Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Spicuiri spre folos (4)

Parintele Dumitru Staniloae       Sfântul Diadoh al Foticeii            Sfântul Efrem Sirul      

Sfântul Antonie cel Mare                            Sfântul Teofan Zăvorâtul

Sfântul Ignatie Briancianinov              Sfântul Teodor al Edesei

Arhimandritul Sofronie Saharov                     Sfântul Vasile cel Mare
Cu mulțumiri către Sfinții, Părinții și scriitorii de la care am citit, spre folos!
De la Părintele Profesor Dumitru Stăniloae


Dacă ai milă pentru alţii, o ai pentru tine, căci mila pentru alţii se mişcă în fiinţa ta, te îndulceşte pe tine însuţi. Iubeşti pe alţii, ai tu însuţi bucuria dulceţii acestei iubiri."                              

 

Cei sârguincioşi sunt mai tentaţi să judece pe cei leneşi. De aceea ei trebuie să ia aminte la ei înşişi mai mult decât aceia. Căci judecându-i vor fi mai osândiţi de Dumnezeu decât aceia, pentru că mândria e un păcat mai greu decât lenea."   

 

Dumnezeu vrea să folosim viaţa noastră pământească spre a înainta în bine, spre a ne desăvârşi mereu prin silinţele noastre. El nu e mulţumit că am fost buni la început şi ne-am făcut mai puţin buni în cursul vieţii, ajungând cu totul răi la sfârşitul ei. Pentru aceasta ni s-a dat timpul."  

 

Gândind rău despre altul, te-ai făcut tu însuţi rău, căci gândul este al tău, se imprimă în tine şi te înveninează pe tine."      


Cine nu ascultă de Dumnezeu, arată în sine o mândrie, care nu-l va lăsa să asculte nici pe cel ce-i vorbeşte în numele lui Dumnezeu."

 


De la Sfântul Efrem Sirul


După cum nu e bine să laşi să crească iarba şi buruienile în straturi cu legumele, tot astfel rău şi primejdios este să îngădui să pătrundă în suflet gândul viclean."                                      

Cine a găsit calea răbdării şi a nepomenirii de rău, a găsit calea vieţii." 

 


De la Sfântul Diadoh al Foticeii:


Definiţia credinţei: cugetare nepătimaşă despre Dumnezeu.

Definiţia nădejdii: călătoria minţii spre cele nădăjduite.

Definiţia răbdării: stăruinţa neîncetată de a vedea cu ochii sufletului pe Cel nevăzut, ca văzut.

Definiţia neiubirii de argint: a vrea să nu ai bani, aşa cum cineva vrea să aibă.

Definiţia cunoştinţei: a te uita pe tine, când te gândeşti la Dumnezeu.

Definiţia smeritei cugetări: uitarea atentă a faptelor tale bune.

Definiţia nemânierii: dorinţă multă de a nu te mânia.

Definiţia curăţiei: simţire pururea lipită de Dumnezeu.

Definiţia iubirii: sporirea prieteniei faţă de cei ce ne ocărăsc.

Definiţia desăvârşitei desfătări în Dumnezeu: a socoti bucurie tristeţea morţii.


 

De la Sfântul Antonie cel Mare


Nu de moarte trebuie să ne temem, ci de pierderea sufletului, care este necunoştinţa de Dumnezeu."

 

 

De la Arhimandritul Sofronie Saharov


Niciodată nu trebuie să ne comparăm cu nimeni. Fiecare dintre noi, oricât de neînsemnat ar fi, este mare înaintea Celui Veşnic. Dumnezeu stabileşte cu fiecare fiinţă umană o relaţie de prietenie unică."

 

Dacă simţim o anumită antipatie faţă de cineva, cel mai bine este să nu ne gândim nici la chipul acestei persoane, nici la cauza acestei uri, ci să ne rugăm independent de toate acestea. Prin această lucrare interioară, putem să trecem peste antipatia noastră, să refuzăm imaginea născută din patimile noastre."

 

 

De la Sfântul Teodor al Edesei


Patima pomenirii de rău să fie departe de tine, iubitorule de Hristos; să nu dai nicidecum loc duşmăniei. Căci ca un foc ascuns în paie, aşa lucrează pomenirea răului în inimă. Roagă-te mai degrabă cu căldură pentru cel ce te-a întristat şi fă-i orice bine pe care l-ar putea face mâna ta, ca să izbăveşti sufletul tău de la moarte şi să nu fii fără îndrăznire în vremea rugăciunii tale."

 

 

De la Sfântul Teofan Zăvorâtul


 „Lasă să te osândească lumea toată, dar dacă Dumnezeu te îndreptăţeşte prin conştiinţă, toate osândirile nu valorează nimic."


