Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a sasea / Sarbatorile Sfintilor

SĂRBĂTORILE ÎN CINSTEA SFINȚILOR
Clasa: a VI-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecţiei): Sărbătorile în cinstea Sfinţilor

Tipul lecţiei: transmitere şi însuşire de cunoştinţe

Durata lecţiei: 50 min.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să enumere sărbătorile închinate marilor Sfinţi şi data serbării lor;

O2: să prezinte pe scurt viețile acestor Sfinți;

O3: să recunoască în icoanele prezentate pe Sfinţii respectivi, corelând icoana cu viaţa Sfântului reprezentat în ea;

O4: să indice numele Sfinților corespunzătoare definiţiilor date în exerciţiu.

Obiective formativ-educative:

 • - să cinstească pe Sfinţi, ca pe prietenii lui Dumnezeu şi rugătorii noştri către El;
 • - să cunoască data serbării marilor Sfinţi şi să conştientizeze modalitatea creştină de serbare a lor.

Strategia didactică:

 • - mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: Album cu icoane, planşă cu sfinţii sărbătorilor.
 • - metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, povestirea, problematizarea, argumentarea.
 • - formele de organizare a clasei: frontală.

Bibliografia:

 • - Liturgica teoretică, manual;
 • - Proloagele, vol. I şi II;
 • - Antihristica, 1994;
 • - Apocalipsa 13, Ing. Mircea Vlad, 1999;
 • - Sfânta Scriptură.

 Desfăşurarea lecţiei:
I. Moment organizatoric

- salutul;

- rugăciunea;

- prezenţa.

II. Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse

- Se notează pe tablă / în caiete titlul lecţiei noi: „Sărbătorile în cinstea Sfinţilor". Vom studia despre marii Sfinţi ai Bisericii Ortodoxe, spre o mai mare cinstire a acestora și o mai mare apropiere de ei.


III. Transmiterea noilor cunoştinţe

 • Cine sunt sfinţii? - Sunt oameni foarte credincioşi, iubitori de Dumnezeu şi de semeni.
 • Sunt mai multe categorii de sfinţi: mucenici (martiri), mărturisitori, cuvioşi (pustnici), ierarhi, apostoli, dascăli, doctori fără de arginţi etc.
 • În perioada persecuţiilor, bisericile se zideau în cinstea sfinţilor, chiar pe locul unde aceştia îşi dăduseră viaţa sau fuseseră înmormântaţi.
 • Sărbătorirea sfinţilor se face, de regulă, în ziua morţii lor, pentru că moartea lor e naşterea lor la viaţa veşnică.
 • Cinstirea sfinţilor se face: pentru a venera pe sfinţi şi prin ei, pe Dumnezeu, izvorul sfinţeniei; pentru a îndemna credincioşii să urmeze pilda vieţii lor; pentru a cere sfinţilor să se roage pentru noi.

Marile sărbători ale sfinţilor:


 1. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir: 26 oct.

- se prezintă icoana din album şi cea de pe planşă.

- a trăit în vremea persecuţiilor, a împăratului Maximian;

- a fost crescut de părinţi în credinţă, în ascuns, învăţat de mic cu milostenia. Când s-a făcut mare, a rămas orfan şi bogat. E făcut voievod al Tesalonicului de către împărat.

- Când s-a aflat că Dimitrie e creştin, a fost închis. Pentru că a dat binecuvântarea lui Nestor să poată învinge pe luptătorul Lie (care ucidea mulţi creştini), e străpuns cu suliţele. De aceea e reprezentat în icoane cu o suliţă în mână.

- Sfintele sale moaşte se află în Tesalonic, din Grecia, iar în ziua pomenirii sfântului ele izvorăsc mir.


 2. Sfântul Ierarh Nicolae - 6 dec.

- se prezintă icoana din album şi cea de pe planşă.

- pentru nespusa lui bunătate și credință a fost făcut episcop.

- a trăit la sfârşitul perioadei persecuţiilor, a fost închis pentru credinţă, dar eliberat în vremea Împăratului Constantin cel Mare.

- e făcător de minuni şi în timpul vieţii, şi după moarte. În viaţă: cei trei voievozi pe care îi scoate din temniţă.

- participă la primul sinod ecumenic.

- după moarte: minunea cu credinciosul căzut noaptea în mare, care a strigat „Sfinte Nicolae, ajută-mi!" şi s-a văzut ajuns acasă, cu hainele ude de apa mării, într-o secundă; minunea cu covorul lui Nicolae.

- Sfintele sale moaşte se află la Bari (Italia), dar mâna dreaptă este la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti.


 3. Sfântul Arhidiacon Ştefan - 27 dec.

- se prezintă icoana de pe planşă.

- este primul mucenic creştin, ucis cu pietre pentru credinţă în anul 33 d. Hr., în acelaşi an cu Mântuitorul.

- Saul, păzitorul hainelor ucigaşilor evrei, va deveni Sfântul Apostol Pavel, la rugăciunile Sfântului Ştefan.


