Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a patra / Sfinti de seama ai Bisericii

SFINŢI DE SEAMĂ AI BISERICII - EVALUAREClasa: a IV-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecţiei): Sfinţi de seamă ai Bisericii - Evaluare

Tipul lecţiei: verificare şi evaluare a cunoştinţelor

Durata lecţiei: 45 min.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să indice sensul cuvintelor date şi să alcătuiască enunţuri cu ele;

O2: să precizeze cum se comportă Sfinții (despre care au învățat) în anumite situații date, din viața lor;

O3: să cânte după auz: „Sfinţilor mucenici", „Întru tine, părinte", „Ce vă vom numi";

O4: să povestească viaţa Sfântului care i-au impresionat cel mai mult.

Obiective formativ-educative:

- să conştientizeze faptul că fiecare om este chemat la sfinţenie.

Strategia didactică:

-       mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: icoane.

-       metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia euristică, problematizarea, cântecul religios.

-       formele de organizare a clasei: frontală, individuală.

Bibliografia:

- Vieţile Sfinţilor, Cântările Sfintei Liturghii, Metodica predării Religiei (Opriş).Desfăşurarea lecţiei:         


I. Moment organizatoric


- salutul, rugăciunea, prezenţa.

II. Prezentarea obiectivelor de evaluare


- se vor evalua lecţiile despre Sfântul Arhidiacon Ştefan, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Sfântul Grigorie Decapolitul, prin cântece şi exerciţii. Se va urmări cunoaşterea elementelor de bază ale vieţilor acestora şi sintetizarea trăsăturilor definitorii ale unui Sfânt, în general, pentru a putea fi considerate drept modele de către elevi.

III. Verificarea cunoştinţelor elevilor


- Prin repetarea cântecelor religioase: „Sfinţilor mucenici" ("Sfinților Mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele noastre"),

„Întru tine, părinte" („Întru tine, părinte, cu osârdie, s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos, şi luptând ai învăţat să nu se uite la trup, căci este muritor; ci să poarte grijă de suflet, de lucrul cel nemuritor; pentru aceasta şi cu îngerii, Preacuvioase Părinte Grigorie, se bucură duhul tău!"),

„Ce vă vom numi?" („Ce vă vom numi, pe voi, sfinţilor; Heruvimi, că întru voi s-a odihnit Hristos. Serafimi, că neîncetat L-aţi preamărit pe El. Îngeri, că de trup v-aţi lepădat. Puteri, că lucraţi cu minunile. Multe sunt numirile voastre, dar mai multe darurile. Rugaţi-vă să se mântuiască sufletele noastre.")


- Prin exerciţii, oral:

1. Precizaţi semnificaţia cuvintelor: „cuvios", „mucenic", „arhidiacon", „călugăr", „apostol", „sihastru", „martir". Alcătuiţi enunţuri cu aceste cuvinte.

Daţi exemple de Sfinţi (în general) cărora să li se potrivească aceste denumiri. Ex.: cuvios (cuvioasă) - Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iaşi.

Daţi exemple de Sfinţi cărora să li se potrivească aceste denumiri, dintre Sfinţii despre care aţi învăţat în acest semestru.


2. Indicaţi câteva trăsături ale Sfinţilor, adăugând la cele deja date:

- rugători către Dumnezeu, cu inima curată;

- ajutători ai celor aflaţi în nevoi şi suferinţe;

......................................................................

......................................................................

......................................................................

Daţi exemple concrete de situaţii în care Sfinţi cunoscuţi de voi (despre care aţi învăţat) au dovedit aceste trăsături.


3. Povestiţi viaţa Sfântului care v-a impresionat cel mai mult, dintre Sfinţii despre care ați învățat.

IV. Aprecierea rezultatelor, concluzii

- Se notează elevii care au fost special solicitaţi şi cei care au dat cele mai bune răspunsuri. Se formulează concluzii asupra lecţiilor evaluate şi asupra felului în care elevii şi le-au însuşit.

V. Activitatea suplimentară


- Căutați în Cărțile de Rugăciuni o rugăciune către unul dintre Sfinții despre care ați învățat. Copiați-o pe caietul de Religie.

VI. Încheierea


- rugăciunea, salutul.

 

 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article