 

De la Sfântul Vasile cel Mare


Să ne eliberăm de grijile privitoare la bogăţie, de pofta pentru slava lumii, de invidie şi de toată răutatea, pentru ca având sufletul liniştit şi netulburat de nicio patimă, strălucirea lui Dumnezeu să fie în el întocmai ca într-o oglindă curată."           

 

De la Sfântul Ignatie Briancianinov


Drumul vieţii noastre este asemenea unei călătorii peste o mare foarte întinsă. Când se apropie furtuna, nu trebuie să cădem în deznădejde, ci să luptăm împotriva vânturilor şi a valurilor potrivnice. Altfel, corabia sufletului nostru poate naufragia sau se poate scufunda.

Furtunile vieţii sunt spre folosul adevăratului creştin, căci fac din el un marinar încercat. Portul în care se repară corabia creştinului este rugăciunea curată, citirea Sfintei Scripturi şi a altor cărţi folositoare, ca şi primirea sfatului cel bun."         

 

Semnele trufiei sunt defăimarea sau dispreţuirea aproapelui şi lipsa de grijă la spovedanie. Iar mândria, ca atare, nu se observă la om, fiind patima cea mai ascunsă; ea a înşelat un înger purtător de lumină şi a fost pricina căderii lui Adam din Rai. Pe patima aceasta se sprijină celelalte patimi, aşa cum se sprijină casa pe temelia ei, ascunsă în pământ."


"Gândul deșert, pământesc, ocupându-l necontenit pe om, pricinuiește în el o sărăcire a înțelegerii, împiedicând dobândirea de cunoștințe folositoare și trebuincioase. Dimpotrivă, gândul la Dumnezeu îmbogățește creștinul cu înțelegere duhovnicească.

Pe cel ce se lipește de Domnul și se unește cu Domnul prin rugăciunea necurmată, Domnul îl izbăvește de robia și slujirea păcatului și a diavolului: «Iar Dumnezeu au nu va face izbăvire aleșilor Săi, care strigă către Dândul ziua și noaptea, deși îndelung rabdă pentru ei? Zic vouă, că va face izbăvirea lor curând.» Luca 18, 7-8.

Sfântul Antonie cel Mare îndeamnă la neîncetata aducere-aminte de numele Domnului nostru Iisus Hristos, cu cuvintele: «Doamne Iisuse Hristoase, miluiește-mă», «Doamne Iisuse Hristoase, ajută-mi», «Slavă Ție, Doamne al meu, Iisuse Hristoase». Sfântul Isaac din Egipt se ruga cu: «Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte! Doamne, să-mi ajuți mie grăbește!»"

 

Ghid al rugăciunii începătorului:

a. Omul se pregătește de rugăciune nesăturându-și pântecele, tăind grijile deșarte, cerând iertare pentru toate greșelile, mulțumind pentru toate necazurile vieții.

b. De ar sta cineva și pe cea mai înaltă treaptă a virtuții, dacă nu se roagă simțindu-se păcătos, rugăciunea lui e lepădată de Dumnezeu.

c. Rostește cuvintele cât mai lipsit de grabă: niciun cuvânt al rugăciunii tale să nu fie rostit fără a fi însuflețit de luarea-aminte. Cel ce se roagă mereu cu împrăștiere se lipsește de toate roadele duhovnicești, care se nasc de obicei din rugăciunea cu luare-aminte; își însușește starea de pustietate și uscăciune. De aici se nasc: răceala față de Dumnezeu, trândăvia, întunecarea minții, slăbirea credinței, ce duc la omorârea față de viața veșnică. O asemenea rugăciune nu e primită de Dumnezeu.

d. Închipuirea la rugăciune e și mai primejdioasă decât împrăștierea, pentru că duce la înșelare drăcească.

e. Pentru începători, sunt mai folositoare rugăciunile scurte și dese decât cele îndelungate și îndepărtate una de alta printr-un răstimp mare de vreme.


Pravilă (în limba rusă, prav = drept) - e foarte necesară o pravilă de rugăciune aleasă după putere, care să devină obicei nestrămutat.

Creștinul primește rugăciunea neîncetată atunci când voia și lucrarea lui vor fi înghițite de înțelegerea, dorirea și plinirea voii lui Dumnezeu. Un astfel de om vede necontenit neputința sa, crede necontenit, însetează și flămânzește necontenit de dreptatea lui Dumnezeu, și ca atare se roagă neîncetat. (I Timotei 2, 8)"De la Părintele Paisie Olaru


"Să te mărturisești regulat, că dacă mături casa mai des, ți-i drag să stai în ea. Dacă speli cămașa, ți-i drag s-o îmbraci. Căci dacă se face mult gunoi în casă, este mai greu de scos afară."

 


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article