Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a treia / Minunile Mantuitorului

MINUNILE MÂNTUITORULUI.
ÎNVIEREA FIICEI LUI IAIR,
ÎNVIEREA TÂNĂRULUI DIN NAIN,
INMULȚIREA PÂINILOR ȘI A PEȘTILOR 

Clasa: a III-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecţiei): Minunile Mântuitorului: Învierea fiicei lui Iair, Învierea tânărului din Nain, Înmulţirea pâinilor şi a peştilor

Tipul lecţiei: mixtă

Durata lecţiei: 2 x 45 min.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să povestească cele trei minuni ale Mântuitorului;

O2: să indice motivele pentru care a săvârşit Mântuitorul aceste minuni;

O3: să comenteze istorisirea religioasă „Vestea cea bună", prezentată la lecţie;

O4: să completeze tabelul referitor la cele trei minuni săvârşite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Obiective formativ-educative:

- să se întărească în credinţa Învierii Domnului, a purtării Sale de grijă faţă de oameni şi a învierii trupurilor tuturor oamenilor.

Strategia didactică:

-       mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: icoane, caiet auxiliar.

-       metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, lectura biblică, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, povestirea, conversaţia euristică.

-       formele de organizare a clasei: frontală, individuală.

Bibliografia:

- Biblia, Comentariu la Evanghelia după Matei al Sfântului Ioan Gură de Aur, Anthony Coniaris - „Învăţături creştine", Florea Mureşanu - „Mărturisitori după gratii".Desfăşurarea lecţiei:         


I. Moment organizatoric


- salutul, rugăciunea, prezenţa.

II. Verificarea cunoştinţelor


- se verifică explicarea Rugăciunii „Tatăl nostru", în întregime; se pun calificative elevilor interogaţi.

III. Pregătirea pentru lecţia nouă


Cum şi-a manifestat Iisus Hristos dumnezeirea Sa, atunci când a trăit pe pământ?

IV. Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse


Se notează titlul lecţiei pe tablă / în caiete. Se urmăreşte prezentarea a trei dintre minunile Mântuitorului Iisus Hristos, în scopul întăririi credinţei elevilor în dumnezeirea Sa şi în iubirea Sa faţă de oameni.

V. Comunicarea noilor cunoştinţe


Pe vremea când Mântuitorul era pe pământ, făcea mari minuni. Minunea este o faptă deosebită a lui Dumnezeu sau a Sfinţilor Săi, făcută din iubire pentru oameni. Cine nu crede în minuni, nu crede nici în Dumnezeu. Totul în jurul nostru este minune: faptul că există lumea, faptul că exist eu, că exişti tu, că există el... De aceea un Sfânt spunea că minunile îl înconjoară pe Iisus ca fulgii de zăpadă.

Rugăciunea poate face minuni, dacă ne rugăm cu credinţă. Vom vedea aceasta din următoarele întâmplări, din vremea vieţuirii pe pământ a Mântuitorului nostru.


Învierea fiicei lui Iair

„Şi iată a venit un bărbat, al cărui nume era Iair şi care era mai marele sinagogii. Şi căzând la picioarele lui Iisus, Îl ruga să intre în casa lui, căci avea numai o fiică, ca de doisprezece ani, şi ea era pe moarte." Iisus a pornit spre casa lui Iair, dar fără să se grăbească, făcând şi o altă minune pe drum. De ce oare? Pentru ca fetiţa să fie deja moartă, iar minunea învierii ei să fie recunoscută de toţi.

„Şi a venit cineva de la mai marele sinagogii, zicând:

- A murit fiica ta. Nu mai supăra pe Învăţătorul.

Dar Iisus, auzind, i-a răspuns:

- Nu te teme; crede numai şi se va izbăvi. Şi venind în casă n-a lăsat pe nimeni să intre cu El, decât numai pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacob şi pe tatăl copilei şi pe mamă. Şi toţi plângeau şi se tânguiau pentru ea. Iar El a zis:

- Nu plângeţi; n-a murit, ci doarme.

