Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a treia / Sarbatorile crestine

SĂRBĂTORILE CREŞTINE, MOMENTE DE BUCURIE SFÂNTĂClasa: a III-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecţiei): Sărbătorile creştine, momente de bucurie sfântă

Tipul lecţiei: mixtă

Durata lecţiei: 45 min.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să indice câteva din cele mai mari sărbători din an şi modul de serbare a acestora;

O2: să precizeze semnificaţia prescurtărilor folosite în calendarul creştin ortodox;

O3: să motiveze necesitatea existenţei calendarului ortodox;

O4: să cânte după auz Antifonul I (Binecuvintează, suflete al meu...);

O5: să comenteze povestirea religioasă relatată.

Obiective formativ-educative:

- să înţeleagă faptul că sărbătorile creştine punctează viaţa credincioşilor, aducându-le întărirea credinţei, înnoirea speranţei, înmulţirea dragostei şi împrospătarea memoriei în privinţa lui Dumnezeu şi a istoriei mântuirii.

Strategia didactică:

-       mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: calendar ortodox, icoane.

-       metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, povestirea, problematizarea, cântecul religios, conversaţia euristică.

-       formele de organizare a clasei: frontală.

Bibliografia:

Liturgica teoretică, Caiet auxiliar de Religie, Din tezaurul Ortodoxiei, Metodica predării Religiei (Opriş).Desfăşurarea lecţiei:  


I. Moment organizatoric


- salutul, rugăciunea, prezenţa.

II. Verificarea cunoştinţelor


- se verifică lecţia „Sfinţii, rugători către Dumnezeu pentru noi", prin întrebări, frontal, cu notare.

III. Pregătirea pentru lecţia nouă


Ce sărbători ortodoxe sunt în săptămâna aceasta? Dar în cea viitoare?

IV. Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse


- se notează titlul. Se va urmări explicarea rostului calendarului ortodox şi se va pune accentul pe modul în care trebuie să se sărbătorească evenimentele importante ale istoriei mântuirii, Dumnezeu, Maica Domnului, îngerii, sfinţii şi sfânta cruce.

V. Comunicarea noilor cunoştinţe


- Se vor folosi şi elevii în predare, în măsura în care unele lucruri le sunt deja cunoscute.

Să urmărim un calendar creştin ortodox. Observăm că în fiecare zi sunt sărbătoriţi mai mulţi Sfinţi. Unele zile sunt însă deosebite faţă de altele, fiind trecute cu roşu. În primul rând toate Duminicile sunt însemnate cu roşu, pentru că Duminica e ziua Domnului, ziua Învierii lui Hristos.

Mai sunt şi alte zile, din cursul săptămânii, trecute cu roşu, şi anume cele care serbează un Sfânt mare sau un moment important din viaţa Mântuitorului (Floriile, Învierea, Înălţarea, Crăciunul şi altele),  din viaţa Maicii Domnului.


Cum putem noi să-L sărbătorim pe Dumnezeu sau pe Sfinţii Săi? Ce „cadouri" am putea să le facem?

- Dumnezeu şi Sfinţii Săi nu au nevoie de daruri din partea noastră. Dacă la aniversarea unui prieten ne ducem cu flori şi cadouri, la ziua Sfinţilor e altfel. În plus, noi ne aniversăm ziua de naştere, pe când Sfinţilor le serbăm ziua morţii!


De ce ne bucurăm de ziua morţii Sfinţilor?

- Pentru că e ziua lor de naştere în împărăţia cerurilor, căci ei, după moarte, se duc în Rai.


Şi atunci, cum serbăm zilele Domnului şi ale Sfinţilor?

- În primul rând, ne întâlnim cu ei la Biserică. Ei ne aşteaptă şi chiar ei ne pregătesc daruri, dacă venim la sfintele slujbe.

Ce daruri?

- Sănătate, spor, pace, înţelegere şi toate câte ne sunt necesare.


