Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a doua / Familia crestina (evaluare)

FAMILIA CREŞTINĂ - EVALUARE




Clasa: a II-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecţiei): Familia creştină - evaluare

Tipul lecţiei: verificare şi evaluare a cunoştinţelor

Durata lecţiei: 45 min.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să completeze spaţiile libere cu acele cuvinte care lipsesc, referitoare la nunta din Cana Galileii;

O2: să răspundă concis la întrebările referitoare la familia creştină;

O3: să scrie din memorie cel puţin o strofă dintr-o rugăciune pentru părinţi sau pentru copii;

O4: să indice un sfat pentru o situaţie dată;

O5: să continue o rugăciune pentru părinţi, cu începutul dat;

O6: să aleagă una din cele trei lecţii evaluate ca fiind cea preferată şi să motiveze alegerea.

Obiective formativ-educative:

- să îşi întărească convingerea că familia creştină e cea în care atât părinţii, cât şi copiii se iubesc, se respectă, trăind în plinătatea Duhului Sfânt primit şi înmulţit prin Sfintele Taine şi prin viaţa plăcută lui Dumnezeu.

Strategia didactică:

-       metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, conversaţia euristică, testul de evaluare (continuă).

-       formele de organizare a clasei: frontală, individuală.

Bibliografia:

Caietul de evaluare al profesorului de toate specializările, Metodica predării Religiei (Opriş), Manualul de Religie.



Desfăşurarea lecţiei:        


I. Moment organizatoric

- salutul, rugăciunea, prezenţa.

II. Prezentarea obiectivelor de evaluare

- Se are în vedere atât latura cognitivă, de reţinere a unor elemente importante legate de familia creştină (povestirea nunţii din Cana Galileii, a rugăciunilor pentru fii, pentru părinţi), de înţelegere a cauzelor şi a efectelor minunii din Cana, a rugăciunilor zilnice pentru părinţi, dar şi cea afectivă, de sondare a motivelor pentru care una din cele trei lecţii evaluate („Familia creştină", „Datoriile părinţilor faţă de copii", „Datoriile copiilor faţă de părinţi") le-a plăcut în mod deosebit elevilor.

III. Verificarea cunoştinţelor elevilor


Prin următorul test de evaluare:


Timp acordat
:
30 min.

Conţinutul itemilor şi punctajul acordat:


 1. Completaţi spaţiile libere de mai jos cu acele cuvinte privitoare la nunta din Cana Galileii:

Domnul nostru ............................. a fost invitat la o nuntă împreună cu ................... Săi şi cu .................. Sa. Acolo, mesenii au rămas fără ......... .

Slujitorii au umplut şase vase cu ..........., care s-a transformat în .........., atunci când ei au turnat .............. (cui?).     1 p.


 2. Răspundeţi la următoarele întrebări:

- Ce au înţeles oamenii în urma minunii din Cana Galileii?

- Cum îşi arată copiii iubirea faţă de părinţi?

- Dar părinţii faţă de copii?                               2 p.


 3. Scrieţi o strofă dintr-o rugăciune învăţată (pentru copii sau pentru părinţi).                                                          1 p.


 4. Ionel este foarte cuminte acasă, dar la şcoală nu vrea să înveţe. Ce fel de copil este Ionel? Daţi-i un sfat, ca să-l ajutaţi să fie mai bun şi să-şi bucure părinţii.         1 p.


 5. Continuaţi următoarea rugăciune: „Doamne, ajută-i pe părinţii mei să fie sănătoşi, fericiţi...".      2 p.


 6. Care dintre cele trei lecţii v-a plăcut cel mai mult? De ce?      1 p.


Total punctaj acordat prin itemi:     8 p.


Puncte din oficiu:                          2 p.


Transpunerea punctajului în calificative:

8 - 10 p. - Foarte Bine

6 - 8 p. - Bine

4 - 6 p. - Suficient

IV. Aprecierea rezultatelor, concluzii

 Se strâng foile de testare şi se discută pe marginea răspunsurilor corecte şi posibile (la itemii cu răspuns liber) pentru itemi. Lucrările vor fi corectate separat de profesor şi se vor prezenta în ora următoare.

V. Activitatea suplimentară

 Căutaţi alte rugăciuni pentru copii şi părinţi sau pentru alţi membri ai familiei, în diferite cărticele de rugăciuni. Copiaţi una dintre ele pe caietul de Religie.

VI. Încheierea

rugăciunea, salutul.

 


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article