Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Revista "Insira-te, rugaciune..." - selectii 5

Revista "Înșiră-te, rugăciune..." - selecții 5

(școala cu clasele I-VIII nr. 3 "Nicolae Titulescu" - București)

Rugăciuni culese de elevi


Scriptura Sfântă


În veci Scriptura Sfântă

Eu nu voi părăsi,

În ea găsesc eu pace

Şi numai bucurii.


În ea-ntâlnesc iubirea

Părintelui Ceresc,

În Iisus Salvatorul,

Mielul Dumnezeiesc.


Când am ispite grele

Şi ochii când îmi plâng,

Alerg la ea întruna,

Cu ea toate înving.


Când pierd a mea cărare,

De lume înşelat,

La Iisus ea mă-ndreaptă

Şi iarăşi sunt scăpat.


Ea e a mea lumină,

Dreptate şi comoară,

Ca ea nu e nici una,

Chiar lumea de-nconjori.


În ea mă-ncred întruna,

Izvor de viaţă e,

Cu ea eu voi ajunge

În sfânta patrie.Nespusa Ta iubire


În drumul meu au strălucit

Mii raze de iubire,

Ce într-o clipă-au limpezit

Cumplita-mi rătăcire.

Şi tot ce-a fost întunecat,

Cu blânda Ta privire,

Deplin în mine-a luminat

Nespusa Ta iubire.


Aliluia! Inima mea

Poate astăzi să-nţeleagă

Că, Doamne, Tu mi-ai arătat

Iubirea Ta întreagă.

De haru-acesta minunat

Eu n-aveam cunoştinţă,

Dar cum şi mie îmi fu dat,

Ţi-aduc recunoştinţă!

(de la Şomăcescu Ioana Viorela)

 


Salcia


Lâng-o salcie înaltă,

Maica Sfântă se ruga,

Şi cu vocea ei miloasă,

Către salcie grăia:


- Dacă îmi cunoşti durerea

Şi voieşti să mi-o alini,

Dă-mi din ramurile tale

O cunună fără spini...


Fiul meu e sus, pe Cruce,

Însângerat şi în chin,

Şi cu ea la El m-oi duce,

Durerea să I-o alin.


Atunci salcia înaltă

Către Maica se pleca,

Maica I-a făcut cunună

Şi s-a dus la Golgota.


Dar iudeii n-o lăsară

Cu-o cunună fără spini,

Căci voiau ca El să moară

Însângerat şi în chin...


De-atunci, salcia înaltă

Nu s-a mai uitat în sus,

Şi-a rămas aşa plecată,

Ca să-L plângă pe Iisus!

(de la Niţu Andreea Luminiţa)Să ştim mai mult despre religia noastră!Caracterul lui Antihrist

El va necinsti pe Dumnezeu şi se va lupta cu sfinţii, după cum spune Apocalipsa. Caracterul lui va fi amar şi viclean. Antihrist  nu-şi va manifesta imediat chipul satanic cu care va stăpâni. Ci se va arăta ca un binefăcător, propovăduitor al păcii, libertăţii, egalităţii şi fraternităţii, ca prin viclenie să ajungă stăpânitor al întregii lumi.


F
alsele minuni

Aşadar lucrările lui Antihrist vor fi lucrările diavolului, iar toate acestea nu vor fi minuni adevărate, ca minunile lui Hristos, ci lucrări false şi mincinoase, după cum ne învaţă Sfântul Atanasie.

Va face semne magice, iar demonii lui se vor arăta ca îngeri ai luminii, şi se vor arăta oştiri fără de număr.


D
urata prezenţei lui Antihrist


Vremea tiraniei lui Antihrist va fi mică, de câţiva ani. Dacă timpul prezenţei lui Antihrist s-ar prelungi, nimeni nu s-ar mai mântui pe pământ. Aşadar, prezenţa lui Antihrist pe pământ şi durata guvernării lui mondiale va fi scurtă.


S
emnul lui Antihrist


Aşadar, pe de o parte va fi primirea semnului cu posibilitatea de a face comerţ sau de cealaltă parte neprimirea semnului lui Antihrist şi renunţarea la a cumpăra şi a vinde, la comerţ, privarea de toate drepturile şi în fine acceptarea morţii.

Trebuie să fim siguri că credinţa omului în scurt timp va fi probată sever. Despre aceasta nu trebuie să avem îndoieli deloc. După cum s-au confirmat atâtea profeţii, aşa şi profeţia cu semnul şi numărul lui Antihrist se va împlini.

(extrase de Matei Ana - Maria)Despre Sfânta Tradiţie


Sfânta Tradiţie e învăţătura dată de Dumnezeu oamenilor prin viu grai, pentru că la început cuvântul lui Dumnezeu s-a păstrat pe cale orală. Tradiţia intră în acţiune odată cu începutul creaţiei (crearea îngerilor) şi se va sfârşi atunci când va fi un cer nou şi un pământ nou. Din această cauză, alături de Sfânta Scriptură, şi Sfânta Tradiţie este o cale de păstrare eficientă şi de transmitere a Revelaţiei. În desfăşurarea istorică a Tradiţiei distingem câteva etape:

Perioada edenică - se caracterizează prin dialogul direct al omului cu Dumnezeu. Acest dialog a fost întrerupt de păcatul originar.

Perioada post-edenică - se caracterizează prin căutarea chipului celor dintâi, dar şi prin umplerea pământului şi stăpânirea lui.

Perioada patriarhilor - se caracterizează prin legăminte între om şi Dumnezeu.

