Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Postul

Postul

 


„Postirea este a mânca totdeauna cu măsură, alegând cu luare-aminte bucatele pe care le mâncăm. Postul îl desface pe om de patimile trupeşti, iar rugăciunea se luptă cu patimile sufleteşti. Pofta de mâncare se îndreptează prin mese simple, prin înfrânarea de la ghiftuire şi de la desfătarea cu gustul mâncării."
(Sfântul Ignatie Briancianinov)Imne la Postul Paştelui ale Sfântului Efrem Sirul


„Iată postul, povăţuitorul care-i învaţă pe atleţi cum să lupte. Veniţi la el şi învăţaţi lupta cea iscusită! Ne porunceşte să postim cu gura, dar şi cu inima. Să nu ne înfrânăm doar de la pâine, cugetând gânduri în care se ascunde veninul morţii! Să mulţumim prin post Celui Întâi-Născut, care ne-a dat să cugetăm la cuvântul vieţii!"


„Tot ce se face în bucurie e bucurie, chiar dacă e purtarea unei poveri. Dar tot ce se face în întristare e amărăciune, chiar dacă e mâncatul de miere. Printr-un post vesel inima străluceşte; când duhul saltă, culoarea feţei se înteţeşte. Se veseleau tinerii în postiri care făceau să strălucească culoarea feţei lor."


„Armă e postul care întoarce săgeţile împotriva celui rău. Prin el Hristos, Căpetenia celor ce biruiesc, a biruit pe Satan în luptă dreaptă, nu cu violenţă, ca un Dumnezeu. A biruit cu trupul în care Adam a fost înfrânt în Eden prin înşelăciunea şarpelui, care prin mâncare l-a amăgit întru început. De aceea, fiind Dumnezeu, S-a făcut om, iar cu postul s-a luptat şi a biruit pe cel rău.

Fiindcă s-a smerit şi s-a făcut om pentru oameni, a postit ca un om, deşi era Dumnezeu, şi a biruit pe cel rău prin postire curată, făcându-se pildă căreia să i se asemene toţi cei stăruitori."


„Cu arma cu care a căzut Adam în Eden, cu aceasta a biruit Domnul nostru. Adam a căzut prin dorirea rodului, iar prin postirea ce se ţine departe de mâncare a biruit Hristos pe cel rău care amăgește prin mâncare.

Prin post şi priveghere îşi pierde trupul cerbicia sa şi o dată cu ea toate patimile sale ce aburesc în trup ca fumul. Prin postire ele sunt domolite, liniştite şi făcute să înceteze.

Asemenea vreascurilor care sporesc focul şi flacăra, aşa se aprinde şi trupul ca fumul de la hrană şi băutură. Patimile lui îl năpădesc şi îi tulbură mintea cu duhoarea lor.

Să iubim, fraţilor, postul, care aduce roade! Căci prin el mintea şi sufletul se luminează şi gândurile se curăţesc, şi tot prin el pot şi imboldurile cele bune să mişte inima.

Bun este postul pentru cel care-l iubeşte cu înţelegere. Căci prin el se întăresc frumuseţile sufletului, sporesc bogăţiile trupului, şi toţi oamenii sunt chemaţi de el în cămara de nuntă a vieţii.

Dă-ne nouă, Bunule, curăţia inimii prin postire curată şi limpezeşte gândurile inimii, cu care deopotrivă suflet şi trup în acelaşi avânt să-Ți mulţumească Ție, Doamne, pentru darurile Tale!"


„Dă trupului înfrânare şi sufletului iubire de cele înalte, fă-ţi duhul smerit în fapte bune, ca să placi întru totul lui Dumnezeu. Şi atunci va fi trimis la tine, care ai ajuns întreg, Mântuitorul."


„Învaţă, postitorule, să zideşti cu înţelepciune lăcaşul cel sfânt al sufletului tău, cu înţelegere şi pricepere. Căci aşa te poţi face sălaş ca să locuiască în tine."


„Păzeşte-te, postitorule, să nu te răpească cel rău pe calea celor mândri şi să facă deşarte ostenelile tale. Căci aşa obişnuieşte vicleanul să strice postitorii."


 

Prof. Religie Mirela Șova
 

  Raspunsuri
Literatura & Religie
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article