Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a treia / Biserica, parti componente

BISERICA, PĂRȚI COMPONENTE
 Clasa: a III-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecţiei): Biserica, părţi componente

Tipul lecţiei: transmitere / însuşire de cunoştinţe

Durata lecţiei: 45 min.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să indice părţile componente ale unei biserici şi ordinea icoanelor de pe catapeteasmă;

O2: să alcătuiască un rebus religios, legat de părţile componente ale bisericii;

O3: să completeze spaţiile punctate cu acele cuvinte care se potrivesc;

O4: să realizeze două scheme grafice pe baza cunoştinţelor asimilate la lecţie.

Obiective formativ-educative:

- să înţeleagă faptul că Biserica, lăcaşul Domnului, are o organizare arhitectonică şi picturală specială, în funcţie de scopul ei.

Strategia didactică:

-       mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: scheme grafice, caiet auxiliar.

-       metodele de învăţământ folosite la lecţie: ştiu / vreau să ştiu / am aflat, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, conversaţia euristică, povestirea.

-       formele de organizare a clasei: frontală, individuală.

Bibliografia:

Liturgica teoretică, Caietul auxiliar de Religie, „Icoana - ferească către absolut".Desfăşurarea lecţiei:    


I. Moment organizatoric

- salutul, rugăciunea, prezenţa.


II. Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse

- se notează titlul lecţiei noi. Se va urmări prezentarea şi învăţarea părţilor componente ale unei biserici, a icoanelor care se află pe iconostas şi înţelegerea faptului că biserica (construcţie) are o organizare deosebită, potrivită cu funcţia ei de casă a Domnului.


III. Transmiterea noilor cunoştinţe

  Ana şi Ionel s-au dus cu mama lor la biserică, să aprindă o lumânare. Nu se ţinea slujbă în acel moment, iar biserica era goală. De aceea copiii au început să întrebe:

- Mamă, de ce biserica seamănă cu un palat? a fost întrebarea Anei.

- Pentru că ea chiar este un palat, unde locuieşte Dumnezeu, i-a răspuns mama.

- Dar de ce are mai multe uşi? a întrebat şi Ionel.

- Pentru că o biserică are mai multe părţi, şi anume trei. Ele sunt separate, de regulă, prin uşi.

- Care sunt părţile acestea? a fost curioasă Ana.

- Prima parte este tinda (pronaosul). E chiar la intrarea în biserică, unde ne aflăm şi noi acum. Vedeţi icoana de acolo? Ni-i arată pe Adam şi pe Eva, când au fost izgoniţi din Rai. A doua parte este naosul (nava), în care intrăm acum. E în continuarea tindei. Aici stau credincioşii la sfintele slujbe.

- Dar în tindă cine stă? a întrebat Ana.

- În tindă stăteau înainte cei nebotezaţi şi cei cu păcate mari. Aici se fac astăzi botezurile. Dar să admirăm icoanele din naos. Cele mai multe sunt cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ele arată cum ne-a scos El din iad.- Cum se cheamă peretele acesta din faţa naosului? a întrebat iarăşi Ana.

- E tâmpla sau catapeteasma. E un perete de icoane care desparte naosul de cea de-a treia parte a bisericii: altarul. Tâmpla are trei uşi: la mijloc sunt cele împărăteşti (pe care intră şi iese numai preotul), iar pe margini sunt două uşi diaconeşti, pe care pot intra şi ajutoarele preotului.

- Dar în altar nu avem voie să intrăm? s-a mirat Ionel.

- Nu, pentru că nu suntem ajutoare de preot. Altarul este locul cel mai sfânt al bisericii, încât numai persoanele sfinţite (preoţii) pot intra acolo. În altar e prezent Hristos.

- Ştiu, prin Sfânta Împărtăşanie! a completat Ionel. Mamă, mai am o singură nelămurire: de unde ştii tu atât de multe lucruri despre biserică?

- De la mama mea, iar ea de la mama ei, iar aceasta de la mama ei şi tot aşa... Şi acum să ne închinăm şi să mergem acasă, că o să vă mai învăţ şi altă dată...


- povestirea religioasă „Diavolul e de vină?"


- prezentarea a două scheme grafice legate de părţile componente ale unei biserici şi de icoanele de pe iconostas.


IV. Fixarea noilor cunoştinţe

- Întrebări şi discuţii:

Care sunt părţile unei biserici?

Cine stăteau pe vremuri în tindă?

Care e cea mai sfântă parte a bisericii? De ce?

Cum e prezent Mântuitorul nostru Iisus Hristos în sfântul altar?

Ce desparte naosul de altar?


- Exerciţiu: Alcătuiţi cuvinte încrucişate despre cele învăţate astăzi, încât pe verticala A-B să obţineţi cuvântul „Biserica".


V. Aprecierea, asocierea, generalizarea

 Să ştim mai mult!

De la Sfântul Ioan din Kronştadt învăţate

Biserica este împărţită în trei părţi, pentru că ea se roagă pentru trei feluri de oameni: cu mulţumire pentru sfinţi, cu cerere pentru cei vii de pe pământ şi pentru cei care au murit şi nu au ajuns în Rai.

*

Când intrăm în biserică, intrăm într-o lume deosebită, în care vedem chipurile sfinţilor (oameni ce au avut o viaţă minunată), chipul Maicii Domnului, al îngerilor şi chipul lui Hristos. De ce? Pentru că ele sunt cele mai importante persoane şi cele mai bune, pe care le şi sărbătorim şi cu care dorim să trăim în împărăţia cerurilor.


VI. Activitatea suplimentară

 Exerciţiul 1: Completaţi spaţiile punctate din textul de mai jos, scriind cuvintele care lipsesc:

Biserica este casa lui ... ... ... . Ea este alcătuită din pronaos sau ... ... ..., din ... ... ... şi din altar. Între altar şi ... ... ... se află ... ... ... sau catapeteasma.


 Exerciţiul 2: Desenaţi pe caietul de Religie următoarea schemă de biserică (văzută de sus):

 


VII. Încheierea

- rugăciunea, salutul.

 


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article