Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Hristos e Arhiereu! (dublu acrostih si cuvinte de suflet)

Hristos e Arhiereu!

 
Hohot de har se aruncă-nspre popoare,

Rupte, tăcerile Tainei se desfac din Evanghelii;

Iute, iute, ca dorul lui Dumnezeu,

Se arată în lume cuvântul Adevărului, prin Apostoli.

Totul e minune şi totul e pentru Biserică.

Omul, nedumerit de atâta har şi dar revărsat

Saltă spre veşnicie sau închide ochii speriat.


 

El e viu, Arhiereu Care S-a dat pe Sine Însuşi, purtând apoi şi Crucea noastră, mereu cu noi.


 

Ard toate relele; ocările şi pătimirile nici nu se mai simt,

Resortul vieţii noastre e Hristos cel înviat.

Hotarul nemuririi e mai apropiat,

Iar El, în marea-I milă, arhierei ne-a dat -

E grija Lui sporită, multiplicată-n om!

Ridică-te, creştine, poate că ai greşit,

E vreme de iertare, e loc să o primeşti:

Ungherul, pentru tine, al Sfintei Spovedanii

 

!

 


„Cât de minunat de frumoase sunt rugăciunile Sfintei Biserici în timpul dumnezeieştilor slujbe! Cu câtă înţelepciune sunt alcătuite! De câtă sublimă iubire de Dumnezeu şi de omenire sunt pătrunse! Un duh de unitate şi de comuniune reciprocă respiră în ele. Aceste rugăciuni sunt un minunat monument al unanimităţii şi iubirii vechii Biserici a lui Hristos celei una şi nedespărţită.


Însuşi Duhul Sfânt i-a învăţat pe apostolii şi pe păstorii Bisericii să întemeieze o atât de frumoasă rânduială a cultului divin, insuflându-le un asemenea duh, duhul iubirii frăţeşti, duhul păcii şi sfinţeniei. Dar cine este îngerul care stă înaintea tronului Domnului? Fiindcă însuşirea proprie îngerilor este să slujească neîncetat Domnului şi să stea înaintea tronului Său. Este un mijlocitor pentru oameni, purtător al chipului Mijlocitorului, a Dumnezeului-Om, Iisus Hristos; este unul dintre oameni pus pentru oameni spre cele către Dumnezeu (Evrei 5, 1), cum spune Apostolul Pavel; dar şi slujirea lui este îngerească.


El este un mijlocitor între Dumnezeu şi oameni, prietenul Său apropiat, după cuvântul Domnului: Voi sunteţi prietenii Mei, dacă faceţi ceea ce vă poruncesc. (Ioan 15, 14); este ca un dumnezeu pentru oameni, cu puterea de a lega şi a dezlega păcatele omeneşti şi de a săvârşi pentru ei înfricoşătoarele şi de-viaţă-făcătoarele Taine, de a se îndumnezei el însuşi şi de a îndumnezei pe alţii prin ele; este un al doilea Moise nou-testamentar, călăuzitorul poporului lui Dumnezeu în pustia lumii acesteia spre pământul făgăduinţei; este un Ilie nou-testamentar care îi hrăneşte pe fraţii săi cu pâine cerească în timpul foametei duhovniceşti iscate de păcat. Acesta este preotul. Acesta este arhiereul."
(Sfântul Ioan din Kronştadt)
Hristos e Arhiereu!

 

 

Haină nefăţarnică a îmbrăcat Stăpânul

Ridicând pierduta oaie pe grumaz:

Iar dacă în groapă, din nou o să cazi,

Să te scot şi-atuncea, numai să-mi dai mâna.

Tu-mi eşti omoforul, Biserica Mea,

Om sunt pentru tine, ca să fii a Mea,

Sunt mereu cu tine, sunt Mântuitorul.

 

 

E mereu cu mine, El, Pătimitorul.

 

 

A lăsat în lume ucenicii Săi,

Ridicând păcatul, prin a lor slujire,

Harul revărsându-L, pentru-a Sa iubire,

Iar ei... cată oaia... ne cată pe noi.

Ei ne sunt ierarhii, oaia suntem noi.

Ruptu-te-ai de turmă? Vino înapoi,

E chemarea Vieţii, nu grăbi-n noroi,

Uşa e deschisă înspre veşnicie

 

!
Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article