - psihice.

15. dosar cu şină.


PROBELE DE APTITUDINI PENTRU ADMITEREA ÎN CLASA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ


PROBE ORALE

a) verificarea dicţiei prin :

- rostirea uneia din rugăciunile: Împărate ceresc, Preasfântă Treime, Tatăl nostru, Psalmu1 50, Crezul, Cuvine-se cu adevărat, Apărătoare Doamnă;

b) verificarea aptitudinilor muzicale prin:

- intonarea uneia dintre următoarele cântări bisericeşti: Sfinte Dumnezeule; Cu noi este Dumnezeu ; Doamne al puterilor; Troparul Învierii; Tatăl nostru; Troparul Rusaliilor; Fie numele Domnului binecuvantat; Binecuvantat eşti, Hristoase, Dumnezeul nostru; Colinde cu conţtinut religios;

-intonarea unui câantec patriotic: (Desteaptă-te române ; Limba noastră - AI. Cristea; Ţara mea - D. G. Chiriac; Imnul eroilor - I. Bratianu; Pui de lei - I. Bratianu)

- verificarea auzului muzical prin luarea tonului după pian şi prin intonarea gamei Do major, a arpegiului şi a unor sunete din gamă.

-verificarea simţului ritmic.

Pentru examenul la proba muzicală nu se vor verifica noţiunile teoretice.

Probele orale vor fi apreciate cu calificativul admis/respins.


PROBE SCRISE

Proba scrisă va consta într-o lucrare cu durata de două ore, la Religie.

Subiectele pentru proba scrisă se elaborează din programa şcolară de Religie, clasele VII-VIII. Lucrarea scrisă se apreciază cu note de la 1 la 10.

Probele scrise sunt evaluate cu note. Nota minimă de admitere la fiecare probă este 6.00. Candidaţii care la proba orală obţin calificativul respins nu mai susţin proba scrisă.

La probele orale nu se admit contestaţii, ci numai la probele scrise.

Media finală de admitere se calculeaza astfel :

 • (3 MA + Apt) : 4 = MFA,unde:
 • MA = media de admitere, obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfasurare a admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat;
 • Apt = nota la proba scrisă (pentru specializarea teologie)
 • MFA= media finală de admitere
 • Media finală minimă de admitere este 6.00. La medii egale, departajarea candidaţilor se va face dupa media obţinută la testele naţionale. Dacă egalitatea persistă, departajarea se va face dupa nota obţinută la lucrarea scrisă din cadrul probelor de aptitudini.

 

Tematica pentru proba scrisă de la examenul de admitere la clasa de teologie ortodoxă:


1.Dumnezeu Creatorul

2.Fericirile

3.Minunea din Cana Galileii - Mântuitorul Hristos binecuvintează şi ajută familia

4.Sărbători în cinstea sfinţilor

5.Sărbători în cinstea Maicii Domnului

6.Postul - împărţire şi importanţă

7.Sfântul Mitropolit Varlaam al Moldovei

8.Sfântul Vasile cel Mare: ctitor. al institutiilor de caritate (filantropice)

9.Dumnezeu Judecătorul

10.Învierea lui Lazar - rodu1 iubirii lui Hristos pentru prietenii Săi

11.Vindecarea celor zece leproşi - recunoştinţa faţă de binefăcători

12.Sfânta Liturghie - Rugăciunea atotcuprinzătoare a Bisericii

13. Iubirea lui Hristos faţă de oameni - model al misiunii Bisericii în lume

14.Biserica Ortodoxă Română şi rolul ei în societatea contemporană

15.Datoria de a păstra şi a transmite dreapta credinţă

16..Vindecarea slăbănogului din Capernaum - credinţa lucrătoare prin iubire faţă de semeni.


Bibliografie:

- Sfânta Scriptură

- Mica Biblie

- Invatatură de Credinţă Ortodoxă

- Muha, C., Religie creştin ortodoxă. Caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi,

Clasa a VII-a, Ed. „Sf. Mina", Iaşi, 2007

- Muha, C., Religie creştin ortodoxă. Caiet pentru elevi, cadre didactice şi părinţi,

Clasa a VIII-a, Ed. „Sf. Mina", Iaşi, 2007


CALENDARUL DESFAŞURARII PROBELOR DE APTITUDINI


10 iunie 2009 - Eliberarea anexelor fişelor de înscriere (de la şcolile de provenienţă)

12-15 iunie 2008 - Înscrierea pentru probele de aptitudini

16-18 iunie 2008 - Desfăşurarea probelor de aptitudini

19 iunie 2008 - Afişarea rezultatelor la probele de aptitudini şi depunerea contestaţiilor

la probele de aptitudini

20 iunie 2008 - Afişarea rezultatelor finale, dupa contestaţii, la probele de aptitudini. Transmiterea, către comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucureşti, a listelor cu rezultatele finale la probele de aptitudini.


Prezentul material a fost preluat de pe siteul EPISCOPIEI HUŞILOR, unde îl puteţi accesa în format .pdf.

  Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article