Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Sfantului Teodor Studitul

Sfântului Teodor Studitul

 

  

Pentru viaţa cea de obşte, cuviosul s-a-ngrijit,

Rânduind cele ce astăzi cu greu mai sunt de găsit...

Cu exemplul său în faţă, mii de oameni credincioşi,

Nevoinţa o învaţă, spre a fi cât mai pioşi.

 

Luminează-n necredinţă, el icoanele cinstind;

Mustră, dârz, pe împăraţii care s-au împotrivit

Legii sfinte de la Domnul, prin păcate şi păreri

Ce sunt fiice ereziei, provocând multe dureri.

 

Închisoarea nu-l opreşte să vestească de minuni

Ce se fac de la icoane, neprimind vreun alt stăpân,

Decât numai pe Hristosul, Domnul ce S-a întrupat -

De la El, prima icoană, lui Abgar s-a imprimat.

 

Mustră, cugetă şi scrie cu tărie de viteaz,

Sfântul Teodor Studitul, cel bătut, chiar din necaz;

N-are teamă de domnie, iar de moarte - niciun pic,

Întăreşte în credință pe tot omul cucernic.

 

Mulţi ani, chinuit, nu tace, icoanele apărând,

Iară la vreme de pace, multe scrieri adunând;

E iubit de toţi cei care adevărul îl iubesc,

Pentru dreapta-i socoteală, toţi creştinii îl cinstesc.

 

Din viaţă se-nvredniceşte să facă multe minuni,

Rugăciunea o-mplineşte, îngerii-i aduc cununi,

Iar la trecerea spre Viaţă, sufletul îi e luat

Tot de îngeri, în miresme, şi la Domnul înălţat.

 

Sfinte Teodor Studitul, o, călugăr cuvios,

Roagă-te pentru noi, astăzi, care ne-nchinăm sfios

În fața icoanei tale: dăruieşte-ne cu sfat,

Cu tărie în credinţă, cum şi ţie ţi s-a dat!

 

Înmulţeşte-n mânăstire obştea celor cuvioşi,

Ce se roagă pentru lume, fără preget, cu folos!

 

 

Cuvânt înaintea Postului Crăciunului de la Sfântul Teodor Studitul:

 

Fraţilor şi părinţilor, arătarea lui Dumnezeu s-a apropiat pentru toată lumea şi ziua bucuriei a ajuns la uşile noastre. Bucurie ca aceasta nu s-a făcut de când este lumea, căci Fiul lui Dumnezeu a venit la noi, nu ca în vremea veche prin prooroci care prooroceau părinţilor noştri cu pilde, ci prin naşterea din Fecioară venind, S-a arătat nouă faţă către față. Nu este niciun lucru mai fericit şi mai mântuitor în neamurile neamurilor, decât acesta.


Aceasta este minunea cea mai înaltă, decât toate minunile pe care le-a făcut Dumnezeu de la începutul lumii. Drept aceea îngerii propovăduiesc taina şi steaua cerească vesteşte pământului pe Împăratul ceresc. Pentru aceea păstorii aleargă să vadă pe Pruncul ce li s-a propovăduit. Magii cu daruri împărăteşti I se închină, iar îngerii laudă pe Dumnezeu Care se slăveşte de cei de sus şi pe pământ se vesteşte pacea. Mărturiseşte şi Apostolul: „că aceasta este Pacea noastră, care a împreunat pe îngeri cu oamenii, amândouă cetele le-a făcut una, făcând pace prin cruce, omorând vrăjmăşia în Sine."


Pe Acesta au dorit proorocii şi drepţii să-L vadă, dar nu L-au văzut, decât prin credinţă, iar noi şi cu ochii L-am văzut şi cu mâinile L-am pipăit, precum este scris despre cuvântul vieţii: „Și viaţa S-a arătat la noi şi fii ai lui Dumnezeu ne-am făcut." Dar ce vom răsplăti Domnului pentru toate câte ne-a dat nouă? Astfel Sfântul David a zis cu mulţi ani înainte: „Paharul mântuirii voi lua şi numele Domnului voi chema." Deci, fraţilor, să ne veselim că şi noi ne-am învrednicit ca să răsplătim Domnului pentru toate câte ne-a dat.

 

(fragment din „Izvoare duhovniceşti", V, Editura Episcopiei Ortodoxe Alba-Iulia, 1994, din cuvântul 40)
 Spre viața Sfântului Teodor Studitul, povestită pe scurt, click aici.

 Spre comanda cărții "Dreapta credință în Scrierile Sfinților Părinți. Vol. 1", de Sfântul Theodor Studitul, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Amfilohie de Iconium, Editura Sophia,
click aici.
 
 Spre free download al cărții "Cuvântări duhovnicești", de Sfântul Teodor Studitul,
 
click aici.
 
 Spre comanda cărții "Sfântul Theodor Studitul sau despre datoria de a mărturisi", de Sebastian Nazâru,
click aici.

 
Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

 

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article