Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Tematica pentru gradul I în preoţie

Tematica pentru gradul I în preoţie

I. Pastoral - liturgic.


1. Rolul duhovnicului într-o societate secularizată.

2. Administrarea Sfintei Euharistii - aspecte dogmatice, canonice, liturgice şi pastoral-misionare.

3. Inovaţiile în cult - implicaţii liturgice, canónico - disciplinare şi pastorale.

4. Rolul predicii şi al catehezei în Biserică.


II. Cultural - misionar.


5. Chemarea preoţească - fundamentare biblică şi patristică.

6. Misiunea Bisericii în context de regresie religioasă în societatea secularizată.

7. Misiunea creştină în contextul globalizării.

8. Biserica şi cultura - divergenţe sau convergenţe ?

9. Principii, mijloace şi metode de prozelitism sectar - cunoaşterea, prevenirea şi combaterea lor.

10.Tiparul în Moldova de la Mitropolitul Varlaam la Trinitas şi rolul lui în spiritualitatea şi cultura românească.

11. Educaţia religioasă în şcoală - trecut, prezent şi viitor.


III. Social - filantropic.


12.Problema căsătoriei în lumina Sfintei Scripturi, a canoanelor şi
disciplinei bisericeşti. Căsătoriile mixte - evaluare şi contextualizare.

13.Atitudinea Bisericii faţă de divorţ, abandonul de copii, avort, homosexualitate, clonare, eutanasie.

14.Activitatea filantropică a Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei în trecut şi astăzi.

15. Activitatea medicală a Bisericii în trecut şi în prezent.


IV.Administrativ - gospodăresc, de drept bisericesc,
administraţie parohială şi legislaţie.


16. Preotul în structurile administrative ale Bisericii în trecut şi
astăzi.

17. Disciplina clerului în lumina Sfintei Scripturi, a canoanelor şi legiuirilor bisericeşti şi a statutelor BOR.

18. Numirea, transferarea şi revocarea clerului de-a lungul vremii în BOR.

19. Pictura bisericească şi funcţiile ei. Respectarea erminiei bisericeşti.

20. Raporturile preotului cu autorităţile statului.


Bibliografie orientativă:


1. Pr. prof. dr. Ene Branişte, Liturgica specială (pentru Facultăţile de
teologie), Bucureşti, 1980.

2. Pr. prof. dr. Nicolae Necula, Tradiţie şi înnoire în slujirea liturgică, voi. I, Galaţi, 1962; voi. II, Galaţi, 2000; voi. III, Bucureşti, 2004.

3. Arhid. prof. dr. Ioan N. Floca, Canoanele Bisericii Ortodoxe, Note şi Comentarii, Bucureşti, 1991.

4. Pr. prof. dr. Petre Vintilescu, Liturghierul explicat, Bucureşti, 1998.

5. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Spiritualitate şi comuniune în Liturghia Ortodoxă, Craiova, 1986.

6. Pr. conf. dr. Ion Vicovan, „Daţi-le voi să mănânce!" Filantropia creştină - istorie şi spiritualitate. Ed. Trinitas, Iaşi, 2001.

7. Pr. conf. dr. Ion Vicovan, Mănăstirea Neamţ şi asistenţa socială, în „Analele Ştiinţifice ale Universităţii Alex. I. Cuza", Iaşi, tom. IV, 1997-1998.

8. Pr. lect. dr. Mihai Vizitiu, Filantropia divină şi filantropia Bisericii după Noul Testament, Ed. Trinitas, Iaşi, 2002.

9. Volum colectiv, Familia creştină azi, Ed. Trinitas, 1994.

10.Statutul BOR, EIBMBOR, Bucureşti, 2008.

11.Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991-1994.

12.Pr. prof. dr. Dumitru Gh. Popescu, Teologie şi cultură, EIBMBOR, Bucureşti, 1993.

13.Pr. prof. dr. Liviu Stan, Instituţiile de asistenţă socială în Biserica veche, în „Ortodoxia", anul IX (1957), nr. 1.

14. Florica Mănoiu şi Viorica Epureanu, Asistenţa socială în România, în „Studii Teologice", anul XLIII (1991), nr. 5-6.

15.Pr. Gh. Petraru, Teologia fundamentală şi misionară. Ecumenism. Ed. Performantica, Iaşi, 2006.

16. Idem, Misiologie ortodoxă I, Ed. Panfilius, Iaşi, 2002.

17. Idem, Ortodoxie şi prozelitism, Trinitas, Iaşi, 2000.

18. Idem, Secte neoprotestante şi noi mişcări religioase în România, Ed. Performantica, Iaşi, 2006.

19. Hotărâri ale Sf. Sinod cu privire la:

- Avort

- Abandonul de copii

- Homosexualitate

- Clonare

- Eutanasie

- Căsătoriile mixte

- Catehizare

- Filantropie

- Pictarea bisericilor

20. Legea privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor.

21. Drd. George Apostu, Lucrarea socială a Bisericii, în „Studii Teologice", anul XLIV (1992), nr. 3-4.

22. Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Reflexii despre spiritualitatea poporului român, Ed. Cogito, Craiova, 1992.

23. învăţământul religios şi teologic în România, ediţie îngrijită de lect. dr. Adrian Lemeni şi Bogdan Dedu, Sibiu, 2006.

24. Constantin Cucoş, Educaţia, dimensiuni culturale şi interculturale.


Prezentul material a fost preluat de pe siteul EPISCOPIEI HUŞILORunde îl puteţi accesa în format .pdf.

  Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article