 4. Soborul Sfântului Ioan Botezătorul - 7 ian.

- se prezintă icoana de pe planşă.

- se sărbătoreşte a doua zi după Bobotează.

- Ioan e cel care a descoperit primul lumii că Hristos e Mesia.

- a avut o naştere minunată, urmată de o viaţă în pustie; botezul lui e diferit de cel al creştinilor, e doar pregătitor pentru cel adus de Hristos.

- se serbează momentul când Ioan şi-a dat seama că Hristos e Mântuitorul lumii.


 5. Sfinţii Trei Ierarhi - Vasile cel Mare, Grigorie Teologul, Ioan Gură de Aur - 30 ian.

- Toţi trei au fost episcopi, trăitori după perioada persecuţiilor (sec. IV d. Hr.), toţi trei au cunoscut foarte bine învățătura vremii lor, ca și pe cea a Bisericii, şi au tâlcuit Scriptura.

- Sfântul Vasile: a tâlcuit Cartea Facerii şi a Psalmilor, a stabilit rânduieli pentru viaţa călugărească, a îndemnat pe cei bogaţi la ridicarea azilelor, spitalelor, orfelinatelor. A îmbunătăţit Sfânta Liturghie, ca şi Sfântul Ioan Gură de Aur.

- Sfântul Grigorie - a vorbit despre Sfânta Treime, a combătut pe ereticul Arie.

- Sfântul Ioan Gură de Aur - a vorbit despre milostenie, a explicat  Evanghelia după Matei şi la epistolele pauline.

- după moartea lor, credincioşii au început să se certe care dintre cei trei sfinţi e mai mare. De aceea, cei trei ierarhi s-au arătat în vis unui preot şi i-au explicat că ei la Dumnezeu sunt împreună şi nu-şi pun problema întâietăţii. De aceea, s-a stabilit o sărbătoare comună a celor trei sfinţi, deşi fiecare are în an o dată separată de serbare.


 6. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe - 23 apr.

- se prezintă icoana din album şi de pe planşă.

- a trăit în vremea prigoanelor, sub împăratul Diocleţian.

- a fost crescut în credinţă; când a ajuns mare, s-a făcut conducător de oaste; şi-a mărturisit credinţa în faţa împăratului şi a fost închis şi torturat în fel şi chip, dar a rămas nevătămat.

- pentru aceasta i s-a tăiat capul.

- Sfântul Voievod Ştefan cel Mare avea pe steag icoana Sfântului Gheorghe, considerat ocrotitorul în lupte al moldovenilor. Sunt mai multe oraşe cu numele sfântului în România, şi unul din braţele Dunării poartă numele lui.

- făcător de minuni şi după moarte: minunea cu stâlpul văduvei şi cu vindecarea mâinii saracinului.

- moaştele sale: la Lida (Palestina) şi la Roma.


 7. Sfinţii Împăraţi Constantin şi maica sa, Elena - 21 mai.

- se prezintă icoana din album şi cea de pe planşă.

- Constantin a luptat cu Maxenţiu pentru conducerea imperiului roman (bizantin), şi i s-a arătat pe cer, în plină zi, Crucea însoţită de cuvintele: „în acest semn vei învinge". De aceea a pus Sfânta Cruce pe steagul de luptă, şi astfel l-a înfrânt pe Maxenţiu. Ajuns împărat, Constantin opreşte prigoana împotriva creştinilor, declară duminica zi de odihnă în imperiu, mută capitala imperiului de la Roma la Bizanţ (devenit Constantinopol, după numele lui); organizează primul sinod ecumenic.

- Sfânta Elena e cea care a găsit Crucea de lemn a Mântuitorului; ziditoare de multe biserici.


 8. Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul (Drăgaica, Sânzienele) - 24 iun.

- Dacă Hristos a strălucit pentru noi ca soarele, Ioan a fost luceafărul ce răsare înaintea soarelui.

- s-a născut înaintea lui Hristos, pentru ca cei ce vor vedea naşterea sa dintr-o bătrână (Elisabeta) să creadă şi naşterea lui Hristos dintr-o Fecioară.

- Arhanghelul Gavriil l-a vestit pe Zaharia de naşterea lui Ioan. Pentru că acesta nu a crezut, a rămas mut până în a opta zi de la naşterea lui Ioan, când i s-a pus numele.


 9. Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel - 29 iun.

- se prezintă icoana din album şi cea de pe planşă.

- Petru - pescar, neştiutor de carte, pe numele originar Simon, frate cu Andrei; se leapădă de trei ori de Hristos, dar îşi cere iertare; predică Evanghelia în multe locuri, cu înflăcărare; s-au păstrat două scrisori ale sale, în Noul Testament. E răstignit cu capul în jos, la Roma, pe 29 iun., de împăratul Nero.

- Pavel - foarte învăţat; pe numele originar Saul, se converteşte pe drumul Damascului, devine Apostolul neamurilor. S-au păstrat multe scrisori ale sale în Noul Testament. I s-a tăiat capul cu sabia, la 29 iun., la Roma, sub împăratul Nero.


