Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Fisa suplimentara. Sfanta Scriptura si Rugaciunea Bisericii

Sfânta Scriptură și Rugăciunea Bisericii

 

 La Biserică ne ducem ca să ne rugăm, ca să ne întâlnim în rugăciune şi în Sfintele Taine cu Dumnezeu. Toate slujbele Bisericii sunt rugăciuni: de cerere, de laudă, de mulţumire. Dacă ascultăm cu atenţie cuvintele slujbelor, observăm că toate sunt pline de texte din Sfânta Scriptură. Aşa că Scriptura se şi cântă, se şi citeşte în Biserică.

Aşa se făcea şi înainte de Hristos, de către evrei, la sinagogă: se citea şi se explica Vechiul Testament. Aşa s-a făcut şi în Biserica noastră: la Liturghie se citeşte din Evangheliar şi din Apostol, iar preotul explică la predică ce s-a citit. În Biserică există o rânduială de a se citi zilnic texte din Biblie, aşa încât de-a lungul unui an se citeşte Noul Testament în întregime.


 Dar nu există şi o Scriptură în imagini, care să fie a Bisericii?

Ba da, şi e la îndemâna oricui să o citească: icoanele. Aproape tot Noul Testament e şi pictat pe zidurile Bisericilor, pe catapeteasmă. Dar şi cele mai importante momente din Vechiul Testament sunt pictate. De exemplu, la intrarea în multe biserici se vede Izgonirea lui Adam din Rai. Până şi pildele lui Hristos sunt pictate separat.


 Înseamnă că găsim Scriptura la Biserică în cântările slujbelor, în citirile din Evanghelie şi Apostol, şi în icoane.

Să ne oprim acum asupra slujbelor Bisericii. În afară de Sfânta Liturghie, mai sunt şi alte slujbe importante: cele şapte Taine, cele şapte Laude, ierurgiile. Cele şapte Laude, despre care accentuăm aici, sunt: Vecernia, Pavecerniţa, Miezonoptica, Utrenia cu ceasul I, Ceasul al III - lea, Ceasul al VI - lea, Ceasul al IX - lea. Ele se săvârşesc în special la mânăstiri, pe când în bisericile de parohie se fac mai rar, în zilele de sărbătoare. În centrul acestor Laude este Sfânta Liturghie. Prin ele, Biserica aduce laudă zilnică lui Dumnezeu.


 Cele șapte Laude au rădăcini în vechime, din perioada Vechiului Testament, când erau stabilite anumite ore de rugăciune. Mai întâi se rugau oamenii dimineaţa şi seara, ceea ce înseamnă Laudele numite Ceasul al III - lea (ora 9 dimineaţa) şi Ceasul al IX - lea (ora 3 după-amiază). Apoi s-a adăugat Ceasul al VI - lea (ora 12, la prânz). Mai târziu s-au adăugat şi alte momente din zi, în total şapte: „De şapte ori pe zi Te-am lăudat pentru judecăţile dreptăţii Tale" (Psalmul 118, 164). Sfinţii Apostoli s-au rugat în mod obișnuit la aceste ore, şi ceilalţi credincioşi s-au rugat cu ei.


 Dar cum numărăm noi orele şi cum numărau evreii ceasurile?

- Noi numărăm de două ori: prima dată, de la miezul zilei: 12, 1, 2, 3, ... (după-amiază); a doua oară de la miezul nopţii: 12, 1, 2, 3, ... (noaptea). Asta pentru că miezul zilei înseamnă pentru noi ora Răstignirii şi începutul mântuirii, iar miezul nopţii înseamnă ora celei de-a Doua Veniri, şi începutul împărăţiei alături de Hristos. Pe vremea lui Hristos, se începea numărătoarea ceasurilor tot de două ori, dar prima dată de dimineaţa (ora 6 = Ceasul I), iar a doua oară de seara (de la 6 seara), în funcţie de Răsăritul şi Apusul soarelui. Pentru creştini, e mai important Hristos decât soarele. Pentru noi, creştinii, Răsăritul e Hristos cel Răstignit şi Înviat: de la El se numără şi orele, şi anii. Iată cum se numără orele la noi astăzi şi cum se numărau pe vremea Mântuitorului nostru Iisus Hristos:

ora 6 dimineaţa azi   -   ora 1

ora 9 dimineaţa azi   -   ora 3

ora 12 de prânz azi   -   ora 6

ora 3 după-amiaza azi   -   ora 9

ora 6 după-amiaza azi   -   ora 12.

Şi abia acum putem explica cele şapte Laude ale Bisericii. Mai trebuie să ştim că ziua la Biserică începe de pe la 6 seara, cu Vecernia, şi se termină cu Ceasul IX.


