Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Postul Mare - Treapta XXII

Postul Mare - Treapta XXII

 

 


"...Prin tine Cel nevăzut S-a făcut văzut, pentru care aducem rugăciune ţie, noi robii tăi, Doamna noastră. O, preamilostivă împărăteasa luminii celei înţelegătoare şi preamărită, care ai născut pe Împăratul nostru, Hristos Dumnezeu, Cel ce dă viaţă tuturor,

Ceea ce eşti mărită de cele cereşti,

Minte îngerească,

Stea cu totul luminoasă şi mai sfântă decât toţi sfinţii,

Împărăteasa împăraţilor,

Stăpâna tuturor făpturilor,

Fecioară încuviinţată de Dumnezeu,

Mireasă nestricată,

Palat al Preasfântului Duh,

Scaun de foc al nevăzutului Împărat,

Chivot ceresc purtător al Cuvântului lui Dumnezeu,

Căruţa cea în chipul focului,

Odihna Dumnezeului celui viu,

Zămislirea negrăită a trupului lui Hristos,

Cuibul Vulturului ceresc,

Turtureaua cea cu bună glăsuire,

Porumbiţa cea preabună, lină şi fără de răutate,

Maică iubitoare de fii,

Adâncul milelor,

Picătura care risipeşte mânia lui Dumnezeu,

Adâncimea cea nemăsurată,

Taina cea negrăită,

Minunea cea neştiută, minune nespusă,

Biserică nefăcută de mână omenească a Însuşi Împăratului tuturor veacurilor,

Tămâia cea cu bun miros,

Veşmânt cinstit,

Porfiră de Dumnezeu ţesută,

Rai sufletesc,

Odrasla pomului celui de viaţă purtător,

Floarea cea preafrumoasă, care ai înflorit nouă veselia cerească,

Strugurele mântuirii noastre,

Paharul Împăratului ceresc, întru care s-a dres de la Duhul Sfânt vinul harului celui neîmpuţinat,

Solitoarea legii,

Începătura credinţei celei adevărate a lui Hristos,

Turnul cel neclintit,

Pieirea ereticilor,

Sabia mâniei lui Dumnezeu împotriva tuturor celor nelegiuiţi,

Îngrozire diavolilor,

Biruinţă în războaie,

Păzitoare adevărată a tuturor creştinilor şi lumii încredinţată mântuire,

O, întru tot milostivă Doamnă Fecioară, Stăpână Născătoare de Dumnezeu, auzi-ne pe noi cei ce ne rugăm ţie şi arată mila ta poporului dreptcredincios: roagă pe Fiul tău să ne izbăvească de tot răul."

(din Rugăciune către Născătoarea de Dumnezeu, la Acatistul Buneivestiri)

 


Măicuţă Sfântă Preacurată,

Măicuţa mea,

Prin tine Mila Se arată,

Măicuţa mea,

Prin tine răsărit-a Soare,

Măicuţa mea,

Tu eşti a omenirii Floare,

Măicuţa mea.


Credinţa ne-o îmbogăţeşte,

Măicuţa mea,

Nădejdea tu ne-o întăreşte,

Măicuţa mea,

Iară iubirea ne-o sădeşte,

Măicuţa mea,

Evlavia spre tine creşte,

Măicuţa mea.

 

În fiecare zi, cărare,

Măicuţa mea,

E rugăciunea, în urcare,

Măicuţa mea,

Spre Fiul tău şi Domnul nostru,

Măicuţa mea,

Care ne împlineşte rostul,

Măicuţa mea.

 

Nu ne lăsa în mreaja lumii,

Măicuţa mea,

Să fim mai mult ca stratul humii,

Măicuţa mea,

Uitaţi de patimi şi păcate,

Măicuţa mea,

Iertaţi de Fiul tău de toate,

Măicuţa mea.

 

Chiar şi icoana-ţi e-n smerire,

Măicuţa mea,

Pe Pruncul dându-ni-L de ştire,

Măicuţa mea!

 
Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article