Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a treia / Decalogul (2)

DECALOGUL - DATORIILE FAȚĂ DE APROAPELE
 

 

 

Clasa: a III-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecţiei): Decalogul - datoriile față de aproapele

Tipul lecţiei: mixtă

Durata lecţiei: 45 min.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să enumere şi să explice cele şase porunci din Decalog;

O2: să indice despre ce poruncă din Decalog este vorba în fiecare din situaţiile date;

O3: să discute liber despre felul în care respectă sau nu poruncile faţă de aproapele;

O4: să alcătuiască o compunere cu titlul „Să ne iubim aproapele", referindu-se la cele şase porunci din Decalog.

Obiective formativ-educative:

- să înţeleagă că nu e suficient să-L cinsteşti şi să-L iubeşti pe Dumnezeu, ci trebuie respectat şi iubit de asemenea chipul lui Dumnezeu arătat în semeni.

Strategia didactică:

-       mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: caiet auxiliar, literatură religioasă.

-       metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, dezbaterea, problematizarea, povestirea, conversaţia euristică.

-       formele de organizare a clasei: frontală, individuală.

Bibliografia:

- Biblia, Caietul auxiliar de Religie, „Din tezaurul Ortodoxiei" - Pr. Ştefan Slevoacă, Metodica predării Religiei (Opriş).Desfăşurarea lecţiei: 


I. Moment organizatoric


- salutul, rugăciunea, prezenţa.

II. Verificarea cunoştinţelor


- se verifică „Decalogul - datoriile faţă de Dumnezeu" şi tema de acasă.


III. Pregătirea pentru lecţia nouă


- Ce înseamnă „Decalog"? Care sunt celelalte şase porunci?

IV. Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse


- se notează titlul. Se va urmări învăţarea poruncilor din Decalog care arată datoriile faţă de aproapele şi înţelegerea sensului lor şi a particularitatilor lor.


V. Comunicarea noilor cunoştinţe


Pe lângă cele patru porunci despre care am vorbit, mai sunt alte şase, care ne arată cum să ne purtăm cu semenii.

Dumnezeu S-a gândit mai întâi la părinţii noştri: oamenii cei mai apropiaţi de orice copil.

 De aceea, porunca a cincea este: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie ţie bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământ." Părinţii sunt pentru copii fiinţele cele mai scumpe, cei mai mari binefăcători şi binevoitori ai lor, după Dumnezeu.

Ca să-i cinstim pe părinţi trebuie să-i ascultăm, să le vorbim frumos cu ei şi despre ei, să nu-i supărăm şi să-i ajutăm la nevoie. Mulţi copii fac aşa şi de aceea Dumnezeu le dă zile fericite. Dacă îţi superi părinţii, Îl superi şi pe Dumnezeu. Să-i cinstim, de asemenea, şi pe preoţi, profesori, învăţători, pe toţi cei mai în vârstă decât noi.


 Următoarea poruncă este: „Să nu ucizi." Sunt două feluri de ucidere: una e uciderea trupească (crima). Alta e ucidere sufletească, adică ucidem sufletul cuiva, dacă îl îndemnăm la vreun păcat. Uciderea e cel mai mare păcat faţă de aproapele. Orice alt rău se poate îndrepta.


 A şaptea poruncă este „Să nu fii desfrânat."

Înseamnă să nu faci nimic peste măsură: să nu mănânci peste măsură, să nu bei peste măsură, să nu exagerezi cu nimic. Mai înseamnă şi să nu trăiască un bărbat cu o femeie necăsătoriţi. Păcatul acesta este mare, strică şi sănătatea omului. E ca o otravă.


 A opta poruncă este: „Să nu furi." Omul trebuie să-şi facă avere pe căi cinstite, respectând bunurile altuia.


 A noua poruncă este: „Să nu mărturiseşti mărturie mincinoasă împotriva aproapelui tău." Astfel se opreşte minciuna, bănuiala nedreaptă, ascultarea vorbei de rău despre altul.