 10. Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul - 20 iul.

- se prezintă icoana din album şi cea de pe planşă.

- a trăit cu peste opt sute de ani î. Hr. . În vremea sa era rege al evreilor Ahab, căsătorit cu Isabela, o închinătoare la idoli care l-a convins şi pe Ahab să se închine acestora, şi chiar pe întregul popor evreu. Pentru aceasta, Ilie roagă pe Dumnezeu să oprească orice picătură de ploaie sau de rouă, timp de trei ani şi jumătate. O văduvă înmoaie inima lui Ilie, şi acesta deschide cerul, înviind din morţi pe fiul văduvei înainte de aceasta. Ilie va aduce o jertfă pe Muntele Carmel Dumnezeului adevărat, şi poporul va reveni la credinţă, ucigând preoţii idolatri.

- a fost ridicat de viu la cer, într-o căruţă de foc, şi va veni iarăşi pe pământ, la sfârşitul lumii, luptând cu Antihrist.


 11. Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul - 29 aug.

- e şi zi de post.

- Sfântul Ioan a fost şi botezător, şi învăţător, şi pustnic, şi proroc, şi mucenic; nu e alt sfânt mai mare ca el, în afară de Maica Domnului.

- Ioan a fost înaintea Domnului nu numai cu naşterea sa, ci şi cu moartea sa, înfăptuită pentru fărădelegile lui Irod (fiul lui Irod cel mare). Irod l-a închis pe Ioan pentru că era mustrat că trăieşte cu soţia fratelui său. Din închisoare, Ioan îi îndeamnă pe ucenicii săi să se închine lui Mesia. Irodiada obţine la petrecerea lui Irod capul Sfântului Ioan, prin dansul Salomeei. Apoi a vrut să-l îngroape departe de trup, de frică să nu învieze Ioan şi s-o mustre iarăşi.

 12. Duminica tuturor Sfinţilor - prima după Rusalii.

- pentru sfinţii cunoscuți și necunoscuţi oamenilor.

 

IV. Fixarea noilor cunoştinţe

- Exerciţiu:

Spuneți numele sfinţilor pe care îi recunoașteți în enunţurile de mai jos (dintre cei despre care ați învățat astăzi):


a. Sfântul cu suliţa.

b. Primul mucenic creştin.

c. Mucenic înainte de Răstignire.

d. Sfântul care a adus seceta.

e. Sfinţi foarte legaţi de Cruce.

f. Li s-a tăiat capul cu sabia.

g. Răstignit cu capul în jos.

h. Sfinţii episcopi.

i. Ultimul mare proroc.V. Aprecierea, asocierea, generalizarea


- Rugăciunea de pe steagul Sfântului Ştefan cel Mare:

„O, luptătorule şi biruitorule, mare Gheorghe, în nevoi şi în nenorociri grabnic ajutător şi cald sprijinitor, iar celor întristaţi bucurie nespusă, primeşte de la noi această rugăminte a smeritului tău rob, a Domnului Io Ştefan Voievod, din mila lui Dumnezeu, Domnul Ţării Moldovei. Păzeşte-l pe el neatins în lumea aceasta şi în cea de apoi, pentru rugăciunile celor ce te cinstesc pe tine, ca să te preamărim în veci. Amin." (din anul 1500).
- Despre venirea lui Ilie şi a lui Enoh la sfârşitul lumii:


„Eu vă trimit pe Ilie prorocul, înainte de a veni ziua Domnului cea mare şi înfricoşătoare; el va întoarce inima părinţilor către fii şi inima fiilor către părinţii lor." (Maleahi III, 23-24)

Apocalipsă XI, 3-13 - Ilie şi Enoh vor profeţi, îmbrăcaţi în sac, timp de 1260 de zile (trei ani şi jumătate); ei vor primi putere să închidă cerul, să nu plouă, şi să schimbe apele în sânge, şi să lovească pământul cu orice plagă. La sfârşitul predicii lor vor fi ucişi de Antihrist în Ierusalim. Timp de trei zile şi jumătate trupurile lor vor zăcea aruncate şi vor fi privite de toţi. Pământenii se vor bucura, pentru că se simțiseră chinuiţi de ei, şi-şi vor trimite daruri. Dar după trei zile şi jumătate ei vor învia sub ochii oamenilor şi frică îi va cuprinde pe toţi. Ei se suie în cer, într-un nor; pe pământ va fi atunci un cutremur mare, şi mulţi oameni vor pieri. Abia atunci evreii necredincioşi se vor închina lui Hristos. Atunci va veni şi Hristos şi va străluci, omorând pe Antihrist cu Duhul gurii Sale.

VI. Activitatea suplimentară

- Povestiţi viaţa sfântului care v-a impresionat cel mai mult. Citiți suplimentar din Viețile Sfinților despre acesta.

VII. Încheierea

- rugăciunea, salutul.

 

 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article