Dar noi nu le putem oferi chiar nimic?

- Ba da. Putem da şi noi celor săraci din belşugul nostru. În felul acesta, Sfinţii se bucură. Putem aprinde lumânări, putem da pomelnic cu prescură la Sfântul Altar. Putem să ne rugăm pentru pacea lumii, a rudelor noastre, a caselor noastre, a inimii noastre. Orice gând, orice cuvânt şi orice faptă bună de-a noastră îi veseleşte pe Sfinţi.

VI. Fixarea noilor cunoştinţe


 Exerciţiu:


a) Studiaţi un calendar creştin ortodox (existent în clasă ori adus dinainte de profesor). Citiţi numele Sfinţilor serbaţi în zilele însemnate cu roşu. Observaţi că sunt şi zile care nu sunt trecute cu roşu, dar care au o cruce neagră. Acestea sunt zilele unor Sfinţi mai mari, care nu se sărbătoresc decât acolo unde este hramul Bisericii.

Exemplu:† Sfântul Mare Mucenic şi Tămăduitor Pantelimon - 27 iulie - se sărbătoreşte numai la bisericile care îl au ca patron pe Sfântul Pantelimon sau dacă este zi de Duminică.


b) Copiaţi pe caietele de Religie prescurtările din calendar şi explicaţia lor:

- Sf. = Sfântul / Sfânta / Sfinţii

- Mc. = Mucenic / Muceniţă

- Ap. = Apostol / Apostoli

- Cuv. = Cuviosul / Cuvioasa / Cuvioşii

- Arhiep. = Arhiepiscopul

- Ep. = Episcopul

- harţi = dezlegare de la post

- sobor = adunare


c) Daţi exemple din calendar pentru fiecare prescurtare, după modelul:

Cuv. - Cuv. Teodosie cel Mare = Cuviosul Teodosie cel Mare (11 ianuarie)

VII. Aprecierea, asocierea, generalizarea


 Istorioară religioasă:

Risipirea timpului,
după Preot Ştefan Slevoacă

Un om, care se plimba pe malul mării, a găsit o pungă plină cu pietricele. El a început să arunce cu ele în păsările care zburau pe deasupra apei. Când a ajuns acasă, mai avea o singură pietricică. Din curiozitate, el o aruncă în foc. Când colo, o, Doamne, piatra începu să strălucească! Se duse cu ea la un bijutier şi acela îi spuse că era un diamant de mare preţ. Omul alergă imediat pe mal, să mai găsească vreuna  din pietrele aruncate. Dar toate căzuseră în apă, încât el nu mai găsi nici una.

Înţelesul sufletesc al povestirii este că fiecare zi, fiecare lună şi chiar fiecare ceas sunt pentru noi ca nişte diamante scumpe dăruite de Dumnezeu, prin care ne putem câştiga fericirea veşnică. Dar cei mai mulţi dintre noi aruncă aceste diamante. De aceea ne învaţă Sfântul Apostol Pavel: „Până când mai avem vreme, să facem binele către toţi, dar mai ales către cei de o credinţă cu noi." (Galateni VI, 10)


 Cântec religios: Antifonul I

VIII. Evaluarea


 Exerciţiu: Memoraţi următoarea poezie religioasă:


Chemarea clopotului la Biserică


Doamne, Tu ne chemi la Tine

Şi noi nu venim...

Tu ne dai totul spre bine,

Noi... nu-Ţi mulţumim.


Când este vreo sărbătoare,

Nouă nu ne pasă.

Tu ne-aştepţi la închinare,

Iar noi ... stăm acasă.


Dar de-acum nu vrem să sune

Clopotul degeaba:

Vom veni şi noi la Tine,

Vom veni ... degrabă!

IX. Activitatea suplimentară


- exerciţii din caietul auxiliar de Religie.

X. Încheierea


- salutul, rugăciunea.

 


 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article