Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Piesa de teatru - Paleta de rugaciuni

 

Personaje:

- 9 copii, fiecare reprezentând o rugăciune (ei au scris numele rugăciunii respective pe un carton colorat, prins la piept)

  - Rugăciunea „Tatăl nostru",

  - Rugăciunea „Împărate ceresc",

  - Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat",

  - Rugăciunea „Înger, îngeraşul meu",

  - Rugăciunea Crucii,

  - Rugăciunea „Doamne, Doamne, Ceresc Tată",

  - Rugăciunea „Toţi cu inima curată",

  - Rugăciunea lui Iisus,

  - Crezul;

- 3 sau mai multe personaje - voci, după caz, care vor rosti rugăciunea „Tatăl nostru" în diferite limbi (aici: franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă, greacă, maghiară) - 7 copii;

- povestitorul (un alt copil sau un adult);

- poate fi şi un cor de fundal, pentru a însoţi personajele atunci când interpretează cântările religioase indicate.


                                 
   

Povestitorul: Spre Dumnezeu se-nalţă rugăciuni,

Tot gânduri de copii şi oameni buni.

Cu norii se-ntretaie şi-i întrec,

Mai sus se urcă, pân' la Domnul merg.


Personajele merg în zig-zag, pe scenă, apoi se opresc, la distanţe egale unele de altele. Ele spun cuvinte tainice în șoaptă, cu mâinile împreunate în rugăciune.


Povestitorul: Este concurs de gânduri între noi?

Se va alege ruga mai de soi?

Ce se întâmplă? Să vă povestesc:

Rugile noastre, toate, se unesc...


Personajele îşi dau mâna, formează o horă şi cântă împreună: „Lăudăm pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Dumnezeu. Vrednic eşti în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase." (fragment din „Lumină lină", din Cântările Vecerniei) sau „Cât de mărit este Domnul în Sion" („Cât de mărit este Domnul în Sion, nu poate limba a tâlcui. Mare este Domnul, în cer, pe tron, şi până-ntr-un fir de iarbă pe pământ; Mare eşti pretutindenea Doamne, pretutindenea eşti mărit, în zi, în noapte, cu strălucire.")

Hora se învârte încet. Povestitorul ia şi el parte la ea. După cântec, hora se desface. Personajele se aşează în semicerc, în faţa publicului.


Povestitorul: Şi-acum să vă prezentaţi,

Spuneţi, cum Îl lăudaţi,

Domnului, cum vă rugaţi?

Şi cum de toţi sunteţi fraţi?


Rugăciunea „Tatăl nostru": Eu sunt o rugă străveche,

Şi-am rămas fără pereche.

Domnul nostru m-a rostit

Şi-n lume m-am răspândit:

„Tatăl nostru Care eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea spre fiinţă dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Amin."


După ce personajul rosteşte rugăciunea, se păstrează un moment de tăcere pe scenă, iar din spate se aud personajele-voci, pe rând, rostind aceeaşi rugăciune în diferite limbi străine. Iată câteva variante:


„Notre Père qui es aux cieux, fais connaître à tous qui tu es, fais venir ton Règne, fais se réaliser ta volonté, sur la terre à l'image du ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin, pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous-mêmes nous avons pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous, et ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du Tentateur." (după Biblia în traducere ecumenică, 1995, le Cerf)


„Our Father who art in heaven, Hallowed be thy name, Thy kingdom come, Thy will be done, On earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread; And forgive us our debts, As we also have forgiven our debtors; And lead us not into temptation, But deliver us from evil." (după Biblia Britanică, 1971)


„Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Und erlaß uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Und fhre uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen." (după Biblia germană de la Stuttgart, în traducere ecumenică, 1994)


„Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga el tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo cosi in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen". (versiunea în italiană)

 

"Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal." (versiunea în spaniolă)

 

"Pater imon o en tis uranis, agiassthito to onoma su, eltheto i vassilia su, genithito to thelima su, os en urano ke epi tis gis. Ton arton imon ton epiussion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofilimata imon, os ke imis afiemen tis ofiletes imon, ke mi issenegis imas is pirasmon, alla risse imas apo tu poniru. Oti su esstin i vassilika ke i dynamis ke i doxa is tus eonas.
Amin."
(versiunea în greacă)

 

"Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is; mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezöknek; és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsöség mindörökké. Ámen." (versiunea în maghiară)

 
PALETA DE RUGĂCIUNI

Piesa de teatru religios pentru copii, Literatura & Religie

Tatăl nostru


Rugăciunea „Înger, îngeraşul meu": Iară eu sunt cunoscută

De prunci cu credinţă multă,

Către înger păzitor,

Care vine-n ajutor!

