Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a treia / Marea porunca a iubirii

MAREA PORUNCĂ A IUBIRII
 Clasa: a III-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecţiei): Marea poruncă a iubirii

Tipul lecţiei: mixtă

Durata lecţiei: 45 min.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să indice faptele iubirii, extrăgându-le din citatele biblice prezentate şi din istorioara religioasă expusă;

O2: să interpreteze după auz cântecul religios „Am văzut lumina cea adevărată";

O3: să discute situaţii concrete în care copiii sunt datori să ierte, să-şi arate iubirea prin răbdare şi îngăduinţă;

O4: să copieze pe caietul de Religie citate biblice despre porunca iubirii.

Obiective formativ-educative:

- să conştientizeze faptul că Dumnezeu este Iubire şi că noi, oamenii, fiii Lui fiind, suntem datori să trăim în iubire.

Strategia didactică:

-       mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: caietul auxiliar, icoane.

-       metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, conversaţia euristică, problematizarea, cântecul religios, dezbaterea.

-       formele de organizare a clasei: frontală, individuală.

Bibliografia:

- Biblia, Caietul auxiliar, Patericul, Cântările Sfintei Liturghii, Metodica Predării Religiei (Opriş).Desfăşurarea lecţiei:     


I. Moment organizatoric

- salutul, rugăciunea, prezenţa.


II. Verificarea cunoştinţelor

- se verifică tema avută pentru acasă şi cele zece porunci (expunerea şi explicarea lor).


III. Pregătirea pentru lecţia nouă

Câte porunci ne-a dat Domnul nostru Iisus Hristos? Care sunt acelea?


IV. Anunţarea titlului lecţiei noi şi prezentarea obiectivelor propuse

- se prezintă titlul lecţiei noi; se va urmări explicarea faptului că Dumnezeu este Iubire şi că poruncile Lui izvorăsc din iubire şi sunt legate de iubirea cea adevărată, veşnică.


V. Comunicarea noilor cunoştinţe

„Un învăţător de lege s-a ridicat, ispitindu-L (pe Hristos) şi zicând:

- Învăţătorule, ce să fac ca să moştenesc viaţa de veci?

Iar Iisus a zis către el:

- Ce este scris în Lege (a lui Moise)? Cum citeşti?

Iar el, răspunzând, a zis:

- Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta şi din tot sufletul tău şi din toată puterea ta şi din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi.

Iar El a zis:

- Drept ai răspuns; fă aceasta şi vei trăi."

     (Evanghelia după Luca, capitolul X, versetele 25-28)


  Dumnezeu dă fulgii de zăpadă şi picăturile de ploaie peste toţi oamenii, buni sau răi, nu numai peste cei buni. Dumnezeu e bun şi ne iubeşte chiar dacă noi mai şi greşim. Ca şi în pilda fiului risipitor: El ne aşteaptă să lăsăm roşcovele păcatului şi să alergăm la sânul Său împărătesc şi părintesc.

Noi, creştinii, pentru a gusta împreună cu El frumuseţile şi minunăţiile din împărăţia cerurilor, avem de îndeplinit o singură poruncă: să iubim şi noi. Să răspundem la iubirea lui Dumnezeu şi să ne iubim între noi.

Noi avem mereu impresia că există mai multe porunci: să nu ucizi, să nu furi...  Iată ce ne explică Sfântul Apostol Pavel despre ce înseamnă să iubeşti: să împlineşti toate celelalte porunci mai mici. „Dragostea îndelung rabdă, este bună, dragostea nu pizmuieşte, nu se laudă, nu se trufeşte. Dragostea nu se poartă cu necuviinţă, nu caută ale sale, nu se întărâtă, nu gândeşte răul; nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr." (I Corinteni 13, 4-7) Ne-a explicat şi Domnul Iisus Hristos. Aşa cum te iubeşti pe tine, la fel trebuie să-i iubeşti şi pe ceilalţi.


  Hristos ne-a spus aşa: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi vă rugaţi pentru cei ce vă supără şi vă prigonesc, ca să fiţi fiii Tatălui vostru cel din ceruri, care răsare soarele peste cei răi şi peste cei buni." (Matei 5, 44-46)

Dacă nu puteţi face încă acest lucru, rugaţi-vă, ca să vă dea Dumnezeu darul iubirii. „Pentru că cel ce nu iubeşte pe fratele său, pe care-l vede, nu poate să iubească pe Dumnezeu, pe care nu-l vede." (I Ioan 4,20) Există păcate împotriva iubirii: egoismul (prea marea iubire de tine însuţi), ura. De exemplu, dacă s-ar urî cărămizile unei case între ele, casa imediat s-ar prăbuşi. Să avem grijă, să nu ne cuprindă acest foc al iadului (ura), ci să aprindem în inimă focul iubirii, la care se încălzesc oamenii în Rai.


VI. Fixarea noilor cunoştinţe

  Istorioară religioasă:

Să-ţi dai viaţa

Zis-a un bătrân oarecare: mai mare dragoste decât aceasta nu este, decât a-şi pune cineva viaţa pentru fratele său. Iar cel ce aude de la cineva dintre fraţi cuvinte de ocară asupra lui şi ar putea să-i zică şi el aşa, şi nu-i zice, ci se străduieşte să rabde vitejeşte şi să nu-i răsplătească răul cu rău, unul ca acela îşi pune sufletul şi viaţa pentru fratele său.  (după Pateric)

  Exerciţiu: Ionel şi Marius s-au certat, din cauză că Marius i-a stricat pixul lui Ionel. Ei nu-şi mai vorbesc în pauze, deşi erau prieteni nedespărţiţi. Daţi-le un sfat, ca să se împace.


VII. Aprecierea, asocierea, generalizarea

  Cântec religios: „Am văzut lumina cea adevărată"

  Ce poţi face: Cine a iubit Primul?

Dumnezeu ne-a iubit şi ne iubeşte Primul. El S-a dat pe Sine pe Cruce pentru noi şi abia după aceea ni s-au deschis şi nouă ochii, să vedem ce Dumnezeu iubitor avem. Nici noi, să nu aşteptăm de la ceilalţi oameni iubirea lor, ci să-i iubim primii, şi atunci ne vor iubi şi ei. Concursul nostru zilnic să fie: „Cine iubeşte primul!"


VIII. Evaluarea

  Exerciţiu: Copiaţi pe caietul de Religie fragmentele biblice din lecţie. Apoi indicaţi în scris dacă v-a impresionat porunca iubirii dată de Hristos şi prin ce anume  v-a impresionat.


IX. Activitatea suplimentară

Copiaţi pe caietul de Religie următoarea rugăciune. O puteţi citi atunci când vreţi să vă împărtăşiţi.

Rugăciune înainte de Sfânta Împărtăşanie

Învredniceşte-mă, Stăpâne, pe mine nevrednicul, să mănânc Trupul tău cel preacurat şi să beau Sângele Tău cel preascump, cu credinţă şi cu dragoste.


X. Încheierea

- anunţarea faptului că săptămâna următoare elevii vor da un test de evaluare, din ultimele trei lecţii învăţate. („Decalogul şi porunca iubirii")

- rugăciunea, salutul.
 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article