Şi râdeau de El, ştiind că a murit. Iar El, scoţând pe toţi afară şi  apucând-o de mână, a strigat, zicând:

- Copilă, scoală-te! Şi duhul ei s-a întors şi a înviat îndată; şi a poruncit El să i se dea să mănânce. Şi au rămas uimiţi părinţii ei. Iar El le-a poruncit să nu spună nimănui ce s-a întâmplat." (Luca, VIII, 41, 42, 49-56)


Iată că Domnul ne arată să nu ne lăudăm când facem ceva bun: El Însuşi a luat cu Sine doar pe câţiva dintre Apostoli şi a poruncit să nu se spună ce a făcut. Mai mult, Domnul ne arată că moartea nu mai este ceva dureros, ci doar un somn, de când a venit El pe pământ, pentru că El ne-a dat speranţa Raiului. Fiica lui Iair a înviat, dar după mai mulţi ani a murit; şi abia la sfârşitul lumii va învia din nou. De aceea nu este creştineşte să bocim la moartea unui credincios, pentru că el va învia la sfârşitul lumii împreună cu toţi oamenii, şi nu va mai muri niciodată.

Această minune i-a pregătit pe oameni pentru moartea şi învierea lui Hristos.


Învierea tânărului din Nain

„Şi S-a dus Iisus într-o cetate numită Nain şi cu El împreună mergeau ucenicii Lui şi multă mulţime. Iar când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată scoteau un mort, singurul copil al mamei sale, şi ea era văduvă, şi mulţime mare din cetate era cu ea.

Şi văzând-o Domnul, I s-a făcut milă de ea şi i-a zis:

- Nu plânge! Şi apropiindu-Se, S-a atins de sicriu, iar cei ce-l duceau s-au oprit. Şi a zis:

- Tinere, ţie îţi zic, scoală-te. Şi s-a ridicat mortul şi a început să vorbească, şi l-a dat mamei lui. Şi frică i-a cuprins pe toţi şi slăveau pe Dumnezeu, zicând:

- Prooroc mare s-a ridicat între noi şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său." (Luca VII, 11-16)


Aflăm de aici că Domnul nostru Iisus Hristos a mai înviat pe cineva din morţi, pe un tânăr. În afară de aceştia doi, El a înviat şi pe prietenul Său, pe Lazăr. Toate aceste învieri ne pregătesc pentru marea Înviere a lui Hristos.


Înmulţirea pâinilor şi a peştilor

„Iar dacă s-a făcut seară, ucenicii au venit la El şi I-au zis:

- Locul este pustiu şi vremea iată a trecut; deci, dă drumul mulţimilor ca să se ducă în sate, să-şi cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns:

- N-au trebuinţă să se ducă; daţi-le voi să mănânce. Iar ei I-au zis:

- Nu avem aici decât cinci pâini şi doi peşti. Şi El a zis:

- Aduceţi-Mi-le aici. Şi poruncind să se aşeze mulţimile pe iarbă şi luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, a binecuvântat şi, frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulţimilor. Şi au mâncat toţi şi s-au săturat şi au strâns rămăşiţele de firimituri, douăsprezece coşuri pline.

Iar cei ce mâncaseră erau ca la cinci mii de bărbaţi, afară de femei şi copii." (Matei 14, 15-21)


Înainte de a face această minune, Hristos săvârșise multe vindecări în mulţimea ce mergea după El. Cu toate acestea, ucenicii Lui tot nu-şi dăduseră seama că El este Fiul lui Dumnezeu. De aceea, nu credeau că El va înmulţi pâinile şi peştii.

Hristos S-a rugat Tatălui când a înmulţit mâncarea, ca să ne arate cât de strânsă este legătura Lui cu Dumnezeu - Tatăl. El a făcut acum nu numai o minune pentru cei bolnavi (cum făcea des), ci pentru toţi oamenii care veneau după El ca să-I asculte cuvintele şi ca să se vindece.

Evreii conduşi de Moise primiseră în pustiu mană şi prepeliţe din cer. Acum Hristos le-a dat oamenilor pâine şi peşti. Pentru ca minunea să fie evidentă, au rămas şi douăsprezece coşuri cu firimituri, pentru fiecare Apostol câte un coş.

Domnul Hristos nu va face des această minune, ca să nu ne învăţăm să trăim numai pentru mâncare, ca să cerem de la Dumnezeu pâinea cerească. Să căutăm darurile mari ale lui Dumnezeu, iar El ni le va da şi pe cele mici!

VI. Fixarea noilor cunoştinţe


- Întrebări şi discuţii:


De ce a înviat-o Domnul Hristos pe fetiţa lui Iair?