 A zecea poruncă este: „Să nu pofteşti femeia aproapelui tău, nici casa lui, nici ţarina..., nici nimic al lui." Este o poruncă legată de gândul omului, nu numai de faptă. Mulţi cred că numai fapta e păcat, dar sunt şi păcate ale gândului: invidia, de exemplu.


Iată Cele Zece Porunci, date de Dumnezeu spre folosul oamenilor. Noi, creştinii, avem marea poruncă a iubirii, care cere să fie împlinite şi acestea zece.


VI. Fixarea noilor cunoştinţe


- Să ştim mai mult!

Sunt mai multe forme de furt: se poate fura în ascuns, pe faţă (cu de-a sila), cu viclenie (de exemplu, prin cântar cu măsuri false la piaţă),prin  mită (se iau bani pentru diverse lucruri, în plus faţă de salariu, pe nedrept), prin oprirea plăţii lucrătorilor, prin nerestituirea unui lucru luat cu împrumut de la cineva, prin neîmplinirea datoriei la serviciu. Toate acestea sunt urâte înaintea lui Dumnezeu şi cel care le face îşi pregăteşte zile grele, în care va plăti pentru tot ceea ce a furat.


- Exerciţiu:  Scrieţi în ordine, unele sub altele, Cele Zece Porunci. Învăţaţi-le! Explicaţi ce înseamnă fiecare. Folosiţi pentru aceasta următorul tabel:

Cele Zece Porunci

Semnificaţia fiecăreia

1


1

2

2


3

3


4

4


5

5


6


6


7


7


8


8


9


9


10


10VII. Aprecierea, asocierea, generalizarea


- Istorioară religioasă: Păcatul nemărturisit, după Preot Ştefan Slevoacă

Într-o cetate trăia o femeie bogată. Ea făcuse un păcat foarte mare şi niciodată nu avusese curajul să îl spună preotului, la Spovedanie. Odată, a venit la biserica unde mergea ea un călugăr străin. Femeia a vrut să se spovedească şi la acela. Ea nu a putut să spună însă decât păcate mai mici, iar pe cel mare l-a ascuns.

Ucenicul călugărului, care stătea departe, vedea cum din gura femeii ieşeau şerpi mici, iar un şarpe mare tot scotea capul să iasă, fără să o facă. La sfârşitul Spovedaniei, şerpii mici au intrat la loc în femeie.

Ucenicul a spus călugărului ceea ce a văzut şi amândoi au înţeles că femeia nu se curăţise prin Spovedanie, pentru că nu spusese ce era mai important.

Pe care dintre Cele Zece Porunci credeţi că o încălca femeia, prin ascunderea păcatului său?


Discuţie liberă:


- E destul să nu faci şi să nu gândeşti răul ca să te mântuieşti? Ce mai trebuie făcut?

- Care dintre porunci sunt cel mai des încălcate de către copii? De ce?

VIII. Evaluarea

 Exercițiu:
Spuneţi despre ce poruncă din Decalog este vorba în fiecare dintre situaţiile de mai jos:

  • a) Ionel şi-a ajutat astăzi mama la curăţenie.
  • b) Ana i-a luat lui Ionel un pix, fără să-i ceară voie.
  • c) Azi a fost pe un program TV un film cu multe crime, descoperite de un poliţist.
  • d) Mulţi oameni nu se mai cunună astăzi la biserică, ci se duc numai la Casa Căsătoriilor.
  • e) Aş vrea pixul lui Ionel, e mai frumos ca al meu!
  • f) Fratele meu a spus că eu am spart cana, dar o spărsese el...

IX. Activitatea suplimentară


- Alcătuiţi o scurtă compunere cu titlul „Să ne iubim aproapele", referindu-vă şi la cele şase porunci învăţate.

X. Încheierea


- rugăciunea, salutul.

 


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article