1. Vecernia
- înseamnă slujba de seară cu care începe rugăciunea Bisericii de fiecare zi; de la cuvântul „vecer", care înseamnă „seară". E o slujbă de mulţumire pentru ziua ce a trecut, care ne aminteşte de vremea dinainte de venirea Mântuitorului, dar şi de ridicarea de pe Cruce şi Înmormântarea lui Hristos. Ea se face pe la orele 4 - 6 spre seară, când a avut loc şi Cina cea de Taină, când arhanghelul Gavriil a descoperit lui Daniel vedeniile proroceşti şi lui Zaharia despre naşterea Sfântului Ioan Botezătorul, când prorocul David tămâia Domnului.


2. Pavecerniţa
- se mai numeşte „după cinare" sau „noptândă"; e o slujbă care se face după vecernie, după cină, în mânăstiri. Se mulţumeşte pentru ziua ce a trecut şi se cere ajutorul lui Dumnezeu pentru noaptea ce urmează. Ea ne aduce aminte de moarte.


3. Miezonoptica
- e slujba de la miezul nopţii, care ne aminteşte de pregătirea poporului evreu pentru primirea lui Mesia, de rugăciunea lui Iisus din grădina Ghetsimani, de pregătirea creştinilor pentru moarte şi a Doua Venire. Pilda celor zece fecioare ne arată că Mirele Bisericii vine la miezul nopţii.


4. Utrenia cu Ceasul I
- e slujba de dimineaţă („utro" = „dimineaţă"), care se mai numeşte şi „mânecândă" („manecare" = „a se scula de dimineaţă"), prin care mulţumim Domnului pentru noaptea ce a trecut şi ne rugăm să vieţuim în pace în ziua care începe. Utrenia ne aminteşte de naşterea lui Hristos, începutul şi raza dimineţii creştinismului. De aceea, la această slujbă mulţumim lui Dumnezeu Care a adus lumina dreptei credinţe şi a împrăştiat întunericul înşelăciunii diavoleşti.


5. Ceasul III
(ora 9 dimineaţa) - e o slujbă ce ne aminteşte de începutul Patimilor lui Hristos, de prinderea Lui, de judecarea lui nedreaptă, dar şi de Pogorârea Sfântului Duh peste Apostoli, care s-a făcut la 50 de zile de la Înviere, la această oră.


6. Ceasul VI
(ora 12, la prânz) - ne aminteşte de Răstignirea Mântuitorului, care s-a făcut la acest ceas, când soarele s-a ascuns, să nu vadă Lumina lumii, pe Hristos, crucificat.


7. Ceasul IX
(ora 3 după-amiază) - ne aminteşte de moartea Mântuitorului, dar şi de rugăciunea tâlharului celui bun, de a fi pomenit în împărăţia lui Dumnezeu.

Aceste Laude ne pregătesc pentru participarea la Sfânta Liturghie. Iar Ceasul I nu e o Laudă separată, ci se face împreună cu utrenia. La mânăstiri, cele şapte Laude se grupează astfel: la miezul nopţii se face o slujbă care cuprinde miezonoptica, utrenia şi ceasul I; dimineaţa se face o altă slujbă ce cuprinde Ceasul al III - lea, Ceasul al VI - lea, Sfânta Liturghie sau, dacă nu se face Liturghie, obedniţa (prânzânda - nu e o Laudă, ci o serie de rugăciuni care se citesc când nu se face Liturghie), iar seara, o a treia slujbă ce cuprinde Ceasul IX, vecernia şi pavecerniţa. Dacă vreţi să vă fie mai clare acestea, mergeţi câteva zile la mânăstire, participaţi la toate slujbele ce se fac şi veţi înţelege. Iar dacă nu puteţi face aceasta, citiţi în Ceaslov rugăciunile celor şapte Laude.

 

 

Din rugăciunile celor şapte Laude (din Ceaslov):

a) Miezonoptica:

„Iată, Mirele vine la miezul nopţii şi fericită e sluga pe care o va afla priveghind; dar nevrednică este iarăşi pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu cu somnul să nu te îngreunezi, ca să nu te dai morţii şi afară de împărăţie să te încui. Ci te deşteaptă, strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti, Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi."

b) Utrenia cu Ceasul I:

„Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, şi cântare îngerească strigăm Ţie, Puternice: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul nostru; pentru Născătoarea de Dumnezeu miluieşte-ne pe noi."

