Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Rugaciuni catre Mantuitorul Iisus Hristos

Rugăciuni către Mântuitorul Iisus Hristos "Miluiește-mă, Fiule al lui Dumnezeu, și deschide ochii sufletului meu, ca să văd lumina lumii (Ioan 9, 5), pe Tine, Dumnezeul meu, și să mă fac și eu fiu al zilei dumnezeiești (I Tesaloniceni 5, 5) și nu mă lăsa pe mine, Bunule, nepărtaș, ca un nevrednic de Dumnezeirea Ta. Arată-mi-Te, Doamne, pe Tine Însuți, ca să cunosc că m-ai iubit ca pe unul care a păzit poruncile Tale, Stăpâne. Trimite, Milostive, și peste mine, pe Mângâietorul, ca să mă învețe cele privitoare la Tine și cele ale Tale să-mi vestească mie, Dumnezeule a toate!
Luminează peste mine lumina cea adevărată (Ioan 1, 9), Milostive, ca să văd slava Ta, pe care ai avut-o la Tatăl Tău mai înainte de a se face lumea (Ioan 17, 5). Rămâi, precum ai spus, în mine, ca și eu să mă fac vrednic să rămân în Tine și să Te am în chip știut (conștient) în mine. Binevoiește, Nevăzutule, să iei chip întru mine (Galateni 4, 19), ca văzând frumusețea Ta extraordinară, să port, Cerescule, chipul Tău (I Corinteni 15, 49) și să uit toate cele văzute. Dă-mi mie slava pe care Ți-a dat-o Ție, Milostive, Tatăl, ca să mă fac asemenea Ție ca toți slujitorii Tăi, dumnezeu după har și să fiu împreună cu Tine neîncetat, acum și pururea și în vecii vecilor nesfârșiți. Amin."

 "Doamne, Care nu vrei moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu, pentru aceasta Te-ai pogorât pe pământ, ca să scoli pe cei ce zac omorâți de păcat și să-i faci vrednici să Te vadă pe Tine, Lumina cea adevărată, pe cât e cu putință omului a o vedea; trimite-mi un om care să Te cunoască pe Tine, ca, slujindu-i ca Ție și supunându-mă lui cu toată puterea mea și făcând în voia aceluia voia Ta, să bine plac Ție, singurului Dumnezeu, și să mă învrednicesc și eu, păcătosul, de împărăția Ta."

"Cine sunt eu, Doamne, Stăpânul și Dumnezeul meu, că Te-ai coborât și Te-ai întrupat și ai murit pentru mine, ca să mă slobozești din moarte și din stricăciune și să mă faci părtaș al slavei și Dumnezeirii Tale? (Atunci când vei fi așa în mișcările arătate ale inimii tale, de îndată Îl vei găsi îmbrățișându-te și sărutându-te cu taină și dăruindu-ți duh drept întru cele dinlăuntru ale tale, duh de libertate și de iertare a păcatelor tale, înțelepciune și cunoștință.)"

 "Doamne, călăuza celor rătăciți (Matei 18, 12), calea (Ioan 14, 6) cea nerătăcită a celor ce vin la Tine, întoarce-ne pe noi toți și așează-ne pe această scară a Ta, și, pentru ca să ne ținem de ea, condu cu mâna Ta mâinile noastre și dă-ne putere să ne ridicăm de la pământ și să urcăm prima treaptă (smerenia), ca să știm că ne-am prins de ceva și că ne-am ridicat puțin de la pământ. Pentru că trebuie ca și noi să ne urcăm mai întâi puțin spre Tine, ca astfel Tu, Stăpânul Cel bun, să Te cobori și să Te unești cu noi. Arată, Stăpâne, poarta Anticamerei Împărăției Tale, ca să batem cu stăruință în ea, până când ni se va deschide prin moartea noastră cea de bunăvoie și, ajungând înăuntru și lovind la toate porțile și deschizându-le pe acestea, auzind suspinele și loviturilen noastre în piept, să Te grăbești să cobori din cele înalte ale Tale, Tu, Dumnezeu Cel milostiv și îndurat și să auzim răsunând sunetul preacuratelor Tale picioare și să cunoaștem că ne deschizi porțile mai dinăuntru, care sunt închise pentru noi, păcătoșii și venind să spui către noi: Cine este Cel ce bate?
Iar noi să-ți răspundem în suspine și plâns cu frică și cu bucurie: Noi suntem, Stăpâne, noi, robii Tăi nevrednici, săraci, lepădați și răi, cei care am întinat fără minte Botezul Tău, care am tăgăduit Legământul nostru cu Tine. Dar aducându-ne aminte de iubirea Ta de oameni și de bunătatea Ta, am venit cu frică și cu cutremur mare. Deschide-ne și nu-Ți mai aduce aminte de răutățile noastre, nu refuza să ne auzi pe noi, ca nu cumva descurajându-ne să ne întoarcem înapoi.
Și dacă ne vei deschide puțin ușa milostivirii Tale, cine văzându-Te nu va tremura? Slavă Ție, Celui nevăzut prin fire și pentru înseși puterile cerești, Care pentru multa milostivire Te-ai descoperit și Te-ai făcut cunoscut nouă. Slavă Ție, Care ai nerostită milă față de noi și ai socotit lucru vrednic să locuiești și să umbli în noi (II Corinteni 6, 16) prin pocăință!"
(Sfântul Simeon Noul Teolog)

 "Miluiește și mântuiește uneltele pe care le-ai întrebuințat, Doamne, pentru tămăduirea mea: pe acei oameni care mi-au pricinuit necazuri. Binecuvintează-i și în veacul acesta și în cel viitor. Socotește-le întru faptă bună ceea ce mi-au făcut! Dăruiește-le răsplăți îmbelșugate din vistieriile Tale cele veșnice!" (Sfântul Ignatie Briancianinov)

 "Slavă Ție, Dumnezeule, Celui ce ne-ai zidit!
Slavă Ție, Celui ce ne-ai răscumpărat!
Slavă Ție, Celui ce ne porți de grijă nouă, nevrednicilor!" (Sfântul Tihon din Zadonsk)


 

Selecţie:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article