Cine era Iair? Ce înseamnă „sinagogă"?

De ce nu a lăsat Hristos mulţimea să intre cu El în casa lui Iair?

De ce l-a înviat Domnul Hristos pe tânărul din Nain?

Pe cine a mai înviat Iisus?

Care este minunea cea mai mare a lui Hristos, pentru care ne-a pregătit prin aceste învieri?

Povestiţi minunea înmulţirii pâinilor şi a peştilor. Câte coşuri cu firimituri au rămas?

De ce a făcut Hristos această minune?


- Să ştim mai mult!


Despre Înviere

- Dumnezeu este mai puternic decât moartea. Un necredincios mănâncă, bea, se veseleşte cât poate pe pământ, crezând că după moarte nu mai urmează nimic. Un creştin crede şi ştie că după moarte viaţa merge înainte şi nu se opreşte niciodată.

- Important este dacă eşti sau nu eşti împreună cu Hristos. Dacă eşti, şi după moarte vei fi cu El în Rai. Dacă nu eşti, nici după moarte nu vei fi cu El, ci vei fi singur în Iad.

- După ce moare trupul, sufletul este judecat şi trăieşte în continuare. Sufletul este răsplătit sau pedepsit, după viaţa pe care a dus-o pe pământ.

- Iar la sfârşitul lumii, vor învia şi trupurile din ţărână şi se vor uni cu sufletele, pentru că fiecare om primeşte răsplata sau pedeapsa şi cu trupul, şi cu sufletul.

- De ce a venit Hristos pe pământ, de ce a murit şi a înviat? Ca să ne ia cu El într-un loc anume pregătit, unde să fim mereu cu El: împărăţia cerurilor.

- Cuvântul „cimitir" vine în limba română de la cuvântul grec „chimitirion". El înseamnă „locul unde se doarme". Adică locul unde doarme trupul nostru până la Învierea din morţi.

- La Înviere nu vom avea trupurile noastre bolnăvicioase, ci altele, care seamănă cu cele de acum, dar care sunt transformate. Nu vom mai avea nevoie de hrană.

VII. Aprecierea, asocierea, generalizarea


- Istorioară religioasă:


Vestea cea bună, după Anthony Coniaris

O femeie de serviciu dintr-un spital s-a împrietenit cu un băieţel, care era internat în acel spital. Ea a aflat de la doctori că băieţelul nu mai are mult de trăit. Atunci ea s-a dus liniştită în camera lui, i-a luat mâinile lui slăbite în mâinile ei bătătorite şi i-a spus:

- Ascultă, copile, să ştii că Dumnezeu te-a făcut. Dumnezeu te iubeşte. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său să te mântuiască. Dumnezeu vrea ca tu să mergi cu El acasă.

Cu mare greutate, copilul s-a ridicat în capul oaselor şi a zis:

- Mai spune o dată.

- Dumnezeu te-a făcut. Dumnezeu te iubeşte. Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său să te mântuiască. Dumnezeu vrea ca tu să mergi cu El acasă.

Copilul s-a uitat la chipul minunat al femeii de serviciu şi i-a zis:

- Spune-i lui Dumnezeu că-I mulţumesc.

Cum s-a comportat femeia din povestire cu băiatul aflat pe moarte? De ce nu s-a îngrijorat, pentru că acestuia i se apropia moartea?


- Poezie religioasă:


Versuri creştine, de Florea Mureşanu


Boaba grâului ce zace

Sub brazda înzăpezită -

Putrezind ea va aduce

Roadă însutită;

Dar cruţându-se pe sine

Ea singură va rămâne.

Omule ce treci prin viaţă -

Nu uita înţelepciunea, ce boaba de grâu te-nvaţă.

Te sacrifici pentru semeni! - în veci vei trăi.

Trăind numai pentru tine - fără urme vei pieri.

VIII. Evaluarea


Exerciţiu: Completaţi tabelul de mai jos:


Învierea fiicei lui Iair

Învierea tânărului din Nain

Înmulţirea pâinilor şi a peştilor

a. Cuvintele sau faptele lui Hristos, prin care a făcut minunea


_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

b. Ce ne arată această minune

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

IX. Activitatea suplimentară


- Povestiţi una din cele trei minuni săvârşite de Mântuitorul Iisus Hristos (la alegere).

X. Încheierea


- rugăciunea, salutul.

 


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article