„Ca pe un somn lepădând lenea, suflete, îndreptare spre lauda Judecătorului arată şi cu frică strigă: Sfânt, Sfânt, Sfânt eşti Dumnezeul nostru; pentru rugăciunile tuturor sfinţilor Tăi, miluieşte-ne pe noi."

c) Ceasul al III - lea:

„Bine eşti cuvântat, Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce preaînţelepţi pe pescari i-ai arătat, trimiţându-le lor Duhul Sfânt; şi printr-înşii lumea ai vânat, Iubitorule de oameni, slavă Ţie."

d) Ceasul al VI - lea:

„Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşealelor noastre, Hristoase Dumnezeule. Că de voie ai binevoit a Te sui cu trupul pe Cruce, ca să izbăveşti din robia vrăjmaşului pe cei pe care i-ai zidit. Pentru aceea cu mulţumire strigăm Ţie: toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Cel ce ai venit să mântuieşti lumea."

e) Ceasul al IX - lea:

„Pe Mieluşelul şi Păstorul şi Mântuitorul lumii pe Cruce văzându-L ceea ce L-a născut, a zis, lăcrimând: lumea se bucură luând izbăvire, iar inima mea arde văzând răstignirea Ta, pe care pentru toţi o rabzi, Fiule şi Dumnezeul meu."

f) Vecernia:

„Bine eşti cuvântat, Stăpâne atotţiitorule, Care ai luminat ziua cu lumină de soare şi noaptea ai strălucit-o cu raze de foc; Care ne-ai învrednicit a trece lungimea zilei şi a ne apropia de începuturile nopţii; ascultă rugăciunea noastră şi a tot poporul Tău şi ne iartă nouă tuturor păcatele noastre cele de voie şi cele fără de voie."

g) Pavecerniţa:

„Ziua trecând, mulţumesc Ţie, Doamne; seara, rogu-mă, cu noaptea, fără de păcat dăruieşte-o mie, Mântuitorule, şi mă mântuieşte."

„Doamne al puterilor, fii cu noi, că pe altul afară de Tine, ajutor întru necazuri nu avem. Doamne al puterilor, miluieşte-ne pe noi."

 

 De la Sfântul Ioan din Kronstadt:

- „Slujbele zilnice ale Bisericii Ortodoxe sunt foarte variate, cu un conţinut bogat, cu efect plăcut şi înviorător asupra sufletului. Pe de o parte, în ele sunt zugrăvite neîncetat bunătatea, înţelepciunea, atotputernicia, măreţia, dreptatea, şi sfinţenia Domnului; în ele se închipuie, ca şi în Sfânta Liturghie, viaţa lui Iisus Hristos, învăţătura Sa, minunile, patimile, moartea, îngroparea, învierea şi înălţarea Sa la ceruri; pe de altă parte sunt închipuite şi felurite nevoinţe (chinuri, oboseli) ale sfinţilor care au bineplăcut lui Dumnezeu cu rugăciuni de mijlocire pentru noi înaintea lui Dumnezeu; mai este închipuită toată viaţa omului păcătos, căderea lui, sărăcia şi goliciunea lui sufletească cea după cădere, suspinele sale, lacrimile de pocăinţă, rugăminţile de milostivire către Dumnezeu şi chemarea drept mijlocitori a sfinţilor lui Dumnezeu."

- „În timpul rugăciunii şi, în general, al dumnezeieştilor slujbe, trebuie să fim convinşi că Dumnezeu, Maica lui Dumnezeu, îngerii şi sfinţii ne văd şi ne ascultă; sunt bine şi degrabă ascultători; uşor de înduplecat şi de schimbat mai mult decât orice om viu. De aceea, trebuie să ne rugăm întotdeauna cu sârguinţă, fără lene, cu credinţă vie, cu nădejde vie, cu dragoste pornită din inimă şi cu inimă curată."

 

 Exerciţiu:

Puneţi săgeţi de corespondenţă între cuvintele şi expresiile de mai jos:

 Fișe pentru elevi, părinți, profesori
         Mirela Șova

Ceasul VI

Ora 12 noaptea

utrenie cu Ceasul I

mânecândă

vecernie

Cartea ceasurilor

evanghelie

Cartea psalmilor

Ceasul al III - lea

Ora 3 după-amiaza

Ceasul al IX - lea

Ora 12, la prânz

miezonoptică

Ora 9 dimineaţa

pavecerniţă

După cinare

ceaslov

Cartea Bisericii

psaltire

Slujba de seară

 

Bibliografie consultată:

  • „Liturgica teoretică", pr. Ene Branişte (pentru seminariile teologice);
  • Sfântul Ioan de Kronştadt, „Liturghia - cerul pe pământ";
  • Ceaslov;
  • „Dicţionar al Noului Testament", pr. Ioan Mircea;
  • Sfânta Scriptură.

 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article