Perioada mozaică (legată de Moise) - este cea care sintetizează şi aşterne în scris, în lege şi în Scriptură, tot ceea ce a poruncit Dumnezeu strămoşilor noştri. Tradiţia continuă prin viziunea profeţilor despre venirea Mântuitorului. Aşadar, Tradiţia n-a încetat vreun moment, chiar dacă o parte a fost consemnată în scris, ea continuând să verifice Scriptura.

În perioada Noului Testament - Tradiţia cuprinde adevărurile de credinţă propovăduite de Sfinţii Apostoli, lăsate de Mântuitorul, deci nescrise, ci transpuse în Biserică pe cale orală. Nu tot ce a învăţat şi a făcut Mântuitorul şi nici tot ce au învăţat Apostolii s-a consemnat în cărţile sfinte ale Noului Testament.                        

(schemă extrasă de Director Prof. Ghiţă Florian)

 


Poveţe sfinte!


       Când căile omului sunt plăcute Domnului, chiar şi pe vrăjmaşii lui îi face să fie în pace cu el.

       Ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi pierde sufletul?

       Toate îşi au vremea lor şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are timpul lui.

       Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel drept chiar şi la moarte este plin de încredere.

       Dacă cineva îţi face rău, fă-i tu bine, ca prin facerea de bine să surpi răul.

       Toate câte veţi cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi.

       Fiii mei, să nu iubim cu vorba, numai din gură, ci cu fapta şi cu adevărul.

       Oricine se va înălţa, să fie smerit, şi cine se va smeri, va fi înălţat.

       De cele ascunse ale mele, curăţeşte-mă, Doamne!

       Toate câte voiţi să vă facă vouă oamenii, asemenea faceţi-le şi voi lor.

       Drept aceea, cine ştie să facă bine şi nu face, săvârşeşte un păcat.

       Cununa bătrânilor sunt nepoţii şi părinţii sunt slava copiilor lor.

       Ascultă sfatul şi primeşte învăţătura, ca să fii înţelept toată viaţa!

(de la Stan Andreea)

 


S
ă învăţăm o rugăciune


Rugăciunea Sfintei Cruci


Să Se scoale Dumnezeu şi să se risipească vrăjmaşii Lui, să fugă de la faţa Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul, cum se topeşte ceara de la faţa focului, aşa să piară diavolii de la faţa celor ce iubesc pe Dumnezeu şi se însemnează cu semnul Crucii şi zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită şi de viaţă făcătoare Crucea Domnului, care izgoneşti pe diavoli cu puterea Celui ce S-a răstignit pe Tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, şi S-a pogorât la iad şi a călcat puterea diavolului şi te-a dăruit nouă pe tine, cinstită Crucea Sa, spre izgonirea a tot pizmaşul.

O, Prea cinstită şi de viaţă făcătoare Crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, şi cu toţi sfinţii în veci. Amin.

(de la Milandru Adina)


 

Exerciţii religioase


1. Alegeţi răspunsul corect din suita de răspunsuri date:


a. Un slujitor i-a zis lui Iair să nu-l mai supere pe Învăţător, pentru că:

i. fiica lui şi-a revenit.

ii. fiica lui a murit.

iii. Iisus avea lucruri mai importante de făcut.


b. Iisus i-a spus lui Iair:

i. „Voi veni la tine peste două zile."

ii. „Nu te teme, crede numai şi se va izbăvi fiica ta."

iii. „Este prea lung drumul şi nu pot merge."


c. Iisus a săturat la înmulţirea pâinilor şi a peştilor:

i. toţi oamenii.

ii. doar femeile şi copiii.

iii. bărbaţii.


d. Au mai rămas după înmulţirea pâinilor şi a peştilor:

i. cinci coşuri cu firimituri.

ii. zece coşuri cu firimituri.

iii. douăsprezece coşuri cu firimituri.


e. Văzând faptele de milostenie ale Filofteei, mama vitregă:

i. o lăuda mereu.

ii. o răsplătea făcându-i cadouri.

iii. o bătea şi o pâra tatălui ei.


f. Tatăl Filofteei, când a descoperit că fetiţa împărţea săracilor din mâncarea lui:

i. s-a întristat.

ii. s-a mâniat.

iii. s-a bucurat.


g. Mânia tatălui Filofteei a venit:

i. de la Dumnezeu.

ii. de la cel rău.

iii. de la mama vitregă.


(Răspunsuri corecte: a - ii; b - ii; c - i; d - iii; e - iii; f - ii; g - ii.)

 

2. Un singur răspuns corect!


a. Unul dintre numele de mai jos nu este al unuia dintre cei 12 Apostoli ai Domnului nostru Iisus Hristos:

A. Petru

B. Gheorghe

C. Toma

D. Pavel


b. Sfântul Ioan Botezătorul se sărbătoreşte pe data de:

A. 6 decembrie

B. 8 noiembrie

C. 7 ianuarie

D. 8 septembrie


c. Magii care au venit călăuziţi de stea să se închine lui Iisus erau în număr de:

A. Trei

B. Cinci

C. Doi

D. Şase


d. Capul bisericii catolice este:

A. sultanul

B. papa

C. Dalai-Lama

D. împăratul


e. „Rugăciunea Domnească" transmisă de Iisus ucenicilor Săi se numeşte:

A. Tatăl nostru

B. Fiul nostru

C. Sfântul Duh

D. Feciorul nostru


f. De Florii, credincioşii primesc de la biserică:

A. muguri de brad

B. funii de usturoi

C. mere coapte

D. ramuri de salcie


g. Când a fost răstignit, Iisus purta pe cap o coroană de:

A. diamante

B. spini

C. flori

D. lauri


(Răspunsuri corecte: a - B; b - C; c - A; d - B; e - A; f - D; g - B.)


(alcătuite de Bică Ionuţ)


  

   
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article