Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a sasea / Minunea din Cana Galileii

MINUNEA DIN CANA GALILEII


 Clasa: a VI-a

Disciplina: Religie Ortodoxă 

Subiectul (titlul lecţiei): Hristos binecuvintează familia - Minunea din Cana Galileii

Tipul lecţiei: mixtă

Durata lecţiei: 50 min.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să definească termenii „minune", „nuntă";

O2: să relateze minunea din Cana Galileii, precizând datele esenţiale;

O3: să prezinte semnificaţia minunii din Cana Galileii pentru oamenii de atunci şi pentru cei de astăzi;

O4: să completeze spaţiile punctate cu cuvintele care lipsesc;

O5: să înveţe după auz colindul „Nunta din Cana".

Obiective formativ-educative:

 • să conştientizeze puterea dumnezeiască a lui Iisus Hristos şi puterea rugăciunilor Maicii Domnului pentru oameni;
 • să înţeleagă valoarea Tainei Cununiei, sfinţite de Hristos în Cana Galileii.

Strategia didactică:

 • metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, lectura şi interpretarea biblică, exerciţiul, conversaţia euristică.
 • formele de organizare a clasei: frontală.

Bibliografia:

- Noul Testament;

- Sfântul Chiril al Alexandriei, „Comentariu la Evanghelia după Ioan";

- „Şapte tâlcuiri biblice despre Maica Domnului", Prof. Vasile Mihoc;

- „Arheologie biblică", Pr. Prof. Dr. D. Abrudan;

- „Dicţionar al Noului Testament", Pr. Dr. Ioan Mircea.


I. Moment organizatoric

- Rugăciunea „Împărate ceresc";

- prezenţa.

II. Verificarea cunoştinţelor

- Se verifică prin întrebări lecţia anterioară, cu notare.


III. Pregătirea pentru lecţia nouă

- prin întrebarea: „Care a fost prima familie?" (discuție pe această temă)

IV. Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse

- se notează pe tablă / în caiete titlul lecţiei noi: „Hristos binecuvintează familia - Minunea din Cana Galileii".

- Vom studia astăzi prima minune a Mântuitorului, săvârşită la rugămintea Maicii Domnului, când s-a sfinţit căsătoria ca Taină a Bisericii.

V.Comunicarea noilor cunoştinţe

- Prima minune pe care a făcut-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a legat de familie, şi nu întâmplător:

„Şi a treia zi s-a făcut nuntă în Cana Galileii şi era şi mama lui Iisus acolo. Şi a fost chemat şi Iisus şi ucenicii Săi la nuntă. Şi sfârşindu-se vinul, a zis mama lui Iisus către El: Nu mai au vin. A zis ei Iisus: Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu.

 Mama Lui a zis celor ce slujeau: Faceţi orice vă va spune. Şi erau acolo şase vase de piatră, puse pentru curăţirea iudeilor, care luau câte două sau trei vedre. Zis-a lor Iisus: Umpleţi vasele cu apă. Şi le-au umplut până sus. Şi le-a zis: Scoateţi acum şi aduceţi nunului. Iar ei i-au dus. Şi când nunul a gustat apa care se făcuse vin şi nu ştia de unde este, ci numai slujitorii care scoseseră apa ştiau, a chemat nunul pe mire şi i-a zis: Orice om pune întâi vinul cel bun şi, când se ameţesc, pune pe cel mai slab. Dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.

Acest început al minunilor l-a făcut Iisus în Cana Galileii şi Şi-a arătat slava Sa; şi ucenicii Săi au crezut în El." (Ioan II, 1-11)


Vadră
= veche unitate de măsură a capacităţii, folosită pentru lichide, echivalentă cu circa zece litri. Poate avea şi alt sens: vas de lemn sau de metal  cu care se scoate apa din fântână, în care se păstrează sau cu care se transportă diferite lichide.


- În Cana Galileii a fost pentru prima dată când Fecioara Maria, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, a mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru oameni. Maica Domnului ştia că Hristos nu poate rămâne indiferent la necazul cuiva, că El este gata să schimbe lucrurile în bine. De aceea ea are o încredere absolută în bunătatea Lui. Maica Domnului credea în dumnezeirea Fiului Său înainte chiar ca El să-Şi dovedească dumnezeirea prin minuni. De atunci şi până astăzi Maica Domnului se roagă pentru întreaga omenire şi mai ales pentru cei aflaţi în necazuri şi suferinţe. Ea a văzut atunci grija celor rămaşi fără vin şi a rugat pe Fiul ei să alunge tristeţea lor, care nu se potrivea cu evenimentul sărbătorit.

„Ce ne priveşte pe mine şi pe tine, femeie? Încă n-a venit ceasul Meu." Aşa a răspuns Mântuitorul cererii maicii Sale, pe care o iubea nespus. Poate ne miră aceste cuvinte, dar ele ne arată faptul că Mântuitorul nu s-a grăbit cu facerea de minuni, din smerenie, ci numai fiind rugat a făcut-o, şi pentru că o faptă aduce mai multă bucurie când nu se dăruieşte îndată celor ce o cer.

Minunea este un fapt extraordinar, supranatural, o lucrare divină. Iată câteva exemple de minuni: vindecări, alungări de demoni din cei îndrăciţi, învieri din morţi etc. Există şi minuni false, simulate de diavol, pentru a păcăli oamenii să se închine lui. În această situaţie avem însă de-a face cu o minune deosebită, nouă chiar: transformarea apei în vin din cel mai bun soi.


