Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Fisa suplimentara - Virtutile dreptatii, curajului, cumpatarii...

Virtuțile dreptății, curajului, cumpătării,

înțelepciunii


 

"Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul cu binele" (Romani XII, 21).
 Virtuţile de căpetenie arătate faţă de oameni, din care se nasc şi alte forme de virtute, sunt: dreptatea, curajul, cumpătarea şi înţelepciunea.


Dreptatea creştină
- nu înseamnă „ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte", cum era în Legea Veche, ci ea caută să învingă răul prin bine. Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne vorbeşte foarte des despre această dreptate, despre care numai El ne-a învăţat în mod desăvârşit: „Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte». Eu însă vă spun vouă: Nu vă împotriviţi celui rău; iar cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe celălalt. Celui ce voieşte să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa. Iar de te va sili cineva să mergi o milă, mergi cu el două. Celui care cere de la tine dă-i; şi de la cel ce voieşte să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta.

Aţi auzit că s-a zis: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău». Iar Eu vă zic vouă: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă prigonesc. Ca să fiţi fiii Tatălui vostru Celui din ceruri, că El face să răsară soarele peste cei răi şi peste cei buni şi trimite ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi." (Matei V, 38 - 45)

- Iată un exemplu în care Hristos a împlinit dreptatea despre care El Însuşi a vorbit: atunci când Iuda Iscarioteanul a venit cu oaste ca să-L dea spre răstignire pe Mântuitorul, unul dintre Apostoli (Sfântul Petru) a scos sabia şi a tăiat urechea unui soldat (Malhus). „Dar Iisus, răspunzând, a zis: Lăsaţi, până aici. Şi atingându-Se de urechea lui l-a vindecat." (Luca XXII, 51)

Faptele dreptăţii sunt: milostenia, rugăciunea şi postul. Acestea se fac în ascuns, nu pentru a fi lăudat de lume.


Curajul sau bărbăţia
- nu înseamnă înfruntarea pericolelor, ci învingerea poftelor care ne împiedică la realizarea binelui şi înfruntarea pericolelor care se opun realizării binelui. Curajul creştin se arată în suferinţă şi în răbdare. Cu cât cineva rabdă mai liniştit necazurile şi suferinţele, cu atât e mai curajos. Exemplul suprem de curaj îl avem, bineînţeles, la Mântuitorul nostru Iisus Hristos, mai ales atunci când a răbdat răstignirea pe Cruce pentru noi şi mântuirea noastră: „Şi când au ajuns la locul care se cheamă al Căpăţânii, L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta şi altul de-a stânga. Iar Iisus zicea: Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac. Şi împărţind hainele Lui, au aruncat sorţi. Şi sta poporul privind, iar căpeteniile îşi băteau joc de El, zicând: Pe alţii i-a mântuit; să Se mântuiască şi pe Sine Însuşi, dacă El este Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Şi Îl luau în râs şi ostaşii care se apropiau, aducându-I oţet, şi zicând: Dacă Tu eşti regele iudeilor, mântuieşte-Te pe Tine Însuţi!" (Luca XXIII, 33 - 37)


Cumpătarea
- înseamnă stăpânire de sine, măsură în privinţa mâncării, băuturii, în îmbrăcăminte, în vorbe şi în toată purtarea. Ea duce la blândeţe, smerenie, bună cuviinţă în vorbă şi în purtare, la sănătate trupească şi sufletească.

Lipsa cumpătării ne afectează sănătatea. De exemplu, necumpătarea la mâncare şi băutură duce la îmbolnăvirea ficatului, stomacului, a vaselor de sânge, a pancreasului etc. Iar în privinţa cumpătării la îmbrăcăminte, Sfânta Scriptură ne zice: „Podoaba voastră să nu fie cea din afară: împletirea părului, podoabele de aur şi îmbrăcarea hainelor scumpe, ci să fie omul cel tainic al inimii, întru nestricăcioasa podoabă a duhului blând şi liniştit, care este de mare preţ înaintea lui Dumnezeu" (I Petru III, 3 - 4).


Înţelepciunea
- înseamnă cunoaşterea voii lui Dumnezeu şi urmarea ei de către creştini. Înseamnă a alege totdeauna numai ceea ce este bun şi a evita răul. Cel înţelept îşi controlează cuvintele, privirea şi auzul, îşi alungă gândurile rele şi se gândeşte des la moarte. Hristos Însuşi este numit „Înţelepciunea". Roadele înţelepciunii sunt: prevederea, ascultarea de sfatul bun al altuia. Sfânta Scriptură ne vorbeşte adesea despre înţelepciune: „Înţelepciunea este mai bună decât pietrele preţioase şi nici lucrurile cele mai preţioase nu au valoarea ei. Eu, înţelepciunea, locuiesc împreună cu prevederea şi stăpânesc ştiinţa şi buna chibzuială. (...) Rodul meu e mai bun decât aurul şi decât aurul cel mai curat, şi ceea ce vine de la mine este mai de preţ decât argintul lămurit. (...) Începutul înţelepciunii este frica de Dumnezeu." (Pilde cap. VIII - IX)


 Toate aceste virtuţi, dreptatea, curajul, cumpătarea şi înţelepciunea, nu pot fi separate de credinţă, nădejde şi de dragoste. De fapt, ele pot fi numite „raze ale dragostei", adică forme prin care ne arătăm dragostea faţă de oameni şi ascultarea faţă de Dumnezeu. Ele trebuie însoţite de rugăciune, care ne dă puterea de a le împlini în viaţa noastră.

 

 Istorioară religioasă:

Curajul sfinţilor

Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul din Cezareea Capadociei, era silit să treacă de partea unor eretici, care erau încurajaţi de împăratul Valens. Într-o zi, guvernatorul statului l-a chemat la sine pe renumitul sfânt:

- Cum de îndrăzneşti să te opui împăratului?

- Împăratul e mare şi puternic, dar Dumnezeu este şi mai mare, i-a răspuns Sfântul Vasile.

- Bine, continuă guvernatorul, dar nu te temi că te voi pune la chinuri mari?

- Care ar fi acele chinuri? întrebă Sfântul.

- Îţi voi confisca averile, te voi izgoni din ţară, te voi chinui şi osândi la moarte.

- Confiscarea averii? Am doar câţiva bănuţi. Mă vei izgoni? Dar tot pământul este al lui Dumnezeu. Mă ameninţi cu chinurile? Biciul îmi va zdrobi trupul, căci este neputincios, dar sufletul nu-l va putea atinge. Cât despre moarte, nici de asta nu mă tem, căci moartea mă va face să văd mai curând faţa lui Dumnezeu, la care demult doresc să ajung.

- Niciodată nu mi-a vorbit cineva cu atât curaj, zise guvernatorul Capadociei.

- Probabil că n-ai întâlnit niciodată un episcop, răspunse Sfântul.

Îndrăzneala Sfântului Vasile îl dezarmă pe guvernator, care îl eliberă.

(după Pr. Dr. Ştefan Slevoacă, „Din tezaurul Ortodoxiei")


 Sfântul Ioan din Kronştadt ne învaţă:

„Înţelepciune, drepţi!" - Înţelepciunea este Hristos Dumnezeu. Drepţi, adică cu inimă curată. Deci să stăm cu inimă curată înaintea lui Hristos la slujbele Bisericii.


 

 
Prof. Religie Mirela Șova

 Fișe pentru elevi, părinți, profesori
         Mirela Șova
Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article