Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a patra / Pildele Mantuitorului

PILDELE MÂNTUITORULUIClasa: a IV-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecţiei): Pildele Mântuitorului

Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

Durata lecţiei: 2 x 45 min.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să povestească, sub formă de concurs, pildele învăţate;

O2: să completeze tabelul indicat, cu explicații despre pildele învăţate;

O3: să compare aceste pilde cu altele, noi, rostite tot de Mântuitorul nostru Iisus Hristos;

O4: să înveţe după auz cântecul religios „Antifonul I".

Obiective formativ-educative:

- să înţeleagă mesajul pildelor Mântuitorului: acela că faptele vieţii acesteia vor primi o răsplată sau o pedeapsă cu caracter veşnic, pe bună dreptate, după socotința dumnezeiască.

Strategia didactică:

-       mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: icoană a Mântuitorului, caiet auxiliar.

-       metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, povestirea, problematizarea, conversaţia euristică, cântecul religios.

-       formele de organizare a clasei: frontal, individual.

Bibliografia:

- Biblia, Caiet auxiliar pentru clasa a IV-a, Din cântările Sfintei Liturghii.Desfăşurarea lecţiei:


I. Moment organizatoric


- salutul, rugăciunea, prezenţa.

II. Anunţarea titlurilor lecţiilor ce urmează a fi recapitulate şi prezentarea obiectivelor propuse


- se vor recapitula pildele: Semănătorului, a vameşului şi a fariseului, a talanţilor, a bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr. Se va urmări evidenţierea rolului Mântuitorului de Semănător al cuvintelor vieţii veşnice în oameni, de distribuitor al darurilor oamenilor şi de Judecător al acestora, a opoziţiei mândrie - smerenie, hărnicie - lene, rai - iad.

III. Recapitularea, sistematizarea şi sinteza cunoştinţelor


- Prin completarea următorului tabel, pe tablă și în caiete:


Pentru fiecare pildă în parte, se face un concurs de povestire: Cel mai bun povestitor. Sunt numiți 3-4 elevi să povestească pentru fiecare pildă, nu foarte detaliat, care sunt invitați în fața clasei, să capteze atenția colectivului de elevi. După ce aceștia povestesc, prin vot se alege cel mai bun povestitor al fiecărei pilde. Elevii votează prin ridicarea mâinii, putând da votul o singură dată, unuia dintre povestitori.

În etapa a doua, după povestirea unei pilde și alegerea celui mai bun povestitor, se trece la explicarea acesteia, tot cu ajutorul elevilor, completând pas cu pas, tabelul. Elevul care răspunde corect, vine și scrie și la tablă, iar ceilalți, pe caiete, schematic.


Pilda

Semănătorului

Vameşului şi a fariseului

Talanţilor

Bogatului nemilostiv şi a săracului Lazăr

Înţelesul ei

 Pe parcursul recapitulării, profesorul va găsi prilej de discuţie despre Mântuitorul ca Persoană dătătoare de daruri şi de cuvinte ale vieţii veşnice, dar şi ca Judecător al tuturor. Se aprofundează discuţia şi prin prezentarea altor pilde rostite de Domnul nostru Iisus Hristos: a năvodului, a oii pierdute, a celei cu banii văduvei (în cazul în care elevii și-au însușit corect pildele deja învățate).


Întrebarea finală: De ce a vorbit Mântuitorul nostru Iisus Hristos oamenilor în pilde?

IV. Aprecierea, asocierea, generalizarea


- cântec religios: Antifonul I (învățare după auz).

- Se analizează legătura dintre pilda vameşului şi a fariseului şi a celei cu banii văduvei.

V. Concluziile


- Domnul nostru Iisus Hristos a grăit în pilde pentru a ajunge mai uşor la sufletele oamenilor, pentru ca ei să reţină mai uşor învăţăturile date. Pildele Sale sunt etern valabile, pline de înţelesuri şi pentru cei de astăzi.

VI. Activitatea suplimentară


- Alcătuiţi o compunere cu titlul: „Iisus Hristos - Pilde spre Viață".

VII. Încheierea


- rugăciunea, salutul.

 

 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article