- Evreii aveau obiceiul de a se spăla pe mâini înainte şi după mese, servind mâncarea cu mâinile. De aceea Evanghelia ne relatează faptul că erau pregătite pentru nuntaşi şase vase de piatră, cu o capacitate totală de 120 - 150 litri, din moment ce un vas avea 2-3 vedre (20-30 litri). Ei deja se spălaseră pe mâini şi vasele nu mai erau pline. Însă Hristos porunceşte slugilor să le umple cu apă până sus.


Transformarea apei în vin a fost un semn al sfinţirii căsătoriei. Căsătoria fusese sfinţită încă din Rai, de când a fost creat omul: bărbat şi femeie. Dar după căderea în păcat a membrilor primii familii (Adam şi Eva), căsătoria s-a degradat, încât femeia a ajuns sclavă la păgâni, fiind cumpărată de bărbat de la părinţi. Nici la evrei situaţia nu era mai bună pentru femeie, căci fetele puteau fi vândute ca sclave de taţii lor, şi nu se puteau căsători decât cu aprobarea tatălui sau a fratelui mai mare; în plus, femeile evreice căsătorite trebuiau să facă toată treaba în gospodărie. Mântuitorul a eliberat femeia din starea de sclavie şi a înnoit căsătoria, făcând-o Sfântă Taină, întemeiată prin libera consimţire a soţilor şi sfinţită de Biserică. Minunea din Cana Galileii se citeşte de aceea la Slujba Sfintei Taine a Cununiei. După cum se deosebeşte apa de vinul de bun soi, tot astfel s-a deosebit iubirea dintre soţii de dinainte de Hristos şi cea ajutată de harul lui Dumnezeu de după sfinţirea nunţii în Cana Galileii.


- Transformarea apei în vin a fost şi un semn al transformării şi al înnoirii spirituale a oamenilor, prin lucrarea harului divin, în urma venirii lui Hristos pe pământ şi a întemeierii Bisericii Sale. „Nuntă" în sens figurat înseamnă nunta Mirelui (Hristos) cu Biserica (Mireasa), la care participă îngerii şi sfinţii.


Minunea din Cana a arătat ucenicilor slava lui Dumnezeu şi ei au crezut în El. Până atunci, El nu făcuse minuni în faţa Apostolilor, doar le vorbise în cuvinte mai presus de înţelepciunea omenească. Văzând şi minunile, s-a întărit credinţa lor.


VI. Fixarea noilor cunoştinţe

- prin învăţarea după auz a colindului „Nunta din Cana".


La nunta ce s-a-ntâmplat

În Cana Galileii - refren

Fost-a şi Iisus chemat.

Şezând la masă şi bând

Băutura Raiului.

Atunci mama lui Iisus

Văzând că nu-i vin de-ajuns,

Zise: Fiul meu iubit,

Vinul tot s-a isprăvit.

Apă-n şase vase-au pus

Şi le-au umplut până sus.

Iisus le-a binecuvântat,

Apa-n vin s-a preschimbat.

Atunci toţi au cunoscut

Că Mesia S-a născut.


VII. Aprecierea, asocierea, generalizarea

- legătura: nuntă - unirea dintre Hristos şi Biserică.

- De la Părintele Porfirie (1906 - 1991):

 • Totul este ca omul să-L iubească pe Hristos şi toate celelalte se vor rezolva.
 • Astăzi, oamenii caută să fie iubiţi de ceilalţi, dar nu reuşesc. Corect este să nu te interesezi dacă eşti iubit, ci dacă tu iubeşti pe Hristos şi pe semenii tăi. Numai astfel ţi se umple sufletul.
 • Mântuirea copilului unei familii depinde de sfinţenia părinţilor. Nu de teoria pe care o ţin ei copilului, ci de faptele sfinţeniei. Părinţii care îşi iubesc copiii trebuie să înceapă această lucrare îndată!
 • Nimic din viaţa noastră nu este întâmplător. Dumnezeu se îngrijeşte chiar şi de cele mai mici amănunte ale vieţii noastre. Nu rămâne indiferent la necazurile noastre; nu suntem singuri pe lume. Ne iubeşte mult, ne are în mintea Sa în orice clipă şi ne ocroteşte.
 • Trebuie să dobândim de pe acum harul lui Dumnezeu. Fără harul lui Dumnezeu, toate încercările noastre rămân fără rezultat şi nu vom putea merge în rai. Iar harul Său ne este dat dacă şi noi ne vom smeri.
 • Sufletul este ca o grădină împărţită în două părţi: într-o jumătate încolţesc spinii, iar în cealaltă florile. Avem o cisternă cu apă: puterile sufletului, cu două robinete şi două şanţuri. Unul conduce apa la spini, iar celălalt la flori. De fiecare dată pot să deschid numai un singur robinet. Las neudaţi spinii şi se ofilesc; ud florile şi acestea înfloresc.
 • Să devii nemuritor de pe acum, murind răului din tine.

VIII. Evaluarea

- exerciţiu:

Completaţi spaţiile punctate cu cele mai potrivite cuvinte:

În Cana ... ... ... Mântuitorul a venit la o nuntă cu ... ... Sa şi cu ... ... Săi. Maica Domnului a observat că nu este ... ... de ajuns. Ea L-a rugat pe ... ... să ajute nuntaşii. Hristos a transformat ... ... în ... ... . Atunci Apostolii au cunoscut că Hristos e Fiul lui ... ... ... . Tot atunci s-a sfinţit ... ... ... .IX. Activitatea suplimentară

- Explicaţi în scris de ce vinul în care a transformat Hristos apa era mai bun decât vinul nuntaşilor (posibile semnificații ale acestui fapt).


X. Încheierea

- Rugăciunea: „Cuvine-se cu adevărat".

 

 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article
M
<br /> foate frumos!!!!!!!!totul este corect si frumos lucrat:<br /> <br /> <br />
Répondre