Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a patra / Recapitulare

SFINTELE TAINE - RECAPITULAREClasa: a IV-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul (titlul lecţiei): Sfintele Taine - recapitulare
Tipul lecţiei: de recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor
Durata lecţiei: 45 min.
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:
O1: să enumere cele şapte Sfinte Taine;
O2: să indice întemeietorul şi săvârşitorii Sfintelor Taine;
O3: să completeze spaţiile punctate dintr-un text cu denumirile Tainelor Bisericii corespunzătoare;
O4: să precizeze cărei Taine corespunde fiecare din citatele de instituire citite;
O5: să motiveze necesitatea participării noastre la Tainele Bisericii;
O6: să definească fiecare din cele şapte Sfinte Taine.
Obiective formativ-educative:
- să înţeleagă că fără participarea noastră cu credinţă la Sfintele Taine ale Bisericii, nu ne putem mântui.
Strategia didactică:
-       metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, dezbaterea, conversaţia euristică, problematizarea, munca independentă.
-       formele de organizare a clasei: frontală, individuală.
Bibliografia:
-       Manualul de Religie de clasa a IV-a;
-       Sfânta Scriptură.


Desfăşurarea lecţiei:


I. Moment organizatoric


-
rugăciunea „Împărate ceresc";

- prezenţa.

II. Anunţarea titlurilor lecţiilor ce urmează a fi recapitulate şi prezentarea obiectivelor propuse


-         Lecţiile recapitulate sunt: Taina Sfântului Botez, Taina Mirungerii, Taina Împărtăşaniei, Taina Spovedaniei (din clasa a III-a, pe scurt); Taina Preoţiei, Taina Cununiei, Taina Sfântului Maslu (din clasa a IV-a, mai amănunţit).

-         Ne vom aminti prin exerciţii şi dezbatere ce reprezintă fiecare Sfântă Taină şi cu ce ne ajută ea pentru mântuire.

III. Recapitularea, sistematizarea şi sinteza cunoştinţelor


Exerciţiul nr. 1:


Completaţi petalele florii de mai jos cu numele celor şapte Sfinte Taine:

- este un exerciţiu de muncă independentă.


Exerciţiul nr. 2:

Precizaţi despre ce Taină vorbeşte fiecare din citatele de mai jos:

a) „Mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Duhului Sfânt. Amin."

b) „Iar Cel ce ne întăreşte în Hristos şi ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a şi pecetluit şi ne-a dat arvuna (garanţia) Duhului în inimile noastre". (II Corinteni I, 21-22)

c) „Luaţi, mâncaţi, Acesta este Trupul Meu. Beţi dintru acesta toţi, acesta este Sângele Meu, al legii celei noi, care pentru voi şi pentru mulţi se varsă, spre iertarea păcatelor."

d) „Luaţi Duh Sfânt. Cărora veţi ierta păcatele, se vor ierta, şi cărora le veţi ţine, ţinute vor fi."

e) „Precum M-a trimis pe Mine Tatăl, vă trimit şi eu pe voi."

f) „Creşteţi şi vă înmulţiţi, umpleţi pământul şi îl stăpâniţi."

g) „Este cineva bolnav între voi? Să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului." (Iacob V, 14)


Exerciţiul nr. 3:

Dezbatere:

Care sunt Sfintele Taine care se săvârşesc o singură dată în viaţă? Dar cele care se repetă?

De ce se cheamă acestea şapte „taine"?

La ce Sfinte Taine avem nevoie de naşi? De ce?

Ce Sfântă Taină poate fi făcută credinciosului acasă? De ce?

Care e diferenţa între Mirungere şi Maslu?

Care sunt cele trei trepte ale Tainei Preoţiei?

De ce respectăm pe preoţi?

Ce Taină e în centrul Sfintei Liturghii? De ce?

Ce Taină a fost sfinţită de Hristos în Cana Galileii?

Care sunt membrii familiei?

Ce înseamnă cuvintele: „hirotonie", „maslu", „apostol", „evanghelie"?


Exerciţiul nr. 4:

Completaţi spaţiile punctate cu cele mai potrivite cuvinte (muncă independentă):

Tainele prin care un om obişnuit devine creştin sunt ........., ............ şi ............ . Taina punerii mâinilor este ......... . Taina cununilor este ......... . Taina vindecării de boli trupeşti şi sufleteşti este ......... . Taina iertării păcatelor este ............ sau .......... .


Exerciţiul nr. 5:

Răspundeţi în scris la următoarele întrebări:

Care sunt foloasele fiecărei Sfinte Taine?

Cine sunt săvârşitorii Tainelor?

Cine e întemeietorul tuturor Tainelor?

Ce materii sunt necesare pentru săvârșirea fiecărei Taine?

IV. Aprecierea, asocierea, generalizarea


- Asociere: Cele şapte Taine - cele şapte daruri ale Duhului Sfânt (al înţelepciunii, al cunoştinţei, al bunei-credinţe, al temerii de Dumnezeu, al tăriei, al sfatului şi al înţelegerii).

V. Concluziile


1. Taina Sfântului Botez:

- este Taina în care, prin întreita cufundare în apă, în numele Sfintei Treimi, cel ce se botează se curăţeşte de păcatul strămoşesc şi de toate păcatele făcute până la Botez, se naşte la o viaţă spirituală nouă şi devine membru al Bisericii lui Hristos.

- la săvârşirea Tainei preotul spune cuvintele: „Se botează robul lui Dumnezeu ... ... (numele) în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin."

*

2. Taina Sfântului Mir (a Mirungerii):

- este Taina prin care, ungându-se cu mir sfinţit membrele celui botezat şi rostindu-se cuvintele: „Pecetea darului Sfântului Duh, Amin", se dă primitorului harul perfecţionării vieţii spirituale începute prin Botez.

*

3. Taina Sfintei Împărtăşanii:

- este Taina în care, sub forma pâinii şi a vinului, se împărtăşeşte creştinului Însuşi Trupul şi Sângele lui Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci, înfăţişându-se totodată, real şi nesângeros, jertfa de pe Cruce a Mântuitorului.

- La împărtăşirea credincioşilor, preotul spune: „Se împărtăşeşte robul lui Dumnezeu ... ... (numele) cu Cinstitul şi Sfântul Trup şi Sânge al Domnului şi Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, spre iertarea păcatelor şi spre viaţa de veci."

*

4. Taina Sfintei Spovedanii (Mărturisirea):

- este Taina prin care Dumnezeu iartă, prin duhovnic, păcatele creştinilor care se căiesc sincer şi se mărturisesc înaintea preotului.

- după ce credinciosul îşi mărturiseşte păcatele la preotul duhovnic, acesta îi spune rugăciunea de dezlegare a păcatelor (când Însuşi Hristos este prezent şi le dezleagă, prin preot): „Domnul şi Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu harul şi cu îndurările iubirii Sale de oameni, să te ierte pe tine, fiule ... ... (numele) şi să-ţi lase toate păcatele. Şi eu, nevrednicul preot şi duhovnic, cu puterea ce-mi este dată mie, te iert şi te dezleg de toate păcatele, în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin."

*

5. Taina Preoţiei (Hirotonia):

- este Taina în care, prin punerea mâinilor episcopului şi prin rugăciune, se împărtăşeşte persoanei anume pregătite harul care dă puterea de a învăţa cuvântul lui Dumnezeu, de a săvârşi Sfintele Taine şi a conduce pe credincioşi la mântuire.

- cel ales este făcut preot în urma rugăciunii rostite de episcop: „Dumnezeiescul har, care pe cele neputincioase le vindecă şi pe cele ce lipsesc le împlineşte, hirotoneşte pe ... ... (numele) în preot."

*

6. Taina Nunţii (Cununia):

- este Taina prin care un bărbat şi o femeie, învoindu-se în mod liber să trăiască împreună toată viaţa, pentru a se ajuta reciproc pe calea mântuirii, pentru a naşte şi a creşte prunci, primesc prin preot harul care le sfinţeşte legătura şi ajută la împlinirea scopului lor.

- la cununarea mirilor, preotul spune: „Se cunună robul lui Dumnezeu ... ... (numele) cu roaba lui Dumnezeu ... ... (numele) în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Amin" şi rugăciunea „Doamne, Dumnezeul nostru, cu mărire şi cu cinste încununează-i pe dânşii."

*

7. Taina Sfântului Maslu:

- este Taina prin care creştinul bolnav, uns cu untdelemn sfinţit, dobândeşte, cu rugăciunile preoţilor, harul vindecării de boli trupeşti şi iertare de păcate.

- Taina se săvârşeşte atunci când se unge bolnavul de şapte ori cu untdelemn sfinţit şi când se rosteşte de şapte ori rugăciunea: „Părinte sfinte, doctorul sufletelor şi al trupurilor (...) tămăduieşte pe robul tău acesta ... ... (numele) de neputinţa trupească şi sufletească ce  l-a cuprins (...).

VI. Activitatea suplimentară


-
Povestiţi la care din Sfintele Taine aţi participat în mod conştient şi ce v-a impresionat în acele momente.

VII. Încheierea


-
Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat".

 


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article