Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

căutări, întâmpinări, întâlniri la răscrucea cuvintelor

Proiect didactic / Clasa a treia / Activitatea Mantuitorului

RECAPITULARE: PRINCIPALELE MOMENTE
ALE ACTIVITĂȚII MÂNTUITORULUI
 
Clasa: a III-a

Disciplina: Religie Ortodoxă

Subiectul (titlul lecţiei): Principalele momente ale activității Mântuitorului
Tipul lecţiei: recapitulare şi sistematizare a cunoştinţelor

Durata lecţiei: 45 min.

Obiective operaţionale:

La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili să:

O1: să explice integral rugăciunea „Tatăl nostru";

O2: să prezinte în rezumat cele trei minuni ale Mântuitorului învăţate;

O3: să completeze tabelul despre elemente ale predicii Mântuitorului şi din minunile Sale;

O4: să înveţe după auz cântecul religios „Câţi în Hristos".

Obiective formativ-educative:

- să înţeleagă că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Cuvântul, Atotputernicul, Ocrotitorul sărmanilor şi al văduvelor.

Strategia didactică:

-       mijloacele de învăţământ folosite la lecţie: icoană, caiet auxiliar.

-       metodele de învăţământ folosite la lecţie: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, demonstraţia, conversaţia euristică, problematizarea, cântecul religios.

-       formele de organizare a clasei: frontal, individual.

Bibliografia:

- Biblia, Comentariu la Evanghelia după Matei al Sfântului Ioan Gură de Aur, Istorisiri duhovniceşti pentru copii (5), Din cântările Sfintei Liturghii.Desfăşurarea lecţiei: I. Moment organizatoric


- salutul, rugăciunea, prezenţa.

II. Anunţarea titlurilor lecţiilor ce urmează a fi recapitulate şi prezentarea obiectivelor propuse


- se vor recapitula lecţiile despre Rugăciunea „Tatăl nostru" şi despre minunile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Se va urmări înţelegerea faptului că Iisus îşi însoţea predica de minuni, atât pentru ajutarea oamenilor, cât şi pentru întărirea credinţei oamenilor.

III. Recapitularea, sistematizarea şi sinteza cunoştinţelor


- se va face prin lecturi alternative din Biblie, de la Matei cap. 5 - 7 şi de la cap. 8 (din predica Mântuitorului şi despre minunile Lui), cu completarea tabelului următor:

Din predica lui Iisus

Din minunile lui Iisus

.....................................................

.....................................................

.....................................................


....................................................

....................................................

....................................................


- prin discuţie despre tâlcuirea rugăciunii „Tatăl nostru" şi despre cele trei minuni ale Mântuitorului învăţate (învierea fiicei lui Iair, a tânărului din Nain, înmulţirea pâinilor şi a peştilor).


IV. Aprecierea, asocierea, generalizarea


- învăţarea după auz a cântecului religios: „Câţi în Hristos".

- povestirea religioasă „Un om fericit".

V. Concluziile


- Mântuitorul nostru Iisus Hristos a vorbit oamenilor cu putere multă, spunându-le lucruri noi, pe care nici un om nu le-a mai grăit înainte, despre viaţa veşnică, dar a şi săvârşit lucruri minunate şi nemaiauzite, din milă şi din iubire de oameni.


VI. Activitatea suplimentară


- Alcătuiţi o rugăciune personală către Domnul nostru Iisus Hristos.

VII. Încheierea


- rugăciunea, salutul. 

Autor:
Prof. Religie Mirela Șova

Retour à l'accueil
Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article