Spune rugăciunea: „Înger, îngeraşul meu, ce mi te-a dat Dumnezeu, totdeauna fii cu mine şi mă-nvaţă să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare. Eu sunt slab, tu fă-mă tare. În tot locul mă păzeşte şi de rele mă fereşte. Doamne, îngeraşii Tăi fie păzitorii mei, de în zi până în noapte, până la ceasul de moarte. Amin." Pe măsură ce rosteşte rugăciunea, celelalte personaje i se alătură.


Rugăciunea Crucii: Crucea-i peste tot făcută,

Domnul ne binecuvântă,

Semn sfinţit, mântuitor,

Pentru Rai - descuietor! Spune: „Cruce în masă, cruce în casă, cruce în cer, cruce în pământ, cruciuliţa unde mă culc. Cruciuliţa mă păzeşte de în zi până în noapte, până la ceasul de moarte. Amin." De asemenea, celelalte personaje i se alătură treptat în rostirea rugăciunii.


Povestitorul: Staţi puţin, fraţi şi surori,

Rugăciuni frumoase, flori,

M-aţi urcat spre Dumnezeu

Şi spre îngeraşul meu,

Pe trepte de cruce sfântă.

Vă spun şi eu: Doamne-ajută!


Personajele răspund în cor: Doamne-ajută,

Ne ascultă,

Miluieşte,

Ne păzeşte!


Rugăciunea „Împărate ceresc": Altă rugăciune sfântă

Spre Duhul Sfânt ne avântă;

El este Mângâietorul

Şi a toate Sfinţitorul.

Spune: „Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, Care pretutindenea eşti şi pe toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorul de Viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Amin."


Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat": Iar spre Maica Preacurată

Rugăciune învăţată

De la îngeri, de la sfinţi,

Ascultaţi, copii cuminţi!

 Spune: „Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită şi preanevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu - Cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Amin."


Rugăciunea „Doamne, Doamne, Ceresc Tată":

Toţi elevii se îndreaptă

Cu ruga spre Dumnezeu.

El ne-arată calea dreaptă,

Ne dă ajutorul Său. Spune: „Doamne, Doamne, Ceresc Tată, noi pe Tine Te rugăm, luminează a noastră minte, lucruri bune să-nvăţăm. Căci Tu eşti Stăpânul lumii şi al nostru Tată eşti şi pe toate cele bune numai Tu le împlineşti. Amin."


Povestitorul: Doamne, câte rugăciuni

Ştiu copiii Tăi cei buni.

Eu mă rog ca să le spună

Minte, inimă-împreună!

Spuneţi rugi, cântaţi-I Lui,

Daţi mărire Domnului!


Hora se-nfiripă iar. Se cântă: „Sfânt, Sfânt, Sfânt" („Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin e cerul şi pământul de mărirea Ta, osana întru cei de sus." - fragment)


Rugăciunea „Toţi cu inima curată": Ne gândim la Cel de Sus

Şi Îi mulţumim nespus;

Inimioara noastră bate

Înspre veşnica-I cetate.

Spune: „Toţi cu inima curată, Ţie, Doamne-Ţi mulţumim. Tu cu darul Tău, Preasfinte, oameni buni ne-ajuţi să fim. De greşeli să ne ferim, ţara noastră s-o iubim, de duşmani să o păzim, Ţie, Doamne-Ţi mulţumim. Amin."


Crezul: Iară eu mărturisesc

Crezul pe care-l urmez:

Credinţa adevărată,

Prin Biserică lăsată. Spune „Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.

Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara şi S-a făcut Om. Şi S-a răstignit pentru noi, în zilele lui Ponţiu Pilat, şi a pătimit şi S-a îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălţat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui, a Cărui împărăţie nu va avea sfârşit.

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de Viaţă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vină. Amin."


Rugăciunea lui Iisus: Cea mai scurtă dintre toate

Şi cea mai iubită, poate,

Sunt o rugă des rostită,

Din dragoste izvorâtă.

Spune: „Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi."


Povestitorul: Rugăciuni frumoase, sfinte,

Eu pe toate vă ţin minte

Şi vă-nşir, fire de foc,

În inimă vă fac loc.

Între voi nu e concurs,

Căci la toate vă dau curs,

Rând pe rând, neîncetat,

Şi la lucru, şi la stat,

Ca şi voi, iubiţi copii,

Ce ne sunteţi bucurii!

Rugăciune să rostim,

Pacea să o împlinim!


Personajele: Rugăciune să rostim,

Pacea să o împlinim!


Se cântă iar, în horă, „Cât de mărit este Domnul în Sion".


 

Tatăl nostru în aramaică

 

Pentru pagina de linkuri spre piese de teatru, dați click aici.


  

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova


Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article