Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a patra / Taina Maslului

SFÂNTA TAINĂ A MASLULUI - TĂMĂDUIRE, IERTARE, ÎNNOIREClasa: a IV-a
Disciplina: Religie Ortodoxă
Subiectul (titlul lecţiei): Sfânta Taină a Maslului - tămăduire, iertare, înnoire.
Tipul lecţiei: mixtă
Durata lecţiei: 45 min.
Obiective operaţionale:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:
O1: să definească Taina Sfântului Maslu;
O2: să indice întemeietorul, săvârşitorii şi modul săvârşirii Tainei;
O3: să precizeze materiile necesare săvârşirii Tainei şi utilizarea lor după înfăptuirea Tainei;
O4: să explice relaţia dintre Taina Maslului şi vindecarea bolilor în spitale (prin medici);
O5: să definească termenii „maslu", „Apostol", „Evanghelie;
O6: să completeze spaţiile punctate cu cele mai potrivite cuvinte legate de Sfintele Taine;
O7: să înveţe după auz cântarea religioasă „Fie numele Domnului".
Obiective formativ-educative:
- să înţeleagă că Taina Maslului a fost lăsată de Dumnezeu concomitent cu medicii - spitalele, şi nu ca o înlocuire a acestora.
Strategia didactică:
-       mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: Manualul de Religie;
-       metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, lectura explicativă, exerciţiul, problematizarea.
-       formele de organizare a clasei: frontală.
Bibliografia:
-         Taina Sfântului Maslu, Ioanichie Bălan;
-         Micul moliftelnic;
-         Dogmatica, Pr. G. Remete.


Desfăşurarea lecţiei:


I. Moment organizatoric


- rugăciunea „Împărate ceresc";

- prezenţa.

II. Verificarea cunoştinţelor


- se verifică tema pentru acasă şi lecţia anterioară, prin întrebări orale, cu notare.

III. Pregătirea pentru lecţia nouă


- Care sunt celelalte Sfinte Taine ale Bisericii, în afara celor învăţate?

IV. Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse


-
Se notează pe tablă / în caiete titlul lecţiei noi: „Sfânta Taină a Maslului - tămăduire, iertare, înnoire".

- Vom discuta astăzi despre o Taină a vindecării trupeşti şi mai ales sufleteşti.

V. Comunicarea noilor cunoştinţe


- Se citeşte lecţia nouă din manual -  pe fragmente, scoţând apoi ideile principale, pe următoarea schemă:


- Definiţia Tainei Maslului;

- Întemeietorul Tainei;

- Săvârşitorii Tainei;

- Modul săvârşirii Tainei;

- Materialele necesare pentru săvârşirea Tainei;

- Ce se face apoi cu aceste materiale;

- Raportul Taina Maslului - apelarea la medici.


Explicaţii suplimentare:


- Maslu = vine din cuvântul slav "maslo", care înseamnă "ulei, untdelemn".

- Cele şapte daruri ale Duhului Sfânt sunt: duhul înţelepciunii, duhul înţelegerii, duhul sfatului, duhul tăriei, duhul cunoştinţei, duhul bunei-credinţe şi duhul temerii de Dumnezeu.

- Sunt şi vindecări minunate care se fac la Taina Maslului, dar de cele mai multe ori nu ne vindecăm la trup, ci la suflet. Medicii nu se ocupă de sufletele pacienţilor lor, ci doar de trup. În plus, este bine chiar înainte de a ne duce la spital să mergem la Sfântul Maslu, pentru că harul primit ne ajută. Maslul este o Taină a milei lui Dumnezeu: El ne dă şi doctori, şi spitale, dar şi preoţi cu sfinte slujbe. Astfel toate suferinţele şi ispitele din viaţa aceasta ne sunt uşurate. Mulţi vin la Maslu după ce doctorii le-au spus că ei nu pot face nimic, având o boală gravă. Maslul le alină suferinţele de neîndurat.

La Maslu primim har vindecător, iertător şi iubitor pentru a putea fi şi noi pentru cei din jur ca un balsam de iubire, iertare, înţelegere, vindecare. Şi Sfinţii Apostoli ungeau cu untdelemn pe mulţi bolnavi, iar ei se vindecau. Căci preoţii au putere de la Dumnezeu „peste toţi demonii şi să vindece bolile" (Luca 9, 1).

- Maslul se face deseori la cei aflaţi pe patul morţii. Maslul se face la cererea credincioşilor, după nevoile lor. De multe ori, un bătrân bolnav aflat pe patul morţii are nevoie de Sfântul Maslu, dar nu ca de o slujbă de înmormântare, ci ca de un ajutor al lui Dumnezeu pentru uşurarea păcatelor şi a suferinţelor. Este greşit ca un bătrân să creadă că Maslul grăbeşte sau îi aduce sigur moartea. Uneori chiar i-o mai amână.

 - Maslul se mai numeşte şi „taina mângâierii", pentru că alină suferinţele sufleteşti şi trupeşti.

- Mulţi demonizaţi au fost vindecaţi prin participarea la mai multe Sfinte Masluri, mai ales la mânăstiri.

- Această Taină este mai ales pentru creştinii în suferinţă, pentru bătrâni, muribunzi. Cei care participă la Taină trebuie să fie mărturisiţi şi să ţină post după putere, să fie în pace cu toţi, să nu trăiască în păcate grele, să se roage cu credinţă şi să fie ortodocşi. Îndeosebi în trecut se obişnuia ca, după câteva Sfinte Masluri, dacă bolnavii nu se ameliorau din cauza unor grele păcate, să fie îndrumaţi pe la sfintele moaşte şi la icoanele făcătoare de minuni. Mulţi răbdau boala cu bărbăţie până la moarte şi primeau chiar darul vindecărilor (pentru alţii). Aşa făceau sfinţii.


Din rugăciunile de la Sfântul Maslu:


„De mila Ta, Stăpâne, este plin tot pământul; pentru aceasta, cu untdelemnul Tău cel dumnezeiesc fiind unşi astăzi, cerem cu credinţă să ni se dea nouă mila Ta cea mai presus de minte."

„Tu Însuţi, Cel ce eşti minunat şi milostiv pentru oamenii cei credincioşi, dă, Hristoase, acestuia ce boleşte cumplit, harul Tău de sus."

VI. Fixarea noilor cunoştinţe


- Cântec religios: „Fie numele Domnului binecuvântat"; învăţare după auz.

VII. Aprecierea, asocierea, generalizarea


- Exerciţiu:


Completaţi spaţiile punctate, adăugând cuvintele care lipsesc:

Prima Taină, pe care o primim de mici, este ... ... ... . După ea urmează ... ... ... ... şi ... ... ... ... ... ... . Dacă facem păcate după Botez, mergem la ... ... ... şi ne ... ... ... . Când creştem mari şi vrem să avem o familie, ne ... ... ... . Dacă ne îmbolnăvim tare, rugăm preoţii să ne facă ... ... .

VIII. Evaluarea

- Exerciţiu - joc:


Puneţi întrebări unul altuia, legate de lecţia învăţată, astfel:

- un elev adresează o întrebare clasei;

- un alt elev răspunde;

- cel care răspunde, pune şi el o întrebare clasei;

- se continuă până la zece întrebări;

- profesorul de religie apreciază răspunsurile, dar şi cât de interesante au fost întrebările.

IX. Activitatea suplimentară


- Răspundeţi în scris la întrebările de la sfârşitul lecţiei, din manual.

X. Încheierea


-
Rugăciunea „Cuvine-se cu adevărat".

 


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article