Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Concurrent no. 16 - Mariana

DORURI LA RĂSARIT / NOSTALGIES AU LEVANT
Concurentul nr. 16 / Concurrent no. 16


Moto: „Ce e cugetarea sacră? Combinarea măiestrită
           Unor lucruri n'existente; Carte tristă şi încâlcită
           Ce mai mult o încifrează cel ce vrea a descifra." (Mihai Eminescu)
 
  
 
CUGETARE 
 
  
Noian de vise cufundate în deşertăciune de mormânt...
Fidel, sentimental în crezul sfânt de tăgadă,
Pierdut în alt abis de tăcută şi firavă lume
Leneş de dorinţă nestrămutată în căutarea infinită.
Copil în maturitatea unei cristalizări depline a sufletului,
În condeie de libertăţi profunde şi însorite de gând auster,
Împietrit de lire asimetrice de muzică boemă,
Paşnic în durerea lui, rebel în suferinţa celorlalţi
Se răzvrăteşte, simţind ocolul de ninse amintiri...
Trecutul în viitor se reflectă din prea multă cugetare.
Lucruri simple de urmaş neîndoielnic al unei inimi străpunse de foc,
Orfan în propria înălţare spre binele farmecului de neunde,
Orfan în cuvinte de strajă la porţile iadului,
Ferice orfan în simţiri de credinţă lirică la porţile sufletului.
 
 
   
 Moto: "A spune că omul este un amestec de putere şi de slăbiciune, de lumină şi de orbire, de micime şi de grandoare nu înseamnă a-i face proces, ci a-l defini" (Denis Diderot)
  
 
 
PĂCATUL NEDESLUŞIT 
 

Mă doare strigătul ce nu-l pot atinge,
Blestem cu ochii reflexia mea în păcat.
E noapte. De ce ? Nu ştiu...
Poate doar mătănii de melancolie
Pot aclama dorinţa pătrunsă de odihnă
Şi vise presărate de alegorii străine.
Mă macină libertatea de a fi,
Lumină cu capul plecat de umilinţă
Îmi caut ca un savant în focuri
Scăparea... Sau poate durerea..
Trec pe lângă bogăţii rătăcite de lumină ..
În lumină se nasc...
Doar vântul le spulberă cu pumnalul de cleştar...
Gingăşie. 
 
  
 
Moto: "În viaţă nu trebuie să-ţi pierzi vremea căutând răspunsuri imposibile. E preferabil să-ţi formulezi întrebările" (Albert Einstein)
 
  
 
LICEU

    
E liceu... e vis spulberat de similitudini interioare...
E definiţia stihului cuprins de un lăuntric univers,
E viaţa rătăcită prin adolescenţi în reverie ...
 
Nimic din roua de taină, picurată pe mâinile obosite de scris,
Nu poate alunga orele timpului zeificat în adieri de vise,
Iar cifrele devin litere în spaţiul limitat de straşnice mistere de copil;
 
Curios în autocunoaştere, în dăruire de cuvinte mirifice,
În glasuri de disperare ce apun în teama de „a fi"
Surprins în valuri de nelinişti, trăind în intimitatea
legendei de satire neînţelese...
 
Văzduhul se luminează în unduiri de petale căzătoare aprinse,
Iar el caută, în propria zădărnicie de măiastră beautitudine
Liceul închinat în faţa cuvântului, cuvânt ascuns doar în schimbare.  
  
 
 
Moto : „ Ai curaj! Şterge-ţi ochii! Adesea căderea e un mijloc de a te ridica mai sus!" (Nicolae Iorga)
 
  
 
TOAMNĂ DE AZUR
 
Cerul sclipeşte în auriul prăfuit al frunzelor de toamnă,
Iar norii sfâşie cu tăcerea nemărginita zare...
Pământul lovit în prăbuşire uşoară se clatină de neputinţă...
Oamenii străini de suferinţă perindă pe străzile pustii
În sublimul desăvârşit al contopirilor de glasuri false,
S-aud poeme aruncate în marea lină de amor.
E toamnă, dar mareele din azurul întunecat
Nu înseninează enigma albastrului clar de mimoză.
E toamnă... Toamnă de azur ...
Ploaia reînvie mai târziu destrămarea
Dar nu eliberează stăpânirea deşartă,
Anotimp de laudă în cosmos de meteoriţi,
Bogăţii în flăcări de aramă iluzorie...
E toamnă... Toamnă de azur ce-şi onorează nobleţea cu miracole
Toamnă în veacul de culori senine.
 
 
  
Moto: "De ce iubeşti ce ţi-i străin de fire / sau ţi-s mai dragi patimile grele?" (William Shakespeare)
  
 
 
PRIN RESENTIMENTE ABSORBITE... 
  
 
Vreme de profunde şi înălţătoare dorinţe
Revarsă prezentul într-o chemare de iubire tainică...
Nu e el, nu e viaţa, e doar frământarea paşnică
Ce se contopeşte cu univesul dăruirii absolute.
Lacrimile sunt pulbere de mistuitoare vise
Născute din cenuşa propriei dureri interioare.
Dar nu se simte... sfărâmarea dispreţului e lină
Iar dragostea clipeşte la adierea copilăriei mele.
Tablouri abstracte de insolite meditaţii
Încoronează şcoala cu împliniri ancestrale.
Regăsirea e diafană în lumea noastră,
Realitatea nu poate atinge hazardul ce s-a numit cândva iubire.
Regăsire, renaştere, resuscitare, răsărit...
Vulcan stins de valuri în negreşite umbre,
Prin resentimente absorbite de conştiinţa incipitului final,
Copii îndrăgostiţi de inocenţă în mărturisirea de smerenie...
Vor ridica vreodată momentul ultimei dureri?

Mariana Bogdănoiu


         MARIANA
Răspunsul Admin. către  Mariana:


Se tulbură pământul, se tulbură și cerul,
Când omul adâncește la nesfârșit misterul;
Fântâni arteziene renasc din stalactite -
Mi-e foame de tăcerea ce curge în cuvinte...


 

 

Organizator:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article