Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Fisa suplimentara. Sarbatorile Sfintilor ingeri si ale Crucii

Sărbătorile Sfinților îngeri și ale Sfintei Cruci

 


Dintre sărbătorile Îngerilor şi ale Crucii doar trei sunt trecute în calendarul ortodox cu cruce roşie: Înălţarea Sfintei Cruci (14 sept.); Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil (8 nov.); Duminica Sfintei Cruci (a III-a din Postul Mare). Sunt şi alte sărbători mai mici închinate fie îngerilor, fie Crucii, dintre care amintim: Soborul Arhanghelului Gavriil (26 mart.).


 1. Soborul Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor Puterilor cereşti - 8 nov. - „sobor" = adunarea credincioşilor pentru a cinsti pe toţi îngerii, căci nu numai cei doi Arhangheli sunt serbaţi pe 8 nov., ci toţi îngerii.


- Ce ştim despre îngeri? - Sunt fără trupuri, slugi ale lui Dumnezeu, prietenii şi ocrotitorii noştri; uneori împlinesc pedepsele lui Dumnezeu (ex. peste Sodoma şi Gomora; plăgile peste egipteni); duc rugăciunile noastre la Dumnezeu; ocrotesc pe cei drepţi (ex. cei trei tineri în cuptorul de foc); vestesc Naşterea Domnului, Învierea, a doua Venire a lui Hristos; sunt mai înţelepţi decât oamenii, dar nu cunosc viitorul, nici gândurile oamenilor, ci numai ce le descoperă Dumnezeu.

- îngerii păzitori: ne dau numai sfaturi bune;


- „Şi s-a făcut război în cer: Mihail, şi îngerii lui, au pornit război cu balaurul. Şi se războia şi balaurul şi îngerii lui şi n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru ei loc în cer. Şi a fost aruncat balaurul cel mare, şarpele cel de demult, care se cheamă satana, diavolul cel ce înşeală pe toată lumea, pe pământ, şi îngerii lui au fost aruncaţi cu el." (Apoc. XII, 7-9) Dumnezeu a creat la început lumea nevăzută, îngerii; dintre aceştia, unii s-au răzvrătit, în frunte cu Lucifer; Arhanghelul Mihail a atras atenţia îngerilor: „Să luăm aminte, noi, ce a păţit Lucifer, cel ce era cu noi: cel ce era lumină, acum e întuneric. Că cine este ca Dumnezeu? Mi - ca - El?" Şi atunci s-au adunat toţi îngerii credincioşi lui Dumnezeu, iar Mihail a fost pus căpetenie a lor.


Gavriil - vesteşte profetului Daniil timpul când se va naşte Mesia;

- l-a învăţat pe Moise să scrie cărţile Facerii;

- vesteşte pe Ioachim şi pe Ana că li se va naşte Fecioara Maria;

- vesteşte preotului Zaharia naşterea Sfântului Ioan Botezătorul;

- vesteşte Fecioarei Maria naşterea Mântuitorului, de la Duhul Sfânt;

- vesteşte mironosiţelor învierea lui Hristos.


- Toate cele nouă cete îngereşti (serafimii, heruvimii, scaunele, domniile, puterile, stăpâniile, începătoriile, arhanghelii, îngerii) se serbează la 8 nov.. Ele se vor aduna la ziua Judecăţii, care se mai numeşte „ziua a opta".


 2. Soborul Sfântului Arhanghel Gavriil - 26 martie - a doua zi după Buna Vestire, în cinstea veştii bune aduse de Arhanghel Fecioarei Maria.


- Cum cinstim pe îngeri, în afară de participarea la serbarea lor (la biserică, la Sfânta Liturghie)?

- Prin: - ridicare de biserici cu hramul lor;

- purtarea numelui lor;

- pictarea de icoane cu chipul lor, şi cinstirea acestor icoane;

- prin diverse rugăciuni către ei, dintre care acatistele şi rugăciunile către îngerul păzitor sunt cele mai citite de credincioşi.


- Crucea - în vechime era obiect de tortură, dar prin răstignirea lui Hristos pe ea s-a sfinţit, fiind altar de jertfă; e simbol al suferinţelor prin care se ajunge la fericirea raiului.


 3. Înălţarea Sfintei Cruci - 14 sept.

- este o sărbătoare care ne aminteşte mai multe lucruri: în primul rând, e o zi de post, în orice zi ar pica, pentru că ne pune înainte patimile lui Hristos;

- apoi, se serbează pentru că semnul Crucii s-a arătat Sfântului Constantin cel Mare ziua pe cer, şi i s-a spus în vis că va învinge în lupta cu Maxenţiu, dacă îşi va pune pe steag semnul crucii, ceea ce s-a şi întâmplat;

- tot această zi ne aminteşte de găsirea lemnului Sfintei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena, la Ierusalim, după care a fost ferecat în argint şi înălţat în Biserica Învierii.

- tot în această zi se serbează readucerea lemnului Crucii în 614, după ce fusese capturat de perşi.


 4. Duminica a III-a din Postul Mare - a Sfintei Cruci - se cinsteşte în acel moment Sfânta Cruce, pentru că ni se arată că, prin suferinţele Crucii şi prin greutatea postului, se ajunge la bucuria Învierii.

 


 Rugăciune către Sfântul înger păzitor al vieţii noastre:

„Îngere al lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi şi de toată viclenia vrăjmaşului meu celui potrivnic mă izbăveşte; ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu, şi te roagă pentru mine, păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăţi vrednic bunătăţii şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor sfinţilor. Amin."

 

 De la Sfântul Teofan Zăvorâtul:
„Nu poţi merge fără cruce în urma Domnului purtător de cruce. Ce e această cruce? Necazurile, întristările de tot felul ce vin în tot timpul, dinăuntru şi din afară asupra celui ce împlineşte cu conştiinţă dreaptă poruncile Domnului. Acolo unde nu e această cruce, nu poate fi vreun creştin. Înlesnirile de toate felurile şi dezmierdările nu sunt pentru un creştin. Sarcina creştinului adevărat e să se curăţească şi să se îndrepteze. El e ca un bolnav care are nevoie de mai multe operaţii, şi toate acestea dor. Bucură-te, deci, când simţi că te apasă crucea, că înseamnă că mergi pe calea Domnului. Rabdă puţin, că acum vine sfârşitul, aducător de cununi!"


 Am consultat:

 •  „Liturgica teoretică", Pr. prof. Ene Branişte (pentru seminariile teologice);
 •  Proloagele;
 •  Vieţile Sfinţilor pe luna noiembrie;
 •  Sfântul Teofan Zăvorâtul, „Tâlcuiri din Sfânta Scriptură", 1999;
 • Carte de rugăciuni.

   

  Autor:
  Prof. Religie Mirela Șova

 Fișe pentru elevi, părinți, profesori
         Mirela Șova
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article