Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a doua / Familia crestina

FAMILIA CREŞTINĂ

Clasa: a II-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecţiei): Familia creştină

Tipul lecţiei: transmitere / însuşire de cunoştinţe

Durata lecţiei: 45 min.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să povestească minunea transformării apei în vin din Cana Galileii şi să prezinte importanţa şi semnificaţia acestei minuni;

O2: să indice felul în care se constituie o familie creştină şi cum trebuie să se poarte membrii unei asemenea familii;

O3: să motiveze faptul că o familie creştină e o mică Biserică;

O4: să completeze cuvintele încrucişate legate de familia creştină;

O5: să analizeze imaginile din manual, referitoare la familia creştină.

Obiective formativ-educative:

- să înţeleagă faptul că orice familie creştină se întemeiază prin Taina Nunţii şi că ea îşi înmulţeşte iubirea prin întărirea legăturii cu Hristos, cu Biserica Lui.

Strategia didactică:

-       mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: caiet auxiliar, literatură religioasă.

-       metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, povestirea, exerciţiul, cântarea religioasă, lectura explicativă, conversaţia euristică, lectura religioasă.

-       formele de organizare a clasei: frontal, individual.

Bibliografia:

- Manual de clasa a II-a, Caiet auxiliar pentru clasa a II-a, „Istorioare duhovniceşti pentru copii" (5), Biblia, Dicţionar religios.Desfăşurarea lecţiei:


I. Moment organizatoric

- salutul, rugăciunea, prezenţa.

II. Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse

- se notează titlul lecţiei noi. Se va urmări sensibilizarea elevilor faţă de educaţia primită în sânul unei familii credincioase, creştine, unite, fericite.

III. Comunicarea noilor cunoştinţe

- Se începe prin povestirea minunii din Cana Galileii, urmând analizarea icoanei minunii, din manual.

- Dumnezeu a binecuvântat prima familie în Rai, pe Adam şi pe Eva. Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când a venit pe pământ, a sfinţit din nou familia, la nunta din Cana Galileii. Acolo El a făcut prima Sa minune: a transformat apa în vin, ca să aibă nuntaşii de băut. Această minune arată că binecuvântarea pe care o dă Dumnezeu soţilor la Cununie le înmulţeşte dragostea. Aşa cum apa a fost transformată în vin, iubirea dintre soţi se face şi mai mare prin Taina Nunţii.

Din familie fac parte în primul rând soţii, apoi copiii, şi apoi celelalte rude. Membrii unei familii sunt uniţi prin dragoste.

Domnul nostru Iisus Hristos a venit nu numai ca să sfinţească nunta, ci şi pentru ca să ne arate că toţi oamenii formează o familie mare, care are acelaşi Tată: pe Dumnezeu. De aceea iubirea poate fi nu numai între rude, ci şi între străini.

Familia creştină este o mică biserică a lui Dumnezeu. În ea copilul învaţă de mic să iubească, să respecte, să fie împreună la bine şi la rău cu cei din jur.

- se citeşte lecţia din Manual şi se analizează imaginea prezentată acolo. Apoi se lecturează şi cuvintele explicate la sfârşitul lecţiei.

IV. Fixarea noilor cunoştinţe

- Întrebări şi discuţii:

     Care a fost prima familie?

     Unde a făcut Domnul Hristos prima Sa minune?

     Din cine este alcătuită familia?

     Ce uneşte familia?

     Ce învăţăm în familie?
- Se răspunde oral la întrebările din manual, legate de înţelegerea textului lecţiei.
 -istorisirea religioasă „Fluturaşul neascultător" pag. 8 din „Istorioare duhovniceşti pentru copii", vol. 5.

V. Aprecierea, asocierea, generalizarea

- Se interpretează colindul „La nunta din Cana".

- ex. din manual.

VI. Evaluarea


 

- Cuvinte încrucişate:

a.  Localitate unde s-a sfinţit nunta.

b. Primul soţ din lume.

c. Cei care s-au căsătorit.

d. Cuvânt la sfârşitul oricărei slujbe.

La o dezlegare corectă, pe verticala A-B obţineţi cuvântul care arată locul de trai al familiei.

VII. Activitatea suplimentară

- ex. din manual.

VIII. Încheierea

- rugăciunea